Nyheter MDTV Forum Om Doner

Ofres ungdommen?

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/11/ofres-ungdommen/

Av Erlend Bolstad Raa. Denne appellen ble holdt under markeringen i Oslo – lørdag 28.november Jeg er en nysgjerrig idrettsutøver fra Bergen. Jeg studerer sosiologi og er veldig bekymret for det som skjer i samfunnet nå som direkte konsekvens av tiltakene. De strengeste tiltakene vi har sett i fredstid. Markering foran Oslo Rådhus 28. november…

5 Likes

De som dør med korona har i hovedsak livet bak seg, mens de som utvikler rusproblemer har livet foran seg. De er unge. som dør med korona har i hovedsak livet bak seg, mens de som utvikler rusproblemer har livet foran seg. De er unge.

Det er mange som er i risikogruppene.

5,3 millioner personer var bosatt i Norge i starten av 2018.

563 600 personer var i aldersgruppen 67 til 79 år, og 222 750 personer er 80 år og eldre (SSB, januar 2018). Andelen av befolkningen over 67 år er om lag 15 prosent.

Forventet levealder ved fødsel i 2018 er 84,4 år for kvinner og 81,2 år for menn. Frem til 2060 vil forventet levealder ved fødsel stige til 90,3 for kvinner og 88,4 år for menn viser hovedalternativet i SSBs befolkningsframskriving fra juni 2018.

Antall personer som er 70 år eller mer i Norge forventes å mer enn dobles fra 624 000 i 2018 til 1,35 millioner i 2060. Antall som er 80 år eller mer vil øke fra 222 750 i 2018 til 697 000 i 2060. Befolkningen som helhet forventes å øke til om lag 6,5 millioner i 2060 (SSB, 2018).

I dag er 12 prosent av befolkningen, omtrent hver niende person 70 år eller mer. I 2060 vil andelen ha steget til 19 prosent, omtrent hver femte person vil være 70 år eller eldre.

Prognos: Covid-19 sänker medellivslängden

https://www.alingsastidning.se/nyheter/alingsås/prognos-covid-19-sänker-medellivslängden-1.37705895

Fra seneste ukerapport fra FHI om de som er døde av Covid. Medianalderen for døde av eller med Covid ligger over forventet levealder for menn i Norge og på samme nivå som forventet levealder for kvinner:

“Gjennomsnittsalderen på de døde er 82 år, medianalderen er 84 år og 165 (53 %) er menn. Aldersjusterte rater viser at antall dødsfall per 100 000 stiger markant med økende aldersgruppe (Figur 17). Det er registrert 1 dødsfall i aldersgruppen 0–19 år. 271 (87 %) er registrert med minst én underliggende kronisk sykdom. 17 dødsfall (5 %) er registrert uten underliggende kronisk sykdom. Gjennomsnittsalderen for de uten underliggende sykdom er 75 år og medianalderen er 77 år. For de resterende 25 (8 %) mangler det opplysning om underliggende sykdom. Det har vært 121 (39 %) dødsfall på sykehus, 182 (58 %) på annen helseinstitusjon, og 9 (3 %) i eget hjem varslet til Folkehelseinstituttet. For et dødsfall er dødssted ikke oppgitt” (s. 25)
(…)
“Covid-19-assosierte dødsfall omfatter dødsfall hos personer med laboratoriebekreftet covid-19 varslet til Folkehelseinstituttet av helsepersonell. Det er ikke alltid mulig å skille om pasienten har dødd av eller med covid-19. Underliggende kronisk sykdom inkluderer: Hjertekarsykdom, forhøyet blodtrykk, kronisk lungesykdom (inkludert astma), kreft, diabetes, nyresykdom, leversykdom, nedsatt immunforsvar, fedme (KMI > 30), og nevrologisk/nevromuskulær sykdom (inkludert demens).” (s. 24)

Situasjonsrapport COVID-19 (fhi.no)

2 Likes

Ja, Norske tilstander er bedre enn de svenske helt klart. Men det er en politisk i denne settingen problemstilling når den norske befolkningen har eksempelvis 222 750 personer som er 80 år og eldre (2018). 15% er over 65 år. Hvordan skal man redde økonomien og beskytte 15% av velgerne?

Konsekvenserne av det økonomiske “selvmordet” er et annet regnskap og styggere.

3 Likes

Av FHI-statistikken jeg siterte, ser man at 58 % av de Covid-døde har dødd på “annen helseinstitusjon” (enn sykehus). Dette betyr antagelig sykehjem, der beboerne gjerne er svært syke og skrale og der gjennomsnittlig tid før beboeren går bort visstnok kun er 2 år (og der en god del dør det første halve året).

Jeg vil anta at bedre smittevernprosedyrer på sykehjem, vil være mye av løsningen. Rett og slett å unngå forhold som dette:

Ellers er det viktig å huske at selv for de som er eldre og mange i risikogruppene er overlevelsesprosenten tross alt svært stor. Dette er ikke svartedauden akkurat.

2 Likes

Godt poeng. Og for en del andre land vil konsekvensene bli langt verre enn for Norge, vil jeg tro.

3 Likes

Hele Kina influensaen er basert på hysteri som er skapt av massiv løgn og propaganda kampanje i media og fra myndighet. Man kan gjerne spekulere i hvorfor… I tilleg så er tiltakene mot c0vid_19 inført på ulovlig grunnlag da sykdommen ikke engang er i nærheten av å oppfylle kravene til alvorlighet som er nedfelt i smittevern loven. Det man burde gjøre er å gå til sak mot myndighetene og få prøvd dette i retten. Det burde gjøres i alle land i hele verden og det har blitt gjort tidligere i USA i forbindelse med svineinfluensaen hvor de klarte å stoppe hysteriet den gangen før det fikk spre seg.

12.000 medisinske experter har allerede skrevet under på gbdeclaration(dot)org som er et internasjonalt opprop mot Kina influensa hysteriet.

Uavhenging forskning og offentlig tilgjengelig statistikk viser at Kina influensaen ikke er noe mer farlig enn vanlig influensa untatt for de aller eldste og noen med spesielle sykdomer. I Norge så døde 15% færre enn normalt da første sykdomsbølge var på det høyeste. I Norge, Sverige og Danmark så dør flere av influensa enn korona og gjennomsnitts alderen på de som dør “av” korona er 85år, dette er høyere enn gjennomsnittlig levealder. I praksis så betyr det at stor del av de som offisielt dør av korona egentlig dør av alderdom MENS de har korona. Ifølge medisinske eksperter så har allerede 25% av befolkningen delvis immunitet mot corona etter å ha vert i kontakt med andre koronavirus som f.eks vanlig forkjølelse (de løy med andre ord da de påstå nedstenging var nødvendig grunnet ingen hadde immunitet). Man kunne pisket opp stemningen og skapt akkurat samme hysteriet og panikken hvis man hadde slått opp hvert eneste influensa dødsfall stort opp i media slike de har gjort med korona…

Folk har begynt å våkne opp og protestere nå over hele verden, folk tror ikke på løgnene som blir presentert om korona lenger i media.
Hvis ikke myndighetene i hele verden letter på korona tiltakene så kommer det til å bli en 3 verdenskrig med folket mot myndighetene…

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.