Nyheter MDTV Forum Om Doner

Nøyaktig null av dei verste folka i verda sit i fengsel

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/08/noyaktig-null-av-dei-verste-folka-i-verda-sit-i-fengsel/

Av Caitlin Johnstone. Det største hinderet for at menneskeslekta skal greie å danne eit samarbeidande forhold til kvarandre og økosystemet vårt, er ikkje «den menneskelege naturen», det er at manipulerande sosiopatar stadig arbeider seg inn i maktposisjonane. Dersom vi fann ein måte å takle sosiopatien, ville det løyst dei fleste av problema våre. Nokre kjenner…

2 Likes

Jo, Joe Biden og de neoliberale Demokratiske krigshøge er langt farlligere for verdensfreden end Trump. Demokraterne vil føre en markant mere fjendtlig og konfrontatorisk kurs mod Syrien og Rusland, hvis de kommer til magten.
Men den historisk og politisk afstumpede masse-opinion i USA og Europa, har åbenbart ikke lært af selv friske erfaringer fra Bill og Hillary Clintons mildt sagt aggressive udenrigspolitik i henholdvis Jugoslavien og Libyen, og hylder altså Biden, eller måske rettere, krigen.

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.