Nyheter MDTV Forum Om Doner

Oliver Stone intervjuer Russlands president Vladimir Putin


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/07/oliver-stone-intervjuer-russlands-president-vladimir-putin/

Russlands president Vladimir Putin svarte på spørsmål fra den amerikanske filmregissøren, manusforfatteren og produsenten Oliver Stone. Intervjuet ble spilt inn 19. juni 2019 i Kreml Oliver Stone: Så jeg intervjuet Medvedchuk. Det var i Monte Carlo. Han ga oss et veldig interessant intervju. Han ga oss sitt syn på Ukraina. Jeg går ut i fra…


#2

Putins svar sier det meste om diktatorens imperialistiske vyer. Er det fortsatt noen som tror på at han ikke prøver å erobre Ukraina, etter å ha okkupert Krim, etter å sende krigere og våpen inn i Donbas, med tusener av drepte som resultat og etter å ha forsøkt å gjøre Azov til et Russisk innhav?


#3

Så der dukket representanten for det blodtørstige regimet i USA opp for å spre konspirasjonsteorier :slight_smile:

Elsker nettklovner, en god latter å starte dagen på gir en fin dag :slight_smile: Okkupasjonen av Krim der samtlige innbyggere okkuperte seg selv og krevde å bli en del av Russland i folkeavstemning.

Er du han Olaf i The Julekalender ? OLAF, Du OLAF. Æ står under Mistelstein.

Tok den Norske blodtørstige diktatoren Jens i Stoltenberg regimet Utøya tilbake med makt fra Demokratiforkjemperen Breivik i opposisjonen med å sette inn militæret mot eget folk. ?

Sikkert litt kjipt for deg at alle bare ler av de ansatte i de gigantiske troll fabrikkene til CIA og NATO. :slight_smile:


#4

“Mot de kunnskapsløse, kjemper selv de beste forgjeves”. Hvordan skal man så definere sånne som deg? Jeg vil helst ikke uttrykke noe om det, av hensyn til bloggens lesere. Men et spørsmål, som du kan velge å svare på: Etter å ha lest intervjuet: Hvordan tolker du Putins utsagn om at Ukraina er en del av den Russiske nasjon? Hvis du ikke har noe svar på det spørsmålet, kan du like godt la være å kun slenge dritt på denne bloggen


#5

Skjønner det, for du har ikke annet enn blind patriotisme å bidra med.


#6

Kan leve godt med beskrivelsen Patriot, jeg. Spesielt når det kommer fra en som hyller Putins diktatur. At jeg ikke har annet enn patriotisme å bidra med, må du også få lov til å mene (vi lever da i et demokrati). Men det merkelige med min mangel på bidrag, er at det jeg beskriver, aldri blir motsagt med annet enn at jeg er en tulling fra Ukraina (for de som bor der skjønner jo ingen ting). Handler ikke den type svar om ikke å bidra?


#7

Din kunnskapsløshet har du demonstrert, gang på gang, og at du stadig frekventerer dette kommunist-forumet viser ordtakets gyldighet.

Du forvrenger det Putin sa, Oluf!

Putin sa; “I believe that Russians and Ukrainians are one people … one nation, in fact,” At du tolker dette som en trussel om okkupasjon skyldes det voldsomme hatet ditt mot Russere, hatet som du deler med dine høyreekstreme venner i Ukraina.

En stor undersøkelse fra det amerikanske forskningsinstituttet Pew viser at bulgarere, hviterussere og ukrainere er positive til Russland, mens land som Polen, Tsjekkia og de baltiske statene har utviklet et sterkt russlandshat.

Ukraina var en del av det russiske imperiet og deretter Sovjetunionen i flere århundrer, og de to nasjonene har alltid stått hverandre nær. Men under oransjerevolusjonen i 2004 økte den antirussiske stemningen kraftig. I 2010 viste Pew-undersøkelsen at 46 prosent av ukrainerne så positivt på Russland, mens en fjerdedel av befolkningen var kritiske.


#8

Og hva betyr “one Nation”?


#9

Et folk, blant annet!


