Nyheter MDTV Forum Om Doner

Norwea: hjarterå og kunnskapslaus

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/05/norwea-hjartera-og-kunnskapslaus/

Av Knut Langeland. Til styret i Norwea Hei, Mitt namn er Knut Langeland, eg er tidlegare journalist i Bergens Tidende, no nyslått førtidspensjonist. Eg er ein av etter kvart svært mange, som kvar morgon vaknar med ein stor klump i magen, redd for kva det neste trekket til vindkraftbransjen kan vera. Eg er ein av…

2 Likes

Hermed utlyser jeg navne-konkurranse! De beste betegnelser på elendigheten belønnes med likes.

1 Like

Min sønn kalte de “vimler” når han var liten

2 Likes

Argumentering for at vindturbinene ødelegger flora og fauna biter ikke på kapitalinteressene som står bak vindkraften. Storskala vindkraftutbyggingen gjør kapitalinteressene bak styrtrike, og politikerne som gjør beslutningene i deres favør belønnes med styreverv etc som takk etter politiske karrieren. Det er den norske naturen og befolkningen som vil sitte igjen med regningen.

Motargumentene som en konsekvent må holde fast ved, er at Norge trenger ikke storskala vindkraft- utbygging. Norske vannkraftverk produserer i dag mer enn nok til industri og husholdninger, og kan oppgraderes med ytterligere 22-30 TWh uten naturinngrep av betydning.

Og Europa trenger ikke vindkraft fra Norge, de 78TWh som de vindturbinene det er gitt tillatelse til skal produsere, er en forsvinnende mengde kraft når Europa bruker mange tusen TWh. 78TWh kan de store landene lett spare inn selv på enøk og energigjenvinning.

Hadde vi hatt redaktører og journalister i MSM som hadde bedrevet kritisk journalistikk og opplyst leserne om dette, hadde vindkraft ikke kommet på tale her i Norge. Men storkapitalens MSM har i stedet vært med å solgt inn vindkraften som “Norge skal være grønt batteri for Europa”, og fått mange til å tro at “energirike Norge må hjelpe stakkars Europa og klimaet”.

Storkapitalens globalistiske politikere må ut av Stortinget og erstattes med politikere som representerer folk og lands interesser.

2 Likes

Jeg mener jeg husker å ha lest om noen som mente at den korrekte betegnelsen burde være vindpropell-aggregater.

1 Like

Om de lagde vind ville det fungert

1 Like

Nå var jo poenget å gi det et mer treffende navn- det der er slikt som står i patent-søknader.

Det er nok slik at de som tjener og promoterer denne raseringen av naturen ikke bryr seg om motstand. På Frøya er politiet kjøpt opp av utbygningsseleskapet. Det må nok en helt annen motstand til før disse tar dette alvorlig

Ok. Jeg tenkte mer at “vindmøller” og “vindmølleparker” er forledende. Det høres koselig ut, men det finnes jo ikke noe koselig med disse bråkete og naturvandaliserende monstergreiene og de raserte områdene rundt, inkludert strekninger med digre monsterhøyspentmaster. Vindturbiner høres mer ut som det de er, men strengt tatt er de visst teknisk sett mer propeller enn turbiner.

Hvis du vil ha noe mindre teknisk, foreslår jeg “monstermøller” eller “monsterturbiner”. Istedenfor “vindmølleparker”: “Monsterturbinskadde naturområder”.

1 Like

Monstermøller kan være et godt navn. Og kanskje bane eller felt i stedet for park? Bane - som i banesår, felt som i det militære.

1 Like

Kjøttkvernscene? Kom å se på det grønne skiftet

2 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.