Nyheter MDTV Forum Om Doner

Norske NORWAC – helsearbeid i norsk og amerikansk utenrikspolitikk

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/01/norske-norwac-helsearbeid-i-norsk-og-amerikansk-utenrikspolitikk/

Av Trond Ali Linstad. NORWAC og Norsk Folkehjelp På feil side i Syria. Den «humanitære» organisasjon NORWAC og andre (Norsk Folkehjelp med flere) skal flytte helsearbeid sitt til Idlib, nå kontrollert av syriske «islamister» og terrorister – er det nødvendigvis galt? Skal ikke norske hjelpeorganisasjoner handle med bakgrunn i de prinsipper som inngår i Genève-konvensjonen?…

3 Likes

Takk for innlegget ditt. Dette er dessverre realiteten og har vært det svært lenge uten at det har fått like stor oppmerksomhet som nå. Mange slike AID konserter og slikt er også politiske, og man blir bare mer og mer oppmerksom og skeptisk til dette. Dette gjør at legitime AID og annen forsøk på å hjelpe blir mistenkeliggjort.

Samtidig mener jeg at dette er bra, og humanitær hjelp sjeldent har noe for seg. Her er noen krav som må legges for at det skal være legitim hjelp til andre:

  1. Kun hvis myndigheten i et land BER om hjelp.
  2. Og dette ikke er fordi det skal gjøres hemmelige våpenavtaler eller annet skjult, men av oppriktighet pga en krise som rammer landet.
  3. Krisen må være ekte og godt dokumentert av uavhengig(ikke-partisk) hold.
  4. Hjelpen må være ekte, og ikke noe som forgifter folk, tester nye medisiner eller sprer virus.
  5. Hjelpen skal ikke være politisk farget på noe vis, f eks utdeling av kondomer til land med katolikker og andre religioner som forbyr slikt.

Igjen, jeg mener et land som er i ekte krise kan be om hjelp fra nabolandene, da det ikke nødvendig med innblanding fra de rikere landene med baktanker i alt av handlinger de utfører. Også mener jeg at hvert land må forberede seg på kriser og må venne seg til å føre politikk som er mer i tråd med sine behov, og dette vil de aldri få til hvis de hele tiden blir overøst med bedrevitere fra andre verdensdeler som skal gjøre alt for de. De må ta ting i egne hender for å gjøre seg uavhengig av utenlandsk hjelp. For å få til dette, må de derimot gjøre mye mer enn bare å endre sine kriseberedskap. De må også få kontroll over sin økonomi, sine handelsavtaler med de rike landene, og generelt få en bedre kontroll over hele sitt område, og kunne svare militært og politisk ved forsøk på statskupp og urodannelse som kan være en følge av å gjøre motstand mot de fremmede landene de gjør forhandlinger med.

2 Likes

Etter-krigstidens humanitarianisme synger nok på siste verset. Røde kors fikk mye kritikk i forbindelse med naturkatastrofer i USA, men lærte lite av det.

2 Likes

Det som virkelig blottla hele denne falske utenlandshjelpen/humanitærhjelp er for meg helt klart white helmets i Syria. Denne gruppa var liksom ikke mulig å ta feil av, og ble tydelig for flere enn kritiske “konspirasjonsteoretikere” :stuck_out_tongue: Alt i fra dokumentarer med stort budsjett som legitimerer de, til at medlemmer har vært med på offentlige henrettelser, forfalskning av videor osv.

4 Likes

Syria var et veiskille for meg også, da det gjorde klart at de som støttet “opprørerne” ikke bare var naive ofre for manipulasjon og gruppetenkning, men at pressen og de humanitære organisasjonenes ansatte selv var bevisste manipulatorer, som var mest opptatt av egen karriære.

3 Likes

Takk for denne Trond Ali. Jeg har i flere år ønsket at du skulle skrive denne artikkelen. Du drar ikke inn navn og personer,heller ikke ditt eget. Men så vidt jeg kan huske var du og Erik Fosse viktige i frambringelsen av Norwac. Jeg har fotografi av deg og Fosse på befaring i Iran ledet av iranske revolusjonsgardister.
Hva mener du det er som har skjedd på veien?
Uten Iran-Hizballah hadde Syria i dag vært en Nato-koloni.
Visse saker er så merkelige at en trenger hjelp for å forstå det.
Mer,takk.

2 Likes