Nyheter MDTV Forum Om Doner

Også Kina hadde tap i trefningene med India

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/06/ogsa-kina-hadde-tap-i-trefningene-med-india/

Det begynner å komme fram flere detaljer om trefningene mellom indiske og kinesiske soldater i det som kalles Line of Actual Control (LAC) («Den faktiske kontrollinjen»), som er de facto grense mellom de to landa i Himalaya. Og de går ut på at det også ble drept og såret soldater på kinesisk side. Meldingene i…

3 Likes

Hindu-nasjonalismen er trolig farligste momentet i verden for tiårene framover. Det er en bevegelse som følger imperialistiske føringer, løgnaktigheter, og hat-kampanjer. Gjerne helt på linje med Fox News, Sky News Australia, og nye antikinesiske hat-kanaler på ’sosiale medier’ (som gjerne ønsker å framstå som ’alternative’). En bevegelse på linje med vest-ukrainske nasjonalismen og tyske nasjonalismen på 1930-tallet. Instrumenter laget/støttet for konflikt og krig.

Dersom aktørene er rasjonelle burde det ikke bli en storkrig. At oppgjør holdes på steinaldernivå uten skytevåpen er en stor fordel, og litt komisk.

Ingen kan ta Kina militært. Ikke India, USA, og Japan samlet. Med atomvåpen blir det vanskeligere å regne, men ingen vil komme heldig ut. Nord-Korea har kanskje de beste hulesystemene i sine fjell, så kanskje menneskehetens framtid da blir derfra.

For nå er det kontroll over denne fjellregionen mellom Pakistan-India-Kina som er viktigste problem, der britene tegnet forskjellige grenselinjer som altså forskjellige landa mener er den riktige grensen. India krever full kontroll over Aksai Chin, der Kina har en viktig vei som forbinder provinsene Tibet og Xianjang. India krever også pakistanske Gilgit-Baltistan som er viktig for Kina-Pakistanske økonomiske korridor (CPEC).

En maksimalistisk og konflikt-orientert nasjonalistisk holdning er trolig et stort hinder for India selv. Kashmir som region kunne komme svært godt ut dersom India blir med i CPEC, og støtter opp og utvider BRI ellers. Litt som at Europeiske land stadig skyter seg i foten for konflikt mot Russland.

2 Likes

Fox News ha høyest troverdighet i USA - unntatt blant demokrater
Fox_News

Hva tror du selv har høyere troverdighet? NRK?
Tatt i betrakning av at DEM = deep state, det taler til Fox News fordel at deep state sauene ikke liker dem. Noam Chomsky holder på å få nervesammenbrudd av Fox News.

Hvis CNN er mest “troverdig” for deg, da er du på bunnivået i troverdighet i USA. Da blir du det som Trump kaller fake news.

2 Likes

Om alle bare ville underkaste seg CCP ville det bli fred i verden (eller noen andre)

Seriøst nå, du må komme over din tro at Reps er uskyldige lam. New World Order har ingen nasjonale, politiske eller religiøse begrensinger. Tror du seriøst at Bush karene er Dem? George W. Bush var nå den som satt dypt inni å forsvare New World Order. Cruz, Rubio, McConnell, Cheney, Graham er Dems? Hva med McCain, også Rep?
De eneste som ikke ser ut til å være del er Paul sr. og de som blir avfeid som progressive som Tulsi Gabbard, Ayanna Pressley, Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez og Rashida Tlaib som blir pisket fra alle sider.

2 Likes

Bush og Clinton drev Bush&Clinton Drugs Ltd.


George Bush Sr (= Scherf) er i familie med disse folkene
Bush++ stod bak drapet på JFK som var “the Alliance”

Bush, Clinton, Obama = deep state
Vi kan sikkert legge til Jagland.
Man må være født “jøde” eller hva de kaller det for å være innefor.
Skull & Bones er selvfølgelig deep state.

The Russell Trust -> Skull & Bones

The Russell Trust was incorporated by William Huntington Russell as its president, and Daniel Coit Gilman as its first treasurer. Gilman later went on to become president of the University of California at Berkeley and Johns Hopkins University before leaving to become the first president of the Carnegie Foundation. Gilman also served as one of the first board members of the Russell Sage Foundation.

Russell was born in New Haven, Connecticut, the son of William Russell, who emigrated from England in 1638, and his wife Sarah Davis. His father died in 1665.

Johns Hopkins University er de som lager corona-statistikken som publiseres av NRK.
Berkeley universitet er der hvor prins Håkon ble utdannet.

“Smittestopp” apper var ferdig utviklet høsten 2019 ifølge Herland Report.
“The Truth That is Hard to Accept” inneholder mange biter av sannhet

Fra Clinton går en linje til Epstein og Maxwell og Richard Branson = britiske aristokrater.
Alt sammen går tilbake til tyske og britiske aristokrater, iblandet noen italienske og greske.

2 Likes

Det er bra at verdens to mest folkerike land holder seg til steinaldervåpen når de skal lufte aggresjon. Men det er verdt å merke seg at selv om de er naboer gjør Himalaya og andre fjellkjeder det fullstendig umulig for begge å innta og erobre den andre. Vel og merke dersom man holder seg til konvensjonelle våpen. I disse fjellkjedene har den forsvarende part en stor fordel, og det vil være umulig å få fram moderne stridsvogner, pansrete kjøretøy, artilleri og nok soldater med forsyninger og ammunisjon i store nok mengder til at de ikke ville bli tilintetgjort før de kom ned til lavlandet på den andre sida. Geografi er viktig selv i dagens verden. De vil måtte nøye seg med aggressive trefninger langs grenseområdene også i framtida.

1 Like

Du glemte visst droner. :wink:

Mulig Sanders-tilhengerne har det synet.
Sanders-tilhengerne virrer nå omkring med behov for Prozac. Alt gikk sund for dem.

Nei. Da kunne man tatt med flyvåpnene også. Disse landene kan ikke beseire hverandre med fly og droner.

1 Like

Stemmer nok at jeg var Sanders tilhenger. Inntil han støttet demoniske Hillary Clinton.

2 Likes

Nei, men de kan levere alvorlig skade på uskyldige liv ved hjelp av droner og fly. Det finnes ingen krig hvor ikke sivil befolkning blir slaktet ned.

2 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.