Nyheter MDTV Forum Om Doner

Økonomisk mislighold av bistandsmidler til Syria

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/07/okonomisk-mislighold-av-bistandsmidler-til-syria/

Av Eva Thomassen. I ABC Nyheter 12.7.2019 fikk UD ved presseansvarlig Mari Bangstad, en rekke spørsmål om Norges bistand til Syria. Et av spørsmålene angikk bistand på avveie. – Utenriksdepartementet har nulltoleranse for økonomiske misligheter. Hvordan vi kan forhindre at humanitære midler kommer på avveie drøftes regelmessig i relevante fora mellom Norge og andre sentrale…

2 Likes

Med en gang de begynner å snakke om null-toleranse, vet vi at de bare leser ferdigtrykt manus.

2 Likes