Nyheter MDTV Forum Om Doner

Om å bli kvalt av kapital

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/06/om-a-bli-kvalt-av-kapital/

Av Tollef Hovig. Land etter land skaffer fram store mengder finanskapital for å bøte på konsekvensene av den økonomiske krisa. Hvor kommer alle disse pengene fra, og hva blir konsekvensen for samfunnet av denne pengeinnsprøytingen, ut over en direkte støtte til bedrifter der og da? Hvor kommer pengene fra? Når man leser uttalelsene fra enkelte…

2 Likes

Det er mye som er vondt og vanskelig, her i verden. Ikke gjør det verre, ved å kaste bort tid på marxistisk bortforklaring.

1 Like

Et godt spørsmål.
Vi har blitt tutet ørene fulle av at vi mangler penger.
Nå lærer vi at selv om nasjonalstatene er konkurs over hele linja så har de penger i massevis likevel …
med et unntak for Russland som tror de ikke har penger

Når en stat kan trykke opp så mye penger de vil, da kan man lure på hvorfor har vi skatt?

Det lurer jeg også på.

Staten kan betale hva den vil i lønninger uten å ha fem øre.

Inflasjon og negative renter vil føre til at folk nedskriver gjelden sin fortere enn de kunne drømme om.
I tilfelle 25% av dagens inntekter går til å betale renter, dette tallet vil tilslutt bli 0%. Så kan må bruke de 25% til ferie i syden.

For en med 10 mill i gjeld:
10% inflasjon reduserer gjelden med 1 mill på ett år.
Selv om man bare har dagpenger som inntekt, formuen øker med 1 mill første år takket være inflasjon.

Kvalt av kapitalen. Ja sedelpressen er en klassiker. Klokt at Norge kun bruker oljefondet.

All of the World’s Money and Markets in One Visualization Ny…

Jo fortere krona faller jo mere verd blir Oljefondet. Øystein Olsen kan forvente seg Kongens Fortjenestemedalje i Gull for å ha senket krona (?).
For Steigan bli krona mindre og mindre verd. Han må snart skifte hus til noe han har råd til. Det er utrolig hvor mye ugang en mann kan klare å gjøre.
Minus 25% for krona = minus 62.500 for 250.000 som inntekt i Italia

Oljefondet er mye penger i aksjer blant annet. Norge har gjort det bra men i dagens situasjon så hadde nok noe mer handfast som gull i valv i Norge varit mer lurt kanskje. Utover det burde vi bruke enn mer penger på investeringer i militæremakten.

The pessimist complains about the wind; the optimist expects it to change; the realist adjusts the sails.

https://www.nbim.no/no/

Og hva Norges bank driver med vet jeg ikke men det er tur at vi har penger på bok.

https://www.ssb.no/statbank/table/08428/

Sist jeg sjekket var det ikke noe avkastning på Oljefondet.
I dagens klima er det vanskelig å få avkastning på penger. Noen betaler banken for å oppbevare pengene.

Over halvparten av fondets verdi er avkastning på fondets investeringer. Tilførslene fra oljeinntektene utgjør 3 300 milliarder kroner. I tillegg påvirkes markedsverdien av svigninger i kronekursen, siden fondet kun er investert utenfor Norge. :thinking:

Det er bare sprøyt fra diverse fond i Norge. Disse fondene lever av kunder som tror at de får masse avkastning med å gi fondene pengene deres.

600000 kr i avkastning per person omtrent i Norge om matematikken er riktig. Spekulasjonsøkonomien der Norge har investert langsiktig er god butikk til det nå blir dårlig butikk.

Du trenger en kilde siden det er du som har bevisbyrden.
Verdien er oljefondet kan ikke vurderes i “kroner”

Mange i Norge går rundt og tror at de kan bli rik på spekulasjonsøkonomi.

Bortsett fra at kronen stiger i verdi da

I januar var EURO verd 9.8 eller 9.9
På 10 år har USD steget med 50% mot NOK. EUR har styrket ca ca. 30%

Og det har de også blivit. Etter en lang tilvekstfest delvis på boliggjeld så har folk flest blitt miljonærer på boligspekulasjon med fasit i hand. Men kanskje det slutter med at FRP for rett. Det hadde vart mer lurt å bruke oljepengene og oljefondet på infrastruktur og fest.

Må må være ganske tom i hodet for å se at folk blir millionærer på bolig. Det hjelper å leie ut halve bolig.

For å ha en nedbetalt bolig på 3 mill idag (30 år), har man betalt kanskje 2.170.000 i renter (4% renter)
Man betaler 3 mill + 2.2 mill.
Eventuell pristigning kommer eier til gode.

Nå man har solgt boligen står man der med akutt behov for bolig.
Bolig er halve prisen utenfor byene. Man kan sikkert pusse opp noe gammelt for halvparten av det igjen.
Idag er Los Angeles og San Fransisco for dyrt med mindre man har fast jobb. Man tvinges til å flytte. I New York, man bor i knøttsmå leiligheter.

Ja, det forsetter og bolig er og forblir en god investering om man kan holde på boligen i opp og nedturer. Og så har man et sted å bo på som man eier selv. Mitt hem min borg og alt det der.

Boligens verdi avspeiler reell inflasjon, ikke det tullet som heter “prisindeks”. Skatt på bolig er vennlig.
Nå kan alle få lån til bolig til lav rente. Det er det eneste som har lav rente.
Sånn sett kan en arbeidsledig likesågodt satse på renovering som inntekskilde. Lønn er som en snekker. Det forteller NAV ingenting om. Der vil det hete at vi trenger folk til omsorg (lavt betalt). Så skal man med lav betaling kjøpe bil (en nødvendighet utenfor byene), hvor man må tjene 300.000 for å ha 200.000 netto til bilen. Da trenger man billån - til 7%+ renter. Da betaler man 81.000 i renter over 10 år for 200.000. Altså, man må tjene 281.000 netto, eller 420.000 brutto for den bilen (brutto inntekt 420.000 for noe som er verd 200.000 - egenlig 100.000 + avgifter? -> alle skor seg på deg)
-Jamen det er på grunn av jobben jeg må ha bil
-Den der går ikke. Bil er forbruk

Hva er Oljefondet verd idag?

Norges Bank https://www.nbim.no/no/

Oljefondets markedsverdi
10 254 967 407 323 NOK

Fra 1.mars til 13. mars steg oljefondet med 1.800.000 millioner NOK.
Så har det falt tilbake med det samme idag

At Trump sprøytet inn $3.000.000+ mill på børsen hjelper Oljefondet. Men hva som er “reelle aksjekurser” idag blir usikkert.

Å kjøpe ny bil i Norge på en gjennomsnittlig lønn er noe i nærheten av galskap siden den faller kraftig i verdi, 20% bare første året, og nesten halvparten er avgifter til Staten. Å ikke kunne betale den kontant og ta opp lån i tillegg er galskap. Det ser ut til at mange nordmenn har mistet evnen til å styre pengebruken sin. Bilen har blitt en økonomisk felle hvor man sløser vekk store deler av livsinntekten på verditap og renter på lån slik at mange nå sitter med gjeld til de går av med pensjon og vel så det. Under den såkalte “koronakrisa” har vi i det minste fått se hvor lite mange har å gå på når de blir arbeidsledige. Kommer man til å ta lærdom? Jeg har mine tvil. Staten skal redde oss som vanlig.

1 Like