#10

Hvor i all verden har du det fra - dine egne døve ører?

Der viser du hvor naiv du er.

Jo - jøss, men jeg todde du faktisk var her fordi du ville vite mere. Ikke for å drive patriotisme på vegne av fremmede stater.


#11

Dette er det eneste du har å bidra meg, noe du også har vist i tidligere innlegg. Kom heller med vektige argumenter, gjerne med en personlig edge, så kan det hende du kan tas alvorlig

Olaf kjenner Ukraina bedre enn alle her på forumet, og du burde vite bedre enn dette, @AnneBrit. Han er patriot, men ikke blind patriot, da han ganske ofte har snakket om de problematiske sidene ved Ukraina ( som ukrainerne ikke kan klandre Russland for, men bare seg selv). Dette vet du, eller burde vite, og det er du som avslører deg her. Du ser ut til å mene at ukrainsk patriot = blind ukrainsk patriot. Altså at dette med å være sunn ukrainsk patriot er en umulighet, for da er man i lomma på CIA. Så det viser at heller ikke du kjenner den ukrainske historien eller den ukrainske situasjonen slik den er i dag, på et annet enn et overfladisk plan. Og vi kjenner igjen argumentene servert fra Russland, gjennom RT - som er din bibel.

Det sier noe om kommunister, at de ser på dissidenter som brysomme. Det er det et visst historisk belegg for. Hvis Steigan.no hadde vært en partistat hadde Olaf og jeg ligget tynt an. At Steigan kjører ei ikke-moderasjonslinje skal han imidlertid ha full honnør for. Men det krever noe ekstra fra alle av oss hvis ikke forumet skal degenerere fullstendig, og ende opp i et kaos som ingen er tjent med. Dette ekstra er saklighet. For eksempel at du underbygger påstanden at Olaf har demonstrert sin kunnskapsløshet, gang på gang. Kom med eksempler! Er du mann for det?

Vet du hva ordet «nasjon» impliserer? Jo, en enhet, en så stor likhet språklig og kulturelt, at man smertefritt kunne gå sammen i et politisk statlig størrelse. At folk beint fram ønsker en forbrødring. Det Putin sier her er at Ukraina og Russland er broderfolk, én nasjon altså, og det er unaturlig at de ikke er ett. På ett plan har han rett. Det er noe alle kan skjønne. Men Ukraina har også et annet element ved seg; en problematisk historie med storebror i nord som går på Russlands arroganse som herrefolk. For det er jo ingen tvil om at det er Russland som er Herren her. Slik var situasjonen på slutten av 1800-tallet da den ukrainske nasjonalismen fikk en boost, med forfattere og intellektuelle som Taras Schevshenko og Flere andre. Slik var situasjonen før, og også etter den russiske revolusjon. Den unge krutsjov var livredd da han ble utnevnt som partiets sekretær i Kiev, dette skriver han i sine memoarer. Han fryktet de «ukrainske nasjonalistene». Senere kom den såkalte borgerkrigen, som i et kommunistisk narrativ selvfølgelig var en kamp om idéer, kommunisme mot anti-kommunisme, men der den ukrainske nasjonalismen ble retusjert bort. Mye kan sies om denne krigen, men at det var et sterk element av ukrainsk nasjonalisme, motstand mot russisk herredømme, er helt åpenbart.

I kommunismen er all «nasjonalisme» egentlig et problem, noe som ikke burde være der. Det som teller er de rasjonelle marxistiske ideene om likhet og brorskap, arbeidernes overtakelse av produksjonsmidlene, det skulle bli slutten på den priviligerte utsugende overklassen. Dette er alfa og omega - og helt universelt. Revolusjonen slulle også være universell. Lenins måte å prøve å løse nasjonalisme-problemet på var å ikke undertrykke noen nasjoner. Sovjet var jo en multikulturell konstruksjon. Ved å gjøre alle til lags ville nasjonalisme-problemet opphøre å eksistere. Det var Lenins tanke.

Men dette reverserte Stalin ganske fort. For å få fart på revolusjonen måtte det effektivisering til. Og da er de ulike nasjonenes egenart ikke lenger så viktig. Eller i kommunistisk terminologi; «nasjonenes egenart er viktig, men underordnet den revolusjonære ånd».

