Nyheter MDTV Forum Om Doner

NRK kaller bærere av Covid-19 viruset for covid-syke

NRK trapper opp skremsels-propagandaen. Nå blir bærere av Covid-19 viruset, enda 90% ikke vet at de har det engang, kalt covid-syke. For å sies å være syk av Covid-19 skal de vel en ha de typiske sykdoms-tegnene for covid-19? NRKs overskrift på tekst-tv er “Over 8 millioner covid-syke i USA”. Det forstås av mange som at 8 millioner er behandlings-trengende, innlagte eller er hjemme med symptomer. Kilde: NRK tekst-tv.

image

Det offisielle tallet for døde av Covid-19 i USA er 218 000 per 17.10. Et tall som må tas med en stor klype salt, for bare for et par måneder siden ga Center for Disease Control ut en rapport som sa at av ca 155 000 rapportert døde av Covid-19, så var det bare 6%, eller rundt 9300 som faktisk døde av Covid-19.

Prosenttallet har vel neppe endret seg så mye, så med dagens 218 000 skulle det skulle bli rundt 13000 personer. For å sette ting i perspektiv som NRK nyheter aldri gjør, innbyggertallet i USA er 331 millioner.

Etter WHO rapporten som viste av “Covid-19 epidemien” ikke er farligere enn et alminnelig sesong-influensavirus, har både NRK og TV2 utvidet dekningen av korona-krisen med å stadig hyppigere liste opp “smitteutbrudd”, nå sist i Oslo med 42 nye “smittetilfeller”.

NRK og TV2 har hele tiden vist til WHO tall og uttalelser angående korona-krisen, men når WHO gir ut en rapport som viser at det er mindre farlig enn et sesong-influensavirus, unnlater de å omtale det. NRK og MSM forøvrig har med dette vist at de har ingen integritet som journalister, de er en del av maktapparatet og gir leserne det verdensbildet som de som kontrollerer og eier dem, den globale storkapitalen, vil de skal ha.

5 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.