Nyheter MDTV Forum Om Doner

Om å holde hodet kaldt

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/03/om-a-holde-hodet-kaldt/

Av Pål Steigan. Stilt overfor den internasjonale krisa som er utløst av koronaviruset har vi i steigan.no valgt å opprettholde vår kritiske linje. Vår oppgave er å undersøke og stille kritiske spørsmål og ikke å godta alt som kommer fra de internasjonale propagandamaskinene. I en krisesituasjon er det viktig å unngå panikk, for når folk…

5 Likes

Det er aldri feil å unngå panikk.

Det er også viktig å være klar over at når en sterkt smittsom sykdom florerer, så vil den fortsette å spre seg inntil et flertall av befolkningen har blitt smittet.

Så lenge vi ikke har vaksine kan dette kun stoppes ved at vi endrer adferd slik at smittefaren reduseres.

Covid19 later til å være meget smittsomt. Målet for smittsomhet, som angis som R0, er rapportert til å ligge mellom 3 og 4. Det vil si at en smittet person i gjennomsnitt smitter mellom 3 og 4 andre.

Vi må endre adferd tilstrekkelig til at R0 kommer under 1,0.

Personlig har jeg nå begynt å gå med munnbind når jeg må inn i en butikk for å handle.

Det finnes sannsynligvis mer enn en variant av dette viruset. https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/helse/2020/03/23/195661077/kan-ha-funnet-to-varianter-av-corona-viruset-en-variant-sprer-seg-mye-raskere

1 Like

[…]

Selv da myndighetene fryktet at hele 13.000 mennesker i Norge kunne dø av svineinfluensa, ble det ikke satt i verk tiltak som kan sammenliknes med det som skjer nå. Kommer det av at koronaviruset er farligere enn svineinfluensaen? Eller kommer det av at den globale mediesituasjonen er annerledes?

At det ikke ble iverksatt tilsvarende tiltak skyldtes vel først og fremst at det fantes en vaksine. Hva som hadde skjedd uten vaksinering av eldre og andre sårbare med underliggende sykdommer, det vet man jo ikke 100% sikkert. Men det er ihvertfall rimelig å anta at det kunne endt med betydelig flere dødsfall, slett ikke usannsynlig at utfallet kunne blitt flere ganger så mange døde. Det må selvsagt veies opp mot noen relativt få tilfeller av narkolepsi som bivirkning av vaksinen. Men antall døde hadde med stor sikkerhet vært langt høyere. Det virker derfor mildt talt underlig å forbigå dette svaret på spørsmålene som stilles i sitatet her ovenfor.

Når det gjelder bombing av Oslo som “bare et rykte” så kan det også være mer eller mindre hold i et rykte. Ser man på hvem som faktisk drepte flest nordmenn under den andre verdenskrigen så er bare det i seg selv nok til å mistenke at ryktet om bombing av Oslo ikke nødvendigvis var helt grunnløst.

Men det som ALLTID er feil er å fokusere på hva som har skjedd i ei krise, i steden for å fokusere på hva som vil skje, og her står Steigan til stryk.

Rikingene vil plassere pengene sine i matvarer nå som produksjonen blir redusert, og USA og resten av Vesten trykker penger så seddelpressa går brrrr.

Hvor panikken er. Der hvor det er panikk nå på debattsidene i Aftenposten leverer toppene innen norsk utenrikspolitisk analyse i dag 24 mars 2020.
Like etter Brexit var vår gamle kjenning Bernt Hagtvet i panikkmodus i Aftenposten og anbefalte at Norge skulle redde seg ved en superallianse med Tyskland som ledende EU-makt.
I dag er det størrelser som direktør Iver B.Neumann og forskningssjef Ole Jacob Sending fra NUPI som har panikk: USAs liberale verdensorden kan forsvinne og fram dukker den onde akse med sitt spill:ledet av Kina.
For dette hellige USA er slik: “USA,som i 75 år har tiltatt seg og tatt på seg hovedrollen i å etablere,betale for å vedlikeholde internasjonale samarbeidsinstitusjoner,har under president Donald Trump ikke bare avstått for å ta initiativ til samarbeid.”
Jeg har levd i over 75 år og da jeg ikke ville spise maten min som barn,kom det bemerkninger som: “tenk på barna i Korea som ikke har mat.”
Utsatt for biologisk krigføring ble både disse og vietnameserne.
I hele mitt liv har ikke USA gjort noe annet enn å bombe og drepe. Jeg anfører ingen statistikk,men det ene landet etter det andre ligger i ruiner. Ifølge de anførte størrelser i Aftenposten er dette strålende eksempel på internasjonalt samarbeid.
Panikk 1: “Ikke minst kan koronakrisen fremskynde et hegemonisk skifte bort fra USA,og mot Kina”.
Panikk 2: “den såkalte liberale verdensorden er under press,ikke minst fordi amerikansk lederskap mangler”.
Vilken tragedie for folkene i Latin-Amerika,for palestinerne,for irakerne,for iranerne og for afghanerne!
Det denne kronikken forteller oss er i vilken grad Norge er en amerikansk delstat. Det fikk jo både kommunistene og SFerne oppleve i sin tid,men faktisk er det blitt verre etter at USA over flere år framstår som et synkende Titanic.
Nå er det da panikk på øverste dekk hvor nordmenn holder til.