Så fikk vi, blant annet, tvangskollektiviseringen i landbruket, med de vanvittige sultkatastrofene i Ukraina.

Den ukrainske nasjonalismen har overlevd alt dette, kanskje merkelig nok. Eller egentlig er det ikke så rart, for det er rart med det hos et barn som blir hundset med av sin storebror. Det kan gå bra, men det kan gå veldig galt.

Så her er vi nå - roughly. Putin kan aldri så mye mene at «vi er én nasjon». De fleste ukrainere mener at det ideelt sett er en god tanke. Men situasjonen nå er egentlig ikke annerledes enn den var for 150, 100 eller 50 år siden. Ja, de fleste vil ha slutt på denne forferdelige krigen i Donbass og en løsning i Krim-spørsmålet. Men at 70% av ukrainerne ønsker en vei mot vest, til og med Nato-medlemskap, burde få Noen og enhver til å tenke. Men ikke Putin.


#12

Det er der han svikter - for han har aldri noen annen forklaring enn slemme Putin /Russland. Nå har jeg endelig fått han til å hevde at han bare er Putin-kritiker, så får vi se hvor lenge det holder.
Det han sliter mest med, er å se dette i en større sammenheng, og det er han jo ikke alene om.


#13

Igjen: Du tar feil. Du er vrang. Olaf har flere ganger snakket om forhold i Ukraina som ikke har noe med Putin og Russland å gjøre. Dessuten støtter Ofaf Zelensky - mens hard-core nasjonalister i Ukraina ser på Zelensky som en trussel fordi han angivelig skal være altfor ettergivende overfor Russland og Putin. Så det er flere nyanser her.


#14

Og jeg glemte å legge til - at han innleder et hvert innlegg med å angripe skribenten personlig.

Ja, jeg kan i hvertfall huske ett innlegg jeg har lest., så jeg skal gi deg rett i det. Da har jeg også gitt han støtte. Hvis han kunne spandere på litt underbygging av påstandene sine, så hadde det også hjulpet. Det er det lite av.


#15

?? Han er skarp, men jeg opplever ikke Olaf som at han driver med personangrep. Men det er kanskje slik det oppleves for enkelte. Noe må det være, for han får overraskende mye tyn, mens jeg ser ut til å slippe billigere unna. Det er jeg da ikke fortjent :slight_smile:


#16

Å joda, Olaf var en av de første som konsekvent var ufin og siden har dette smittet over på oss andre. Du er heller ikke tapt bak en stol og jeg mistenker at dette er beviste provokasjoner. Jeg burde selvsagt la være å svare med samme mynt, men…

Et eksempel fra Olaf
Nå har konspirasjonsteoretiker Steigan igjen tråkket i baret og kommet med påstander som han overhodet ikke har dekning for. Dette er kun et oppgulp i håp om om å kunne inynde seg enda mer overfor det russiske propagandaapparatet. Sånn sett er dette et rent fotavtrykk fra RT, som vel er hans “arbeidsgiver”. I denne historien har han ingen bakgrunnskunnskap om hva som har skjedd. For det første omtaler han ikke at russiske marinefartøy faktisk har beskutt Ukrainske båter i internasjonalt farvann. Han nevner ingen ting om at russiske marinefartøy er i månedsvis har bordet sivile Ukrainske båter og påført dem økonomiske skader. Alt dette er et resultat av brobygging som tydeligvis gir det russiske militære tro på at Azov nå kan bli et russisk innhav. Og timingen med å angripe Ukrainske båter er heller ikke tilfeldig. Den Ukrainske kirken frigjøres i dag fra Putinlakeien i Moskvas ortokse kirke. Putins popularitet er sterkt synkende i Russland, da han sender stadig større grupper av befolkningen i fattigdom. Dessuten har han igjen startet med nye gassangrep mot den Syriske befolkningen. Og når han opplever at USA og EU er opptatt med interne utfordringer, trykker imperialisten på knappene i håp om å kunne angripe enda mer av Ukraina. Og en slik bastard som Putin er tydeligvis Steigan ledestjerne: en diktatur stat med klar fascistisk politikk. Det sier mye om deg som person, Steigan. Å kunne glede seg over sin ledestjerne som elsker å undertrykke folk i andre land med rå imperialisme. Og til slutt: du imponerer ikke med å komme med dine “sannvetsvitner”, betalt av RT.


