Nyheter MDTV Forum Om Doner

”Northern Screen” – US Marines egen øvelse i Troms

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/10/northern-screen-us-marines-egen-ovelse-i-troms/

Av Terje Alnes. Forut og parallelt med gigantøvelsen ”Trident Juncture” gjennomfører US Marines sin egen militærøvelse i Indre Troms. Norske soldater, som snart sendes til Irak, trener sammen med dem. Dette har nok gått under radaren til de fleste: US Marines har fått godkjenning fra forsvaret til å kjøre sin helt egen militærøvelse i Indre…

3 Likes

Neste år ved russergrensa?

De som arrangerer demonstrasjon mot ”Trident Juncture” bør også få fram i klartekst at de også demonstrerer mot “Northern Screen”. For makteliten vil det være vanskeligere å forsvare øvelsen “Nothern Screen” (som veldig få i Norge har hørt om) mens det derimot er lettere for makteliten å forsvare “Trident Juncture” (da denne øvelsen i større grad involverer norske soldater og soldater fra andre europeiske land og som også skjer på lenger avstand fra Russland og som har blitt varslet på ordinært vis på forhånd). Slik det ligger an til nå så vil de fleste her i Norge tro at det som skjer i Indre Troms også er en del av Trident Juncture og dette kan dermed lettere bli akseptert og det vil komme minimalt av protester mot denne øvelsen i Indre Troms.

3 Likes

Milde himmel, “Northern Screen” har jeg aldri hørt om før nå. Og jeg leser ganske mye nyheter.

Tenk at US Marines gjennomfører sin egen militærøvelse på norsk jord uten at stor-media finner det verdt å omtale!

4 Likes

Mjeh, de gjorde jo det for en snau uke siden, da … Rett bør og skal være rett:

Det ble også nevnt i Krigskringkastingens etermedier, det var der jeg først hørte om det. Et kort nyhetspunkt blant flere, men nevnt ble det.

1 Like

Jeg tar helt for gitt at Truman ikke går noe som helst sted uten atomvåpen på seg, ikke på dass en gang, samme hva han sjølv påstår. Akkurat som jeg tar for gitt at USA/ NATO aldri har respektert noe norsk vedtak om ikke å forhåndslagre atomvåpen på norsk jord i fredstid, og at de alltid har fått rikelig anledning til å overtrampe denne regel av norske medløpere.

Men helt hva i sitatet Alnes bruker over her som gjør det spesielt mye mer sannsynlig enn det allerede er at Truman er atomvåpenbestykket (i dag også), det skjønner jeg ikke helt. Sitatet, dersom det er korrekt oversatt og gjengitt (“deployerer” … sic), er vel heller et forsøk på å gi inntrykk av at Truman ikke nødvendigvis bærer atomvåpen bestandig, uten å gi noe entydig svar ang. status i øyeblikket.

2 Likes

Vi må regne med at det befinner seg amerikanske ubåter utenfor kysten av Norge. Vi må regne med at disse ubåter har atomvåpen ombord. Men dette vet vi egentlig veldig lite om (og som man sier: ute av syne ute av sinn).

1 Like

@aford
Ja, du har rett i at det er omtalt her. Den hadde jeg ikke fått med meg. Takk!

Men det er på en måte ikke problematisert skikkelig likevel. Journalisten gjør et poeng av at Russland ikke er varslet, noe som selvsagt er et veldig viktig poeng. Men det dypt problematiske ved at USA driver militærøvelser på norsk jord i det hele tatt blir jo overhodet ikke adressert.

1 Like

– Å, hold grisepraten Deres for Dem selv, er De snill!

Janei, det er nok for meget forlangt. Men uansett, det kan se ut til at problemet ikke først og fremst er at nissemedia aldri skriver om en del mildt sagt kontroversielle temaer som de utvilsomt burde gå hardt og grundig løs på som første prioritet, eller at NRK aldri sender f.eks. gode, kritiske dokumentarer som konkluderer med temmelig avvikende virkelighetsbeskrivelser, sammenlignet med det rådende maktkonglomerats favorittnarrativer. For de gjør det. Problemet kan dessverre sies å være at det hjelper jo ikke; det fører ikke til noen grad av samlet aksjon – ikke engang tilstrekkelig hørbar, samstemt murring på dekk, til at det behøver å ta nattesøvnen fra hverken de nevnte maktglade konglekamerater eller deres nissemedianisser.

Det kunne like gjerne være en test.

– Funker anestesien?
– Ja, pasienten sover.
– Kult, takk.

Dessuten liker de vel å føle at deres makt og ulike systemer har en legitimitet de mener styrkes ved å kunne vise til glansbildet; en usensurert presse der statens eget mediehus sender maktkritisk stoff i det opplyste demokratiets ånd og favør. Da er de jo fint at det ikke koster noe, at ikke folk får nok og lager problemer. Pose og sekk der, alt-så.