1 Like

Jeg tror for mange vil bli forbannet på Kina, til at dette skal skje.

Samtidig med dette så var de fly forbannet på de land som stengte grensene mot Kina, og da spredte smitten seg raskere enn den ellers ville gjort.

Det vil nok sikkert være en multipolar verden etter dette, men Kina virker ikke forstå at hegemoni også forplikter. Russland er nok de som har oppført seg mest rasjonelt under krisen.

Til dei som er i tvil om at panikkdagen den niande april 1940 ikkje var “berre eit rykte”: Bakgrunnen for panikken var ei falsk melding, sett ut av medlemmer av det norske kommunistpartiet, NKP. Det handla om å skapa så mykje forvirring som råd var, av di det var viktig for dei å få smugla ein framståande tysk kommunist ut av byen og over til Sverige. Tyske troppar hadde teke over byen kvelden før, og denne kommunisten var på arrestasjonslista deira. Ernst Wollweber hadde kome til Noreg før invasjonen, på flukt frå nazistane, og då det var aktuelt å få han ut, rappa eit par snartenkte norske kommunistar ein lastebil, sette klampen i golvet og kjørte over heile byen om morgonen den 10, medan dei ropa og skreik at britiske fly snart ville bombe. I forvirringa trudde mange på dei, og folk var på beina før lang tid var gått. Denne forvirringa var nett det NKP hadde bruk for, ettersom det var lett å få Wollweber i veg i all forvirringa. Sanninga bak panikken var løynd i mange tiår, men dette er kjend i dag. https://no.wikipedia.org/wiki/Wollweber-gruppen

2 Likes

Jeg vet ikke helt hva jeg skal mene om dette corona-viruset. Men jeg må si jeg er fasinert av det helt perfekte sammentreffet mellom corona og finanskrisen som vi nå står midt oppe i. Gjeldsbobla ville sprukket uansett, viruset stakk bare hull på den. Men nå har man fått alle til å tro at det er coronaviruset som er årsaken, derfor kalles finanskrisa for coronakrisa, vi må redde liv, og det er umoralsk å stille spørsmål ved at pengene våre, dvs. pengene fra staten og Norges Bank, nok en gang pumpes inn i bank og finans, uten konsekvensutredning. Og over hele verden stenges land helt ned. fra den ene dagen til den andre. For å redde liv.

I følge FHI har vi i Norge hvert år i snitt 900 influensarelaterte dødsfall i vinterhalvåret, vinteren 2017/18 var det 1400. Så langt er det meldt om 12 corona-dødsfall i landet, FHI sier at vi kan få 150.000 smittede før påske.

Sammenligningen med svineinfluensaen i 2009 er interessant. Hvordan kunne svineinfluensaen med bare 25 dødsfall i Norge og heller ikke så mange i resten av verden bli erklært som epidemi?
Et interessant perspektin fra Catherine Austin Fitts og John Rappoport (ca. 9 min.):

2 Likes

Veldig bra som vanlig Steigan :slight_smile:

Det som skjer nå er ikke noe man trenger å spekulere i, hva det er for noe fikk vi svart på hvitt for 2000 år siden.

Det er ikke det ufarlige viruset som er agendaen, men vaksinen og ID2020.

Sammen med vaksinen vil alle få en digital ID, en usynlig liten tatovering som kan avleses med infrarød leser.

Alle på kloden skal få dette merket, har du ikke det så vil du bli isolert, nektet å handle, nektet å reise osv.