#17

I stedet for å drive å diskutere andre debattanter, kunne du jo prøve å hjelpe til ved å underbygge hans påstander. Men det er du tydeligvis ute av stand til.


#18

Det er synd at debattnivået har havnet et på et lavmål: personangrep istedetfor sak. Og her har vi vel alle litt skyld, med unntak av Erland, som har holdt et grundig saklig nivå. Saklighets nivået må være på plass. Som Erland skriver: det er lite interessant å diskutere krigen mellom Russland og Ukraina om man ikke forstår partenes behov - hva er driverne for krigen og hva er aktuell status? Jeg trodde det var en viss respekt for landenes integritet som lå til grunn. Det er det tydeligvis ikke. Selv om vi holder Krim utenfor, burde det være enighet om at angrep på Donbas er i strid med alle internasjonale konvensjoner. Fordømmelse fra de fleste land, samt alle internasjonale organisasjoner burde være basis for forståelsen i så måte. Hvis det ikke er ønske om å legge dette til grunn, er informasjonsutveksling meningsløs. Da er det kun fake-propaganda som gjelder.
Når det gjelder Ukrainas indre forhold, så er spørsmålet: hvorfor er det av interesse? Og hvilke konsekvenser har det for oss, samt for krigen mot Russland? Utgangspunktet for denne diskusjonen på Steigan.no, er jo Russernes påstand om landets fascistiske styre for å legitimere sin egen okkupasjon. Det jeg er opptatt av, er de ulike presidentens hegning om oligarkiet og korrupsjon, som har bidratt til en utarming av folket, samt eliminering av middelklassen. Det er landets store interne problem. Og derfor har årets valg, som er definert som øst-statenes mest demokratisk valg, vært fulgt med stor internasjonal interesse. Vil “Folkets tjener” innfri sine sosial-liberale løfter, eller blir det gammel vin på nye flasker? Og hvordan vil Zelensky angripe forhandlingene med Russland? Er Russland i det hele tatt interessert i å gi slipp på de områdene de har okkupert? Den kommende utvikling vil derfor bli ekstremt krevende og interessant. Det vil få store konsekvenser, ikke bare for Russland og Ukraina, men like mye for vest-Europa.
Det skrives i denne bloggen om min patriotisme. Ja jeg er patriot, men jeg er ikke naiv. Og patriotisme har ingen ting med min kone å gjøre. Det burde vel jeg vite bedre enn noen av debattantene her? Jeg vet om mange nordmenn som er gift med Ukrainere, hvor begge gir en “god damned shit” i Ukraina. Jeg elsker folket og den Ukrainske kultur, hvordan folket på tross av sine historiske lidelser, aldri gir opp. Og de har stor respekt for andre land og folkegrupper. Jeg skulle ønske det Norske folk kunne ha den samme ryggrad, istedet for den sutrete mentaliteten vi ser så alt for mye av.
Nå står Ukraina på terskelen til en ny æra. Hva det innebærer og hvordan omverdenen kan bidra til at det Ukrainske folk lykkes, gir grunnlag for spennende meningsutveksling fremover. Ønsker dette debattforumet å bidra i denne menings- og informasjonsutveksling?


#19

Så det er derfor du støtter nazist-hylerne?

Ser du ikke at det ikke er noen konsistens i hva du mener, da det er forskjellige regler om du er for eller i mot? Ukrainere kan få styre selv, men vi i Vesten må bli minoriteter i egne land, for ellers ville det være rasisme, og du har ikke noen problemerer med støtte de som mener innvandring ikke har noen baksider for den hjemlige arbeiderklassen.

Du er i beste fall en propagandist, men jeg tror mer på at du er en helt vanlig drittsekk.