EDIT

Altså:

  • Noen har gjort en god jobb i lange tider i forkant her
  • Velstand og trygghet sløver oss en god del over tid
2 Likes

Nrk om demonstrasjonen

3 Likes

Så forsvaret må holde seg med egne forsvarere. Ikke særlig betryggende, spør du meg.

2 Likes

Jaudå, det har du jo rett i. Det som slår meg er at det ikke er befolkningen, men stor-media (nissemedia om du vil, men det er jo å fornærme alle landets nisser) som “setter dagsorden”, om du skjønner hva jeg mener. Stor-media bestemmer hva folk er opptatt av, eller kanskje snarere hva folk tror folk er opptatt av. Det de (la oss si VG, Dagbladet, Aftenposten og alle etterdilterne) skriver side opp og ned om i dagevis - og det som debatteres til det kjedsommelige i Dagsnytt 18 og andre slike “debattprogrammer” - bestemmer hva folk (de som leser eller ser/hører nyheter) skal mene er viktig. Det hjelper åpenbart ikke all verden med en kritisk dokumentar dersom det ikke følges skikkelig opp i media. Det blir en ikke-sak likevel. Folk lar seg også mate med meninger fra kommentarstoff - som i blant er så hult og så falskt og så uten noen ekte kritisk analyse som kunne ha satt ting i kontekst - at jeg ikke begriper at selv mange oppgående folk med lange utdannelser sluker det rått. Jeg har møtt flere tilsynelatende ellers smarte og oppegående folk som for eksempel har slukt rått at hovedårsaken til at Hillary ikke vant valget er at amerikanere er misogynister, og at alle som ikke ønsket at hun skulle vinne valget - til tross for uttrykt manglende begeistring for oransje ostepop - med nødvendighet måtte være kvinnehatere eller Trump-elskere. De samme folka tror også at Russland er den store stygge ulven i verden i dag, og at Assad gasset egen befolkning (tross mangel på bevis - og motiv). De tror også at Obama var en god president og en idealistisk kjernekar som slett ikke kan lastes for den politikken han faktisk førte (all bombingen i sju land, at han doblet USAs statsgjeld for det er dyrt å drive krig, all den fortsatte skatteletten til de rike, mangelen på velferdsordninger, CIAs “licence to kill”, alle deportasjonene, tillatelsen til å sette inn amerikanske statsborgere i fengsel uten lov og dom på ubestemt tid og at han opnet opp for oljeboring i Arktis - to ganger, bare for å nevne noe) - og heller ikke for at han kort etter sin avgang håvet inn enorme summer som lønn for korte taler hos de storbankene han aldri regulerte da han satt i posisjon.

1 Like

Her er noe om kyr og millitærøvelse .
Bekymret for kyrne når 32 jagerfly skal suse over dem
– Det verste som kan skje er at kyrne sprenger gjerdet, stikker av, og i redsel kaster seg utfor et av stupene i nærheten.
kyr og 32 jagerfly

3 Likes

Det er Hareide og Farmen som gjelder.

3 Likes

Javisst. Men:

Vi kan peke på manipulering og alt som hever terskelen for selektiv, kritisk informasjonsinnhenting og konsekvens i form av organisert motstand og klekking av alternative strategier til pekefingeren ramler av; kort sagt skylde ivei på alle onde krefters utrettelige innsats for å holde både sannheter og forestillinger om folk flests handlingsmuligheter unna nettopp folk flest. Og det er i seg selv høyst relevante forhold.

Men uten evne til autonomi, tro på og vilje til å trosse disse barrierer for innsikt og handling som overskrider det typiske, det gjennomsnittlige, er vi uten håp om å komme noen vei. Vi har ikke råd til å leke ofre og gjøre oss hjelpeløse og sitte på ræva og vente på at makta som rår skal fatte sympati for vår hjelpeløse handlingslammelse, og slutte frivillig med manipulering og hjernevask, før vi evt. skulle se oss i stand til annet enn å peke på hvem som etisk og moralsk har aktiv skyld i elendigheten det er at folk er trege til å stille krav, eller generelt mene og handle utover papegøyerepertoiret.

Det er og blir nøyaktig samme prinsipp i det offentlige rom som gjelder i den personlige og familære sfære; jada, det er foreldrene dine sin skyld, det var de som gjorde feil, ikke det barnet du engang var. Men vet du hva? Verden er ikke laget av rettferdighet. Det kommer dessverre ingen og retter opp uretten som ble gjort mot deg som barn – og minst av alle dine forlengst avdøde foreldre, selv om det sikkert ville føles mer rettferdig enn å måtte ta drittjobben selv, ta ansvaret for andres svik og utilstrekkelighet, reparere seg selv. For det er det man må når det er slik fatt.
På samme måte må vi svelge rettferdighetens og handlingsvegringens mange og storvokste kameler på offentlighetens og politikkens arena, før vi så forsøker å klemme oss selv gjennom nåleøyet og inn i kontrollrommet. Å si at man ikke liker kamel, og nekte å spise før kjøkkenet forbarmer seg over gjestene og faktisk serverer noe man liker, vil ikke føre til annet enn sultedøden og forsatt parkering av seg selv i et hjørne, uten å forløse noe av det eventuelle handlings– og endringspotensialet som måtte finnes på innsiden.

