Nyheter MDTV Forum Om Doner

Off topic og andre løse fugler

Michael i komiserien “The Good Place” kan se i ni forskjellige dimensjoner, og her beklager han alt rotet i noen av de “høyere” dimensjonene.

4 Likes

Ifølge strengteorien finnes det 10 dimensjoner, men dette er på atom-nivå, og disse dimensjonene er så små at vi ikke kan se eller detektere dem, vi må bruke matematikk for å bevise dem. Det finnes selvfølgelig ikke liv i disse dimensjonene, men heldigvis finnes det parallelle virkeligheter, og det er her “de andre” lever, hvem de enn måtte være.

Etter sigende finnes det mennesker som har besøkt noen av disse parallelle virkelighetene, og naturen der ser ut som vår natur, men de som bor der er forskjellige fra oss. De har det vi kan kalle “magiske krefter” som telepati, psykokinese, de kan påvirke våre tanker, vårt syn osv, og de er selvsagt mektige skapninger sammenlignet med oss mennesker. Bibelen skriver også om denne plassen, og omtaler det som en ny jord og en ny himmel. Koreanen skriver også om dette, Muhammed påsto at noen hadde tatt han med dit (paradiset) og der møtte han blant annet en kvinne men veldig røde lepper, muligens rød leppestift.

1 Like

Elleve:

Men her er vi tilbake til fire:

Det heter fantasi :wink:

Når parallelle verdener møtes.

1 Like

Her tar du feil, jeg vet at disse plassene eksisterer, men de vesenene som bor der har ikke lov til å avsløre seg for oss, det er forbudt. De fleste overnaturlige fenomener (ufo’er, spøkelser, ånder osv.) stammer fra disse virkelighetene. For noen uker siden fikk jeg beskjed om at det vil komme en sjokkerende avsløring i nærmeste framtid (vi snakker uker), sjokkerende for de som tror vi er alene. Det vil nok være mer som en bekreftelse, for menneskeheten er ennå ikke rede til å få vite alt på en gang.

En hver er salig i sin tro :relaxed:

Hvem fikk du beskjed av?

1 Like

Hvordan har det seg at en som tror på dette har problemer med å tro på at coronapandemien er en eneste stor svindel?

1 Like

Jonas Gahr Støre!! Jeg visste det.

1 Like

Mennesker kan ofte være utrulig tungforstått, de ser ikke det som ligger åpent i dagen, de kan ikke trekke konklusjoner og jeg snakker ikke om tro, men om å vite ting 100% sikkert. :slightly_smiling_face:

Fra folk som arbeider for å “vekke opp menneskeheten” slik at man kan bli kvitt stigmaet som preger visse temaer. Det har skjedd en endring, og noe av hemmelighetskremmeriet er i ferd med å forsvinne. Jeg vet ikke helt hva som skal avsløres, men jeg tror det har noe med “materialer” å gjøre, eller kanskje at noen høytstående individer står fram.

Apropos: Døvetegnet for religiøs tro er faktisk direkte oversatt sammensatt av tegnene for “vite sikkert”.

2 Likes

Jeg liker ikke å tro, jeg vil vite ting sikkert, og så langt har jeg ikke sett noe bevis. Men om det skulle vise seg at du har rett, så vil jeg ikke bli overrasket. :slight_smile:

Nettopp. Dette vil snu nedgangen rett før stortingsvalget.

Kan ikke bli mer sikker enn det.

Som sagt, jeg vet dette sikkert, og jeg er ikke religiøs! Det jeg vet sammenfaller også med det som etterretningen/militære vet og kan bevise. :wink:

Hvilke type “høytstående individer” tenker du på her da Johnny…?

Nei, politikken vil ikke endre seg, de rike blir rikere…

1 Like

Jeg utelukker egentlig ikke at det kan finnes bevissthet eller liv i andre verdener, andre dimensjoner eller på andre planeter. Jeg mener bare at dette kan vi ikke vite noe sikkert om, og jeg tror i alle fall ikke det er bevist.

Det kan bli spennende historier, og jeg liker spennende historier, men jeg tror det kan være lurt å beholde hovedfokuset (bakkekontakt) i vår felles intersubjektive virkelighet, altså i her og nå.

1 Like

Ikke de du tenker på.