Hele verden er nå i Lockdown og hele verden har militæret i gatene og alle mennesker på kloden skal merkes som dyr.

Dette er identisk med slik det er skrevet, dette er game over for menneskeheten, samme hva de truer med så ikke ta vaksinen og ID2020, da vil du være fortapt for alltid, vaksinen vil endre DNA strengene dine så du blir lett å kontrollere.
DU blir en uren som ikke er et menneske lenger og du vil ikke få noe etterliv.

Må du velge mellom å bli skutt eller ta vaksinen så for guds skyld velg å bli skutt!!!

Litt høydramatisk muligens

13 døde i Norge av Korona etter 12 dager med sterkt inngripen i hverdagen til alle nordmenn.
Dødsraten i Norge er årlig ca 0,75% (https://www.ssb.no/dode). Dermed er det grunn til å tro at minst 1000 mennesker er døde parallelt med disse 13 i samme periode.

I møte med folket henvises det til modell som framskriver antall smittede, innlagte og døde.
På dagens pressekonferanse ble det ikke lagt fram tall for hva denne modellen skal ha anslått for 24. mars da tiltakene ble innført 12. mars sammenlignet med hva tallene for innlagte og døde i virkeligheten viser i dag.

1 Like

Samme sa Noah, men flommen kom allikevel.
Denne gangen skal hybridene brennes, jorden skal renses med ild i 2023.

Du kan jo alltids flykte til fjellene. Der er det jo hyttetomt. Men husk å legg mobilen igjen hjemme. Påskrudd og i ladning

1 Like

Jeg tror ikke det blir nødvendig. Norske myndigheter og de fleste andre land i Europa har snudd, og skal nå bekjempe smitten i steden for å flate ut kurven. :grinning: Resultatet vil nok bli at vi får oppblomstringer, men da vil vi i hverfall ha nok smittevernutstyr på sykehusene, og helsearbeidere trent i å bruke det.

Sverige fortsetter strategien om å smitte alle i et kontrollert tempo, så det skal bli spennende å se hvor lenge de holder ut. Det er mulig USA fremdeles kjører flokkimmunitetsstrategien, men i Europa virker nå Sverige alene igjen, og de ikke har nok smittevernutstyr eller intensivplasser for å kunne behandle alle de som blir kritisk syke som en følge av valget.

Det smurfen skriver er høyst realistiske saker. Hvorfor det fortoner seg som “høydramatisk” skyldes at få i Norge har gjort noen studier av globalistenes planer gjennom mange år. tvungen vaksinering,elektronisk innlandspass og chips innplantert i unge,er ingen hemmeligheter,men har vært offentlig kjent for våkne i de siste ti årene. Så takk til smurfen for årvåkenhet.

Tja. Om løsningen er selvmord melder jeg pass. Det er nok en løsning som passer for fjomper

1 Like

Men globalismen er jo den som har fått lide mest pga Kinaviruset. I første omgang er det folk på gamlehjemmet som vil bli tangsvaksinert, om man noen gang finner en vaksine som virker mot Corona-virus. På SARS og MERS er det ennå ikke noen vaksine, og det er det ikke sikkert det blir noen mot SARS2-covid-19.

Elektronisk innlandspass vil nok komme nå som man har bestemt å stenge ned for smitten, da deler av landet nok vil havne i karantener igjen om det skulle blomstre opp. I hovedsak så er det nok grensekontroll mot utlandet som velges, og det er noe jeg har ønsket lenge.

Hvorfor?

Rune Ulv: det finnes jo hundrevis av webbsider som ikke skriver om noe annet enn dette og som kan gi deg svar på dine spørsmål til en eldre kar. Du kan jo begynne med global Research,zero hedge,censored.news og moonofalabama,the truthseeker etc
bare for å ta noen få.

Jeg vet det, da markedet for konspiranoia er stort, men det betyr ikke at jeg tror noe videre på det. Zerohedge leser jeg fra tid til annen, men så er det slutt.

Det viktige med Kinaviruset har vært å få vestlige myndigheter til å gå bort fra flokkimmunitetsstrategien slik at vi får stengte grenser, ikke å vite om hva en eller annen globalist har har ønsket seg. Det er globalistene som har tapt mest på Coronachan, mens vanlige arbeidsfolk i Vesten står igjen som de store vinnerne, når produksjon flyttes hjem, boligprisene faller og stengte grenser forhindrer lønnsdumping, og det uten at mange dør, fordi smitten blir stoppet.