Nyheter MDTV Forum Om Doner

Også det britiske kraftnettet blir stadig mer ustabilt

Originalt publisert på https://steigan.no/2021/01/ogsa-det-britiske-kraftnettet-blir-stadig-mer-ustabilt/

Av Jan Herdal. Tyskland er forgrunnsland i den grønne energiomstillingen, og får derfor mye oppmerksomhet, på grunn av høye kraftpriser og ustabil kraftforsyning. Men samme utvikling foregår i praksis over store deler av EU. Og det gjelder ikke minst UK, som nå er ute av unionen. Konvensjonell energi, i hovedsak gass og atomkraft, dekker fortsatt…

3 Likes

Det ser dessverre ikke ut til at utviklingen lar seg stoppe. Mer og mer ustabil kostbar strøm fases inn med for litte og straffet balansekraft. De landene som ikke følger utviklingen har alt å tjene på det. Kina, India osv. Hvordan kan Tyskland, Danmark og England osv være konkurransedyktige? Ingen ny industri legges dit lenger eller til Europa for den del. Det er vel hele hensikten.

2 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.