Nyheter MDTV Forum Om Doner

Om 100 år er allting glemt. Regjeringa ønsker ekstremt hemmelighold

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/07/om-100-ar-er-allting-glemt-regjeringa-onsker-ekstremt-hemmelighold/

Når den uavhengige Korona-kommisjonen nå skal evaluere myndighetenes håndtering av pandemien, bør det trekkes lærdom fra åpenheten fra forrige gang landet var i en krisesituasjon. Dessverre ser vi lite av det i et ferskt lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet, som ønsker at kommisjonens taushetsplikt skal gjelde i hele 100 år. Dette skriver Ina Lindahl Nyrud…

5 Likes

Politikere er ansatt av oss! De er ansvarlige overfor oss! På tide at folk skjønner det!

3 Likes

Var det ikke Hamsun?

Uansett:

Neppe

Ikke glemt. Bare fortrengt. Sin egen stil
De liker å gjemme seg bak taushetsplikten. Det er godt kjent fra barnefjern og uhelsevesen.
Men du skal ha et usedvanlig kriminelt sinnelag for å trenge det skjoldet, i denne sammenhengen.
Hvis vi ikke kan snu hver stein av krise-håndteringen, hva skal vi lære av da?

3 Likes

Sant! Jeg hadde et møte med et BV kontor angående en kvinnes datter som hun hevdet var forsvunnet uten at BV brydde seg. En gruppeleder fra en annen BV gruppeleder og jeg hadde avtale om at jeg skulle spørre BV om lov til at han skulle få lov til å delta i møtet via telefon og BV sporenstreks anklaget meg for ulovlig avlytting da jeg spurte! Møtet over!

2 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.