Nyheter MDTV Forum Om Doner

Nynazister skryter av briefing med NATO-offiserer


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/02/nynazister-skryter-av-briefing-med-nato-offiserer/

Av Terje Måløy. En delegasjon fra militæret i USA og andre NATO-land traff på slutten av november 2017 lederne for den høyreekstreme ukrainske Azov-bataljonen. Møtet handlet om militær situasjonsplanlegging, som Azov stolt kunngjorde på sin hjemmeside og dokumenterte med bilder. Bataljonen begynte som et frikorps, men er nå en del av spesialstyrkene. Denne artikkelen ble…


#2

Spørs om vi ikke bare må innse at fienden allerede sitter ved makten i mange vestlige land. Historien gjentar seg ikke helt på samme måte som tidligere, denne gang har nazistene fått en mer underordnet rolle som bråkmakere, krigere og våpendragere. Når NATO og USA ikke kan sette inn sine egne bakkestyrker i andre land for å føre krig, så velger de heller å bruke jihadister og nazister som en slags leiesoldater for å føre stedfortreder krig. IS klarte til og med å opprette sin egen stat (kalifatet i Syria og Irak), men denne staten ble altså ganske raskt nedkjempet og tilintetgjort av bla USA og deres allierte når USA først la om sin politikk.


#3

Ja ,som jeg sier .
De ‘allierte’ har konsekvent skiftet side etter andre verdenskrig.
Da må en begynne å lure på hvor viktig det var å bekjempe Hitler !
Vi må jo få et svar på dette fenomenet.
De må jo forklare seg !


#4

Om man skal begynne å ta inn leiesoldater så er vel en av grunnene at man ikke kan gå inn med sine egne flagg og faner. Khazarjødenes tropper må med andre ord fremstå som noe annet enn de egentlig er for å lure og bedra de store hjernevaskede massene. Egentlig skulle jo disse såkalte “nazistene” flagget med amerikanske og israelske flagg siden det er dem de arbeider for. En del ting har forandret seg siden krigen. De tyske nasjonalsosialistene som kjempet en verdenskrig MOT arbeidsgiverne til disse “neo-naziene” klarte ikke å forsvare Europa fra det khazarjødiske angrepet som også hadde rammet og beseiret den kristne nasjonen Russland, og Russland er ikke lenger khazarjødisk Sovjetunionen som de var under krigen.

Putin befinner seg litt i samme situasjon som Hitler var i sin tid og jeg tipper de hadde vært nære allierte om Russland den gangen hadde fremstått slik de gjør i dag. Så heldig var ikke Hitler, han var omgitt av Ravende Galskap™ i Øst og Vest.

Russerne er i ferd med å bygge opp igjen kirken i Russland. En spesifikk kirke av de utallige som ble sprengt og revet av Lenin, Stalin og khazarjødene i Sovjetunionen ble som nevnt mot slutten av denne snutten bygget opp igjen av russerne i år 2000 etter at de hadde kommet seg vekk fra khazarjødisk Sovjetunionen og summet seg litt, for det er jo det alt handler om: det khazarjødiske angrepet på den kristne europeiske verden og alt vi er og normalt sett står for.

I løpet av 14 års vanstyre i Tyskland av de khazarjødiske marxistene i tett samarbeid med de khazarjødike zionistene på Wall Street klarte de altså å rasere, plyndre, rane, degenerere og voldta Tyskland etter alle kunstens regler og vel så det. Når også de khazarjødiske kommunistene sto klar til å overta kontrollen på landet valgte tyskerne Hitler og hans arbeiderparti. Hitler brukte altså disse 14 årene på å komme til makten, og var vel mildt sagt en smule irritert på disse forbryterne i likhet med resten av den tyske befolkningen som hadde lidd enormt i disse årene:


#5

Jeg vet ikke om det nytter lenger å forsøke å få den lille menigheten på Steigan.no til innse hvordan verden virkelig er. Nå har Pål Steigan i måned etter måned hamret inn sin løgn om nazisme i Ukraina, begrunnet hovedsaklig med: 1. arven etter Bandera og 2. Azov-regimentets nazi-symbolikk-flørting. Begge begrunnelsene for en nazi-utvikling i Ukraina er definitivt feil. Dersom Steigan & co selv hadde forsøkt å oppleve Ukraina fra innsiden, hvilken kultur det er i dette flotte landet og hvilke holdninger folk har til sin fremtid, så hadde de skjønt at nazismen som ideologi er totalt fjernt fra hvordan man tenker (enten som mannen i gata, som politiker eller som militær. Ultranasjonalisme i Ukraina ligger på under 1 % av befolkningen, mens mennesker med klare nasjonalistiske holdninger (gjennom partier som Svoboda o.l.) har godt under 5% tilslutning. Det denne menigheten burde være bekymret for, er den sterke fremveksten av fascistiske holdninger vi i dag ser i Russland, godt understøttet av Putin. Og like farlig er den økonomiske og politiske støtte Kreml yter til ultranasjonalistiske partier i vest-Europa, ene og alene for i et forsøk på å svekke demokratiet i våre land. Er dette ønskelig for denne menigheten? Hvis noen gidder å svare, ber jeg om at man er ærlig.


#6

Hvorfor kaller du Steigan & Co for “menighet”? Og hvem er Co?


#7

J.A.Paulsen: Begrepet menighet er for meg synonymt med ei religiøs gruppe som har oppfatninger som ikke har rot i virkeligheten, ref. troen på det overnaturlige, etc. Steigan.no forfekter kun det Kreml vil at de skal forfekte, blant annet nedrakking på vestlige verdier og ønsket om igjen å innlemme Ukraina i Kremls fascistiske diktatur. Hvem Co er: det er et begrep som (igjen i følge en viss religion) favner de som unisont og ukritisk hyller det Kreml kommer med - uten motforestillinger. Hilsen en ateist


#8

Bra artikel, men utifrån vad som sägs skulle rubriken snarare vara “Nynazister skryter av briefing med offiserer fra NATO lander.” För fyra år sedan hette det i västerländsk press, åtminstone i Sverige, att ryska separatister tillfångatagit “OSSE officerare”. Detta hade varit ett allvarligt brott. I verkligheten var det västerländska frivilliga i ukrainsk tjänst, alltså “officerare från OSSE länder” vilket var något HELT annat. Synd att Steigan.no gjort samma glidning.