Nyheter MDTV Forum Om Doner

Nykolonialisme og koloniale media

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/09/nykolonialisme-og-koloniale-media/

Av Tim Anderson De syv krigene i Midtøsten de siste to tiårene markerer en ny kolonitid, skapt av et vaklende imperium. Men siden kolonisering er forbudt nå for tiden, trenger man et annen ideologisk dekke. Fordi dagens befolkning er meget lese-og skriveferdig, skapes denne begrunnelsen av kontrollerte koloniale medier, støttet av en godt betalt frivillig…

3 Likes