Nyheter MDTV Forum Om Doner

Oljekollaps og aksjekrakk – skalk lukene, dette kan bli verre enn finanskrisa

Slik må det vel gå når sparing ikke lønner seg og bolig har gått fra å være et basisprodukt til et investerigsobjekt. Det ligger en del falleferdige skur ute på finn.no til vanvittige priser

2 Likes

Krona er fallende. Man får mindre igjen for pengene i syden da.

1 Like

Innvandring har ofte blitt framstilt som en velsignelse fordi de tar jobbene nordmenn ikke vil ha. Hvem vil være karantenevakt. Er det en ny innvandringsbølge på gang

Ingen passer på dem i kantene. Det vi ser er at nordmenn ikke bryr seg om de er i karantene.
-Jeg reiser til Thailand mens jeg er i karantene
er typisk norsk holdning

1 Like

Huset jeg bodde i før, kostet i sin tid 3-4 års årslønner for en arbeider å sette opp, men når det ble solgt, så var det for 15 arbeiderårslønninger.

2 Likes

2 mill = 5 årsinntekter.
Men her må man ta med at huset er ikke nedbetalt før man har betalt 4 millioner til banken, så prisen på 2 mill blir 10 årsinntekter
De fleste glemmer den siden av regnestykket.
Der er en grunn til at bankene blir rikere og rikere, og snekkerne fattigere og fattigere.

1 Like

Betaler man godt nok, er det nok ikke noe problem. Ikke er det spesielt farlig heller, om andre arbeidesledige settes til å lage smittevernutstyr.

Det eksisterer vel ikke pr idag. Nå er det en tillitsgreie. Men du mener dette vil endre seg. Feks ved at tilliten faller bort og at dette skal kommunene betale for?. Norske formuer og pensjoner er nå investert i aksjer. Den portoføljen smuldrer bort mens vi poster

Og renta ble satt ned for å redde gamlingenes pensjoner, så man kommer ikke utenom generasjonen som ofret fremtiden for at de selv skulle ha pensjon nok til å reise over hele verden.

Nja, det skal ikke jeg ha sagt noe om hva hensikten var, men jeg tror det har fått motsatt virkning. Pensjonsfond i Europa og Amerika nå sliter med å få avkastning på sine investeringer i obligasjonsmarkedet. Som Steigan sier, man må f.eks nå betale for å låne den tyske staten penger.

1 Like

Folketrygdfondet finansieres med skatt, ikke avkastning. De har vel en buffer i aksjer … ikke viktig.
Folketrygdfondet er en bra løsning, bedre enn at folk sparer i aksjer slik som i Kina. Plutselig en dag er pensjonistene i Kina uten penger i banken, fordi de kjøpte feile aksjer.

Det høres ut som pensjonsfond trenger “avkastning” på pengene sine. Det de trenger er sikre verdier, f.eks. kjøpe opp Dovre.
De som har nedbetalt hus trenger ikke avkastning på huset.

1 Like

Og det er i hovedsak fremtidige pesnsjonisters problem, er det ikke?

Man kan jo tro at de som sitter på beslutningsmyndighet idag vil mene at deres pensjon skal avkortes mot å gi dagens siklende demente med fossile holdninger til kjønn og rase skal beskundiges. Da er det mer realistisk at de ser dette viruset som et null sum oppgjør

Mindre corona feks…

Alle rammes av lavere krone, til og med tjatta. Før kunne han gi tips til kelner. Nå man han spare?

Jeg tror at det er ordmagitroende som sitter ved makten i Vesten, så hvis de bare fastholdt at dette bare var en influensa, så var det bare en influensa. Ingen torde heller å hevde motsatt, da de visste at de ordmagitroende da ville gjøre at de mistet jobben for manglende samarbeidelsesevne eller for å spre ødeleggende usannheter.

Tallet er 750 mill i karantene i Kina - video 12:00-

At Kina har “kontroll” over epidemien virker å være propaganda.
På sikt må vi regne med at epidemien sprer seg til hele Kina med påfølgende 20 mill døde totalt i Kina … og 3-4 millioner i USA på 3 år

Men Kina vil aldri innrømme det.
Etter 3 år med karantene vil folk være så feilernærte at de også dør av influensa?

Two major cities in Guangdong province recently cancelled most of their flights to Beijing, Shanghai, and Hangzhou, drawing public speculation that the changes were precautions related to the novel coronavirus

Steigan avsluttar kledeleg beskjedent …" og det blir et år der du vil ha god nytte av steigan.no."
Det trur eg og. Du er kjelda med reint drikkevatn. Med mot og truverde. Det er tid for å ruste opp heile bloggen. No startar det verkeleg.

Denne krisa går ikkje over, den kan berre endre seg.
Russland ville ikkje sponse ulønsam frackingolje og ville hemne seg på USA for sanksjonane. Nekta å sette ned produksjonen, dei auka heller. Mykje av USAs oljeproduksjon kan gå konk.
USA sitt militærkupp i Saudi-Arabia slo feil. Klovneprinsen vart sur på USA og sette ned prisen 8 dollar fatet. Han også vil ta fracking og aukar produksjonen.
Marknaden vil fløyme over av billeg olje. Og Russland og Saudi vil ikkje endre haldning for det har dei råd til, i alle fall Russland.
Krig kan auke oljeprisen sjølv i ein dårleg marknad. USA må okkupere og ta all makt i Saudi for å skru igjen kranene. Vel, dei er der allereie. Ein krig mot Iran vil føre til at iranske rakettar set det meste av Saudi-produksjonen ut av spel. Det kan redde fracking ei stund.
Norge blir fattigare med billeg olje og dyr krone. Kanskje blir vi kvitt grønskollingane som skal bruke oljepengar til å finansiere skiftet sitt.
Kanskje blir det mindre milliardsløsing til vilkårlege formål i utlandet av udyktige politikarar. Ja det trur eg.
Når det kjem til stykket er det olje og pengar det dreier seg om i Norge også, - det andre land krigar om.
No har Russland ballegrep på USA.
Koronaviruset vil vare ei stund. Lurer på om det er same versjon i Iran som i Kina.
Israel har vaksine om tre månader. Kvifor?
5G er forbode i Israel. Kvifor?

1 Like

40% reduksjon av BNP i vest -> etterspørselen etter olje vil stupe
25% av befolkningen i karantene (lite bilbruk da) -> mindre behov for bensin
Etterspørselen etter strøm vil formodentlig også falle -> sende vindmøller i fritt fall

etterspørselen etter olje vil stupe -> Russland må betale prisen
etterspørselen etter olje vil stupe -> House of Saud vil få problemer med befolkningen

Promotere el-biler -> Norge promoterer lavere oljeforbruk -> lavere oljepris

1 Like

Er det ikke bråk i Saudi nå da? Saudi Barbaria behøver forøvrig 58$ fatet for å få sine budsjett i ballanse, mens russerne har kalkulert med 40$. Når det gjelder USA, så er de flinke på konkurser, så de vil la olje produsentene gå konkurs, for så å starte opp igjen og produsere olje så lenge marginalkostnaden er under oljeprisen.

Fordi de lyver. Hver gang det er en katastrofe, så er Israel der for å høste propagandapoeng.

2 Likes

Russlands gåve til verden i desse nedgangstider er ein oljepris til tredve dollar. Slå den.

1 Like