Nyheter MDTV Forum Om Doner

Om å banne i venstresidas kirke

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/05/om-a-banne-i-venstresidas-kirke/

Den svenske avisa Proletären omtaler boka Populistisk manifest av Åsa Linderborg og Göran Greider på lederplass. Avisa skriver: En födelsedagspresent till Marx 200-årsfirande är Göran Greiders och Åsa Linderborgs Populistiska manifestet. Även om 2018 års manifest inte utger sig för att ha samma storståtliga ambitioner som det 1848 så är Greiders och Linderborgs manifest ett…

Kanskje ordet internasjonalisme heller bør skrives som inter-nasjonalisme?

Det er forskjell på internasjonalisme og globalisering, selv om mange forveksler disse to begrepene. Ved globalisering betraktes hele verden som å være som et enkelt land med fri fly av alt mulig og hvor det er svak politisk styring og hvor markedet råder og hvor storkonsernene sitter med mesteparten av makten. Når det gjelder EU snakker man om over-nasjonalitet. Men i EU er det slik at Tyskland dominerer det som skjer i den udemokratiske EU-kommisjonen og den tyske regjeringen er bare ansvarlig overfor tyske velgere. Dette betyr at de andre EU-landene kan oppleve å bli dominert av tysk imperialisme. Hele globaliseringen har et snev av imperialisme ved seg hvor storkonsernene råder og kan sette ulike land opp mot hverandre (ref race-to-the-bottom).

Intern-nasjonalisme dreier seg derimot om internasjonalt samarbeid hvor alle land er likeverdige parter (og hvor man ikke har over-nasjonal styring). Handel kan feks være basert på at import=eksport og hvor det er mulig for land å kunne beskytte feks egen oppbygging av ny teknologi. Dagens verden preget av gjeldsoppbygging, av-industrialisering og store handelsubalanser er en ustabil verden og spesielt ille kan det bli hvis det kommer en ny økonomisk krise.

Flyktningene som kommer til Europa flykter fra noe. Dette noe kan være krig og det kan være fattigdom. Vestlig innblanding påvirker krig og konflikt i disse land. På venstresiden burde man ha vært mye mer opptatt av de dårlige handelsavtalene som feks EU har med afrikanske land. Afrikanske land bør feks kunne få lov til å beskytte sitt eget jordbruk og sin egen industri uten å bli utsatt for represalier og trusler fra EU (feks at EU holder tilbake u-hjelp). Kapitalflukt fra fattige land må det også gjøres noe med. Dette er trolig den eneste løsningen på samtidens flytktningeproblem (og det haster før flyktningestrømmene eksploderer). Den eneste som har tatt tak i dette på skikkelig vis (etter det jeg vet) er den franske venstreside kandidaten Mélenchon. Det er på tide at vi lærer litt av fransk venstreside.

1 Like