Nyheter MDTV Forum Om Doner

NSB skal nå hete Vy, en del av privatiseringsprosessen?


#1

Norges Statsbaner skal nå hete Vy. Det er grunn til å tro at navnebyttet er en en del av en full privatisering av NSB. For NSB har ordet Norges som gir assosiasjoner til nasjonalt eierskap, og ordet stat gir også assosiasjoner til folkets eiendom. Dette passer ikke den globale storkapitalen, som vil eie all infrastruktur.

Neste gang en jernbanestrekning skal overlates til utenlandske eiere, er det Vy som får en strekning privatisert og ikke NSB, og det fører til mindre oppmerksomhet og protester blant folk. Vi så dette når Statoils bensinstasjoner fikk navnet Circle K, med Statoil-skiltet borte fra byer og tettsteder, er navnet nå allerede glemt av mange.

Så fulgte navneskiftet på moderselskapet til Equinor, og når AP og resten av de borgerlige “selger seg ned” i Equinor, får det mindre negative reaksjoner blant folk. Råderetten over vannkraften er allerede gitt til Brussel, og Høyre har privatisering av drikkevannskilder og vannverk i programmet.

Slik selges landressurser og infrastruktur til global storkapital bit for bit, så folk tilvenner seg og ikke alarmeres, og uten at en politisk apatisk befolkning forstår alvoret før det er for sent. For når inntektene går ut av Norge til storkapitalen og ikke til statseide selskaper, må staten “restrukturere” og gjøre store statlige kutt for å spare, mens politikerne gjemmer seg bak at statlige inntekter har gått ned enda det er på grunn av deres politiske beslutninger.

Slik gjør agentene for global storkapital, politikerne, sin oppgave for sin oppdragsgiver, som er å selge landressursene og infrastruktur til storkapitalen bak ryggen på folket, avskaffe blandingsøkonomiene, demontere velferdsstaten, og implementere nyliberal markedsøkonomi. En hard lekse for alle under øvre middelklasse, arbeiderklassen spesielt.


#2

Bra innlegg! Jeg tror du har rett i dette.

De fleste avisene skriver dessverre bare om hvor teit “Vy”-navnet er og hvor dyrt det blir med dette navneskiftet, og det er jo riktig, men den store privatiseringselefanten i rommet hører man ikke mye om.

Men dette navneharselaset i VG var likevel litt gøy (jeg likte særlig forslagene om flere fine navn som slutter på på “y”), og her nevnes faktisk oppsplittingen og privatiseringen av statlige selskaper så vidt:


#3

Man kan virkelig lure på om den oppsplittingen som nå foregår innenfor jernbanen er særlig lønnsom bortsett fra for visse enkeltpersoner som kan oppnå økt privat profitt og høyere lønninger. Jerbanen mister bla annet stordriftsfordeler når driften skal spres på flere ulike selskaper.

Media har i det siste omtalt hvordan flere tog tas ut av drift på dagtid (altså utenfor rushtiden) og således reduserer togtilbudet gjennom store deler av dagen. Dette har blitt gjort for at regnskapene skal se bedre ut sies det (altså pga profittmaksimering som blir en form for suboptimalisering). Det viktigste tiltaket for å øke trafikken på jernbanen er ved å øke antall avganger viser all erfaring (og det er fullt mulig å kjøre med rushtid-ruter i større deler av dagen enn det man gjør i dag på Østlandet iflg de som administrerer dette innenfor jernbanen både mht bemanning og vedlikehold mm).

Og hvordan går det med effektiviteten når jernbanen splittes opp?
Erfaringene fra Sporveien i Oslo tilsier at det fører til lavere effektivitet.


#4

Northern Light skrev :
For når inntektene går ut av Norge til storkapitalen og ikke til statseide selskaper, må staten “restrukturere” og gjøre store statlige kutt for å spare, mens politikerne gjemmer seg bak at statlige inntekter har gått ned enda det er på grunn av deres politiske beslutninger.

Se hva som skjer :
De vil hjelpe mange innvandrere , og så er de med og river teppet under dem.
Ikke nok med at de ikke tenker på oss…
Hvis målet er å komme igjen seinere som statue reist av oss for innsatsen i A/S Norsk rivningsselskap , vil vi jo knapt ha råd til kobberet .

Kanskje vi skulle opprette en konto til inntekt for disse statuene for en beskjeden sum , om ikke annet fordi da kunne vi være med i komiteen som tok avstøpninger , og hadde i det minste sjanse til å få autografen ?
Ingenting er så galt at man skal si at toget har gått fullstendig for oss.