Propagandaen, hjernevasken, konformitetskravene, styringen av dagsordenen og informasjonsflyten, alt dette er det like greit å anse som naturgitte betingelser; slikt bedrives, og de som bedriver det slutter ikke frivillig. Dette er selve den utmattende brattheten i motbakken vi som Sisyfos må rulle vår stein opp, gang på gang, uten rare håpet om noe annet noensinne. Men Sisyfos vet at gudene aldri vil flate landskapet ut foran ham, og setter seg ikke ned for å vente på det. Han ruller stein i motbakke, mot alle odds, og vet at ingen abstrakte idéer om rettferdighet eller moral kan gjøre arbeidet lettere, eller noensinne vil komme og avløse ham.

Vårt lodd er allikevel hakket mer løfterikt enn Sisyfos’: Vår felles innsats kan erfaringsmessig faktisk i det minste midlertidig skape et flatere terreng, gjøre verden til et mer verdig sted for oss å snuble rundt i. Men da må vi riste av oss hangen til å peke på at andre har skylda og bruke dette faktum til å lene oss tilbake på handlingsvegringens etter hvert temmelig utslitte og lite komfortable pute.

I det øyeblikket jeg evt. skulle gå med på at folk flest er så små, dumme og ferdigmanipulerte at de alltid skal unnskyldes for sin unnfallenhet og knefall for overmakten, aldri tiltros å kunne se lenger og videre enn Storebror vil at man skal se, i det øyeblikket mister jeg jo også enhver respekt for nevnte folk flest, og vil være tilbøyelig til å mene at folk flest i så fall dessverre er hinsides redning (og ja, dette mener jeg da også helt oppriktig fra tid til annen, men jobber kontinuerlig for å finne grunner til ikke å gjøre det. Hvem sa at ikke jeg er idealist, for kølsvarte?). Proletariatet kan ikke både insistere på å være en sakesløs saueflokk prisgitt andres valg og velvilje for å slippe å gjøre noe uvant, og samtidig forvente full respekt og påberope seg fulle borgerrettigheter. På et eller annet tidspunkt det skjæres igjennom alt crap og handles, kanskje med stor innsats, alt man er glad i, på spill.

Dersom vi ikke klarer det pga. at andre i god tid har gjort terrenget vanskelig for oss … ja, da har jo de andre bare rett og slett vunnet, ferdig snakka.

2 Likes

@aford

Amen!

Og siden “Amen!” ikke var en lang - og meningsfull - nok replikk for dette forumsystemet, legger jeg til:

Amen, broder Aford!

1 Like

Møkkasystem. Amen, bror.

1 Like

Med en lei og tydeligvis uhelbredelig tendens til å le rått på feil tidspunkt og sted, må jeg si at jeg tross alt synes “nei til dikt” var et relativt vittig og underholdende mot-slagord fra presseoffiserens side.

I en verden der innholdet ikke er til å utholde, får man glede seg over form når muligheten byr seg.

1 Like

Til enhver tid. I svermer. Og neppe bare amerikanske. Tipper det har vært flere interessante møter på havsens bunn i norske fjorder enn vi dødelige/ unnværlige noensinne vil få høre om. Man er bare litt flinkere til å unngå å feilrapportere egne og allierte ubåter som russiske her enn i Östersjön, som pga. sin fysiske nærkontakt med svensk sokkel er et farvann der mye dumt og pinlig har større statistisk sannsynlighet for å inntreffe enn ellers i det salte element.

I tillegg har vi altså i disse dager et atom ved navn Truman på visitt.

Og hvis noen lurer på om norske myndigheter har fått med seg den temporært forhøyede risiko for sk. atomulykker og stråling på avveie i forbindelse med det økede nærværet av, og treningen med alle disse NATOs av drapsvitenskapen ektefødte barn, velsigne våpnene, så ta i hvert fall i betraktning at Storebror i dag gikk ut med gjentatte oppfordringer til alt folket via Nors Krikskringkasting om snarest å gå til innkjøp av jodtabletter til personlig beredskap i tilfelle atomulykker som kunne tenkes å true liv og helse i Norge. Uten spesifikk begrunnelse for valg av tidspunkt for å minne oss om dette. For få dager siden gjaldt det personlig kriseberedskap av alt annet man påstås av Staten å trenge for en lun og trygg tilværelse uten strøm i minimum tre dager. Bli bedre på å skaffe dette i tide, var budskapet. Hva de nå legger i minimum tre dager, utover pålydende. Ingen maks varighet, nei? Det ante meg i grunnen.

2 Likes

Jeg ville kalt oksen F-35

1 Like