Nyheter MDTV Forum Om Doner

Offentlig og privat drift

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/03/offentlig-og-privat-drift/

Av Frode Bygdnes. Våre liberalister har forfektet en svak stat og et fristilt privat næringsliv. Den økonomiske teorien har gått ut på at det private initiativ er skapende og at fellesskapet er en belastning for fremskritt. Det skulle bare et virus til for at denne teorien ble gjort til skamme. De politiske tiltakene fra Arbeiderpartiet…

4 Likes

Alle partier fra AP til Frp tjener den globale storkapitalen, uansett hvordan partiene settes sammen til regjeringer, vil de samlede politiske beslutningene komme storkapitalen til gode over tid. Politikken fra AP til Frp leder til globalistisk neo-liberal markedsøkonomi. For eksempel AP vil inn i EU, og EU-kommisjonen vil ha et privatisert helsevesen. Vi ser allerede nå at å drive helsevesen som det skulle være en forretning leder til.

Kartellpartiet Stortinget slik det nå er sammensatt leder Norge inn i globalisert verden hvor kapitalens lover styrer. De vil ikke ha landegrenser eller nasjonal identitet, kommune og fylkes sammen-slutningene er er bare starten til å gjøre Norge om til en region i EU, som fullt implementert vil ha fri flyt av uregulert kapital, billigste tilgjengelige arbeidskraft, og fri flyt av varer og tjenester.

EU er som frigitte CIA dokumenter viser, en amerikansk ide, for å fjerne toll, avgifter, skatter og annet som hinder fri flyt av kapital, og for å demontere europeiske sosialstater, for å erstatte sosiale rettigheter til tjenester som en må betale for som helsetjenester og utdanning etc.

Denne krisen, antagelig planlagt av storkapitalen, viser at det er bare en sterk nasjonalstat som kan holde den globale storkapitalen unna. Landets aktiva, ressurser og infrastruktur må eies av folket, og selvforsyning av mat så langt det er mulig for å unngå at folket blir avhengig av import av mat, det skulle nå være tindrende klart for de fleste. Det skulle også være klart at vi må ta vannkraften tilbake ved å gå ut av ACER, og dermed EØS.

Egen produksjon av viktige medisiner skulle det også ikke være vanskelig for de fleste å være enig i. Dette var det vi skulle brukt noe av oljefondet til, men globalistene i regjering siden Brundtland har motvirket dette, og avskaffet beredskapslager av korn blant annet. Folket har aldri blitt advart, siden storkapitalens MSM selvfølgelig alltid har avledet oppmerksomheten vekk fra disse viktige spørsmålene.

Selv om de fleste burde forstå dette nå, kan det meste av oljefondet som er bundet til dollarmasten nå være tapt, og vi får ikke gjort det som det nå er åpenbart at vi skulle ha brukt en del av det til. Hadde vi hatt en kritisk presse og media som hadde fortalt folket konsekvensene med neo-liberal markedsøkonomi, hadde vi nok ikke vært i EØS, hvor regjeringene har hatt mulighet til å underlegge Norge mange tusen retts-akter og direktiver fra EU bak ryggen på folket, mens MSM har avledet oppmerksomheten med sport og underholdning.

Norge er det landet med de mest gjeldstyngede husholdninger i verden, og med en politisk uinteressert befolkning som mest har vært opptatt med å refinansiere boliglånet for å få finere overflater på kjøkkenet og bil enn omgangsvennene. Leksen fra jappetiden er glemt, det er bankene som får bail-outs, men lånetakerne må betale gjelden, oljefondet redder ikke husholdningene.

1 Like

Så langt har stort sett alle sosialister skusslet bort muligheten for at folket skal sitte igjen med noen tillit til dem etter at dette er over. Konspiranoia, utopisme og fornektelse har vært gjennomganstema her på Steigan, og selv om denne artikkelen ikke er så ille, så tør forfatteren ikke å ta et oppgjør med de på sitt lag som oppfører seg på et tillitsødeleggene vis.