Nyheter MDTV Forum Om Doner

Ny USA-doktrine: Kina og Russland er større trussel enn terror


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/01/ny-usa-doktrine-kina-og-russland-er-storre-trussel-enn-terror/

Krigen mot terror kommer ikke lenger til å være USAs fremste sikkerhetspolitiske sak. I stedet er det Kina og Russland som står høyest på agendaen. Dette sa forsvarsminister Jim «Mad Dog» Mattis i en tale i Baltimore 19. januar 2018. Svenske SVT gjengir ham slik: – Vi möter i dag ökande hot från så skilda…


#2

Hva gjør vi nå da,Pål? Som det framgår av førstesiden av Klassekampen 8 januar 2018 så trapper USA opp i Norge for å avskrekke Russland.“USA øker midler til avskrekking mot Putin: Styrker USAs flanke i Norge.” En har ikke forstått at US-Marines er angrepsstyrker engang.
Det er så godt som ingenting politisk i Norge som bekjemper ombyggingen av Norge til et militært oppmarsjområde mot Russland. En kan heller få det inntrykk at “venstresida” syns det er fint,eller i beste fall holder seg i nøytral taushet.
Den eneste webben som skriver inngående om den amerikanske militariseringen av Norge er Nato-bloggen “Aldri mer”. En finner ikke stoff om sånt på SVs og Rødts blogger: Norge som en sentral makt innen avansert våpenteknologi og partner i kriger for USA/Nato.
Selv etter at forsvarsminister Mattis fredag 19 januar gjorde det klinkende klart at forsvarsbudsjettet må opp,kjernefysiske våpen må oppgraderes og krig skal føres mot rivalene Russland og Kina,så er det ingen grunn til å tro at dette vil endre noe som helst i Norge.
På Aldri Mer kan en lese at en AP-politiker fra Utenriks/Forsvarskomiteen,Eirik Sivertsen,angriper Solbergregjeringen fra høyre: det går ikke fort nok med 2% av BNP til vårt amerikanske forsvar.
Norge er nå et surrealistisk land i særklasse.


#3

Kina er ikke interessert i å finansiere kriging mot seg selv. Derfor slutter de nå å kjøpe USA-gjeld:

Dette er trolig reelt, selv om:

Jordskjelvet skjer nå - USA få’kke låne mer av Kina, og blir et nytt u-land. Slik mange har forstått ville skje, og ventet på. Kina vil ha handel, USA vil ha krig. Kina vinner.


#4

Det er ganske fantastisk at USA angir Kina og Russland som en større trussel enn terror, all den tid det amerikanske forsvars (angreps) budsjettet er rundt ti ganger høyere enn feks Russlands. Bare økningen i det amerikanske militærbudsjettet fra 2016 til 2017 er høyere enn Russlands samlede militærbudsjett.
Legger en sammen USAs og NATOs budsjetter, er det tilsammen omtrent 14 til 15 ganger det russiske forsvarsbudsjettet. Russland har også redusert sitt forsvarsbudsjett med 25% uten at det fikk større oppslag i vestlig presse, som er propagandaapparatet til det amerikanske militærindustrielle komplekset.

USA og NATO, nå en angrepsstyrke under ledelse av USA, har nå kringsatt Russland med offensive angrepsvåpen i slike mengder og så nære den russiske grensen at det ikke kan kalles annet enn krigsforberedelser mot Russland, situasjonen er langt alvorligere enn under Cuba-krisen. Det er da absurd å påstå at Russland og Kina er trusselen.

Mattis tale er selvfølgelig rettet mot de 98% av den amerikanske og vestlige befolkningen som kun leser nyheter i MSM pressen. Det gjelder å rettferdiggjøre at omtrent 1/4 av statsbudsjettet i USA går til rustningsindustrien, og da må USA ha fiendebilder å skylde på, for det er når de driver krigsspillet opp til randen av atomkrig at rustningsindustrien tjener mest.


#5

Det kan være en av forklaringene på Mattis sin erklæring, får vi ikke låne mer, blir dere en trussel for oss, (og for dere selv). USAs gjeld er nå så hinsides, at det er oppfyllelsen av den gamle vitsen: - Skylder du banken en million har du et problem, men skylder du banken en milliard, er det banken som har et problem.
USA er egentlig teknisk konkurs, men det er ingen som tør å kreve lånene tilbake, da de kan gå med i dragsuget selv. USAs gjeld bare eser ut, men ingen av kreditorene tør stikke hull på denne ballongen.
Men når USAs største industri er krigsindustrien, må de hele tiden ha pågående kriger og høye spenninger, og før eller siden vil de dra verden med seg i fallet. Bedre at USAs fall blir av økonomisk art enn en ødeleggende storkrig.


#6

“[D]et er når de driver krigsspillet opp til randen av atomkrig at rustningsindustrien tjener mest.”

Poenget er at Kina følger med og ikke vil tillate destruktiv krig, f.eks. i Nord-Korea. Siden Kina nå kan, stopper de mulighetene ved ikke forsyne finansiering.

Åpenbart fornuftig av og for Kina - og for en rekke andre stater.


#7

Veldig bra artikkel “Rapporten går ikke så langt som til å anbefale krig, men den sier at USA har et tidsvindu åpent fram til 2025.”

Kina og Russland er ikke land befolket med idioter, de vet hva de må gjøre asap…

Putin og Kina tar det steg for steg men«kriget mot dollaren» overgår nok til en alt raskere prosess der dollaren kommer å få et verdi nære null når alle dollar skal tilbake til USA og global handel overgår i alternative monetære systemer…

“At the end fiat money returns to its inner value—zero.” – Voltaire

Inflasjonspressen er på menyen er mitt bet…


#8

På mange måter er doktrinen bare en omprioritering av gamle målsettinger, men det kan være viktig nok. Den nye doktrinen ligger ganske tett opp til målsettingen til NeoCon og DeepState. Trump har en tendens til å si det som NeoCon liker å høre. Dette vil nok føre til at motsetningene i verden skjerpes.

Hva vil dette bety for Norge? Vil Norge måtte redusere sin handel med Kina slik Norge måtte redusere sin handel med Russland? Og hva vil den norske makteliten si til noe slikt?

Vil vi nå se at det bygges gassrørledning fra Midt-Østen til EU som utkonkurrerer både russisk og norsk gass?

Oljeproduksjonen i USA øker nå ganske kraftig, USA kan snart bli verdens største oljeprodusent. Dette kan være nok til å kunne påvirke oljeprisen i verdensmarkedet. Eller USA kan kanskje heller ønske å øremerke sin oljeeksport bare til å gå til de land som er alliert med USA?