Nyheter MDTV Forum Om Doner

Ny klimaplan handler egentlig om vindkraftutbygging i Norge

Originalt publisert på https://steigan.no/2021/01/ny-klimaplan-handler-egentlig-om-vindkraftutbygging-i-norge/

Av Odd Handegård. 7. januar 2020 la regjeringen fram en ny stortingsmelding: «Meld. St. 13 (2020-2021): Klimaplan for 2021-2030». Statsråd Sveinung Rotevatn kaller planen «et historisk taktskifte i norsk klimapolitikk». Det «historiske taktskiftet» dreier seg om at CO2-avgifta gradvis skal økes fra 590 kroner pr. tonn til 2.000 kroner i 2030 for den halvparten av…

6 Likes

Staten har auka fattigdommen i Norge på grunn av covid og klima. I mange år har fattige betalt for rikfolks elbilbruk. ‘Venstresida’ har svikta. Alle nye co2-skattar og klimaskattar må bli avvikla. Co2 er ei gåve til grønn natur og auka grøde. Elektrifisering av oljeutvinning og bilpark er politisk idioti og ei ulykke for landet.

1 Like

Nå skal det bli dyrere å skaffe seg bolig. For klimaets skyld.

3 Likes

'Rotevatn kaller planen «et historisk taktskifte i norsk klimapolitikk». Det «historiske taktskiftet» dreier seg om at CO2-avgifta gradvis skal økes fra 590 kroner pr. tonn til 2.000 kroner i 2030 for den halvparten av norske utslipp som gjelder «ikke-kvotepliktig sektor», altså den delen av virksomheten som ikke reguleres av EUs kvotesystem. (Dette gjelder bl.a. transportsektoren, bygg, jordbruk og litt av industrien)"

Nå kommer kua-fiser skatten så det suser.

Jordbruket, spesielt husdyrhold skal gjøres ulønnsomt og helst avvikles.
Slik vil laboratorie-kjøtt industrien tvinges på oss, helt i tråd med agenda 2030.
Og bill gates går fra suksessinnvestering til suksessinvestering, fra sprøyter og digitale pass, til kunstig kjøtt. Det siste blir min beste investering, sier han selv.
Og vår regjering løper hans ærend. Denne gang også.

2 Likes

Teorien går ut på at landet styres av en satanistisk, pedofil elite bestående av ledende politikere, Hollywood-kjendiser og mediefolk.
Klassekampen

Unknown-1

3 Likes