Nyheter MDTV Forum Om Doner

Økte strømpriser bare en liten begynnelse

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/03/okte-strompriser-bare-en-liten-begynnelse/

Av Odd Handegård. Strømprisen til norske forbrukere består av flere deler, bl.a. strømavgift, nettavgift og strømpris i kWh m.m. Etter at Nei-til-avgiftspartiet FrP kom til makta i Energidepartementet (2013), har norske strømkunder fått ei ekstra STRØMAVGIFT på 3 milliarder (inkl. moms). Også NETTLEIEN har økt: I 2016 steg den med 4.3 % og i 2017…

5 Likes

Dette høres ut som en form for snik-harmonisering av norske strømpriser med strømprisene i EU (og altså lenge før ACER har iverksatt sin framtidige harmoniseringspolitikk, strømpris inkl nettleie). Neste runde av dette bedrag, kan bli at man etter bygging av stadig flere nye strømkabler til utlandet, feks setter ned strømavgiften. En slik nedsettelse av strømavgifter kan ha null betydning for strømprisen til sluttbruker i og med at utenlandskablene presser opp norsk strømpris til europeisk nivå. Men kutt i strømavgiften vil kunne gi en stor økning i profitten/fortjenesten til norske strømprodusenter og strømleverandører (og kanskje det store flertallet av velgere tror på en slik eventyrfortellingen om at kutt i strømavgiften fører til billigere strøm i en situasjon med stor strømeksport).

Med store profittmuligheter fra strømeksport kan det bli fristende å bygge ut mye mer vannkraft i Norge (og begrunnelsen for dette vil feks bli at Norge på selvutslettende og selvoppofrende vis må redde Europa fra CO2 døden, godhetstyranniet seirer på alle fronter).

Men det er noe veldig viktig som man må være klar over i denne sammenheng.
De store profittmulighetene som ligger i norsk strømproduksjon i en situasjon med utenlandskabler og privatisering (og evt ny vannkraftutbygging), vil etter all sansynlighet føre til at det norske politiske liv blir korrupt både politisk og økonomisk. I USA opplevde man dette under privatiseringsbølgen til Ronald Reagen. Til slutt gikk det så langt med økende korrupsjon i styre og stell i USA at Reagan-regjering til slutt så seg nødt til å stanse privatiseringen før hele det politiske miljø i USA gikk av hengslene og ble fullstendig gjennomkorrupt (hvor poltikere først feks tvangsgjennomførte privatisering for deretter å dukke opp med styreverv, fete stillinger og eierandeler i den privatiserte virksomheten). Antageligvis er Norge allerede mye mer gjennomkorrupt både politisk og økonomisk enn det mange er klar over. Den store byggesprekken på Stortinget er vel bare en liten indikasjon på hvordan situasjonen i Norge egentlig er? Men det tar vel tid før folk flest gjennomskuer spillet her til lands.

5 Likes

Når du til slutt nevner byggeskandalen på Stortingen vil jeg nevne at Olemic Thommesen i dag er sitert på at “Har ridd oss som et mareritt!” Dette er merkelig ettersom han i måneder unnlot å tilegne seg informasjon som var der? Hvem ville ligge våken om nettene og helst ikke vite noen ting? Det rimer dårlig med å være ansatt i en slik ansvarsfull stilling. Kan vi ikke bare sende ham til USA-enklaven Bosnia? Der er det jo lovløse tilstander fra før.

2 Likes