Nyheter MDTV Forum Om Doner

Norske medier og Integrity Initiative – den talende tausheten


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/01/norske-medier-og-integrity-initiative-den-talende-tausheten/

Vi har i flere artikler vist at det britiske Institute of Statecraft og deres Integrity Initiative, som er finansiert av det britiske forsvarsdepartementet og den britiske hæren, driver psykologisk krigføring der også norske operatører i Den Norske Atlanterhavskomité er involvert. Saka er en kjempeskandale og i Storbritannia har den vært tatt opp i Underhuset av…


#2

#3

Det er ikke første gang at krigshissere har ønsket å starte krig mot Russland.
Rett etter WW2 foreslo Winston Churchill (WC) at vesten måtte gå til krig mot Sovjet Unionen. Til tross for sin store popularitet fikk WC liten støtte for en slik politikk, han ble dessuten byttet ut med en ny statsminister i Storbritannia rett etter WW2.

Men krigshisserne gir seg altså ikke til tross for at Russland i vår tid har mye mindre konvensjonelle stridskrefter enn hva Sovjet i sin tid hadde (det blir nesten som å påstå at Luxemburg skulle være istand til å okkupere sine naboland). Men den overhengende faren for atomkrig i Europa gjelder fortsatt. Men selvfølgelig håper krigshisserne på å få folkelig støtte til å innføre sanksjoner og blokade mot de slemme russerne for å skape fattigdom og ustabilitet i Russland i håp om at landet skal bryte sammen (og hvor mange flyktninger østfra vil Norge og Europa da måtte ta i mot?) Hvis Putin blir avsatt håper man kanskje på at en ny Jeltsin skal dukke opp, men man risikerer isteden at man får en ny ledelse i Russland som er mye mer krigersk og aggressiv enn det Putin noensinne har vært.


#4

Om Russland sier nei til Globohomo og masseinnvandring, så vil ikke Polen, Ungarn, Tjekkia, etc akseptere masseinnvandring, og da sliter multikulturalistene i vesten big time, da de solgte innvandringen som en uunngåelig naturkraft.


#5

Frode Nielsen (fra Aldrimer.no) skrev en bok for 10 år siden. Der står følgende meget relevante passasje, som jeg understreket:

Det finnes mange portvoktere som med god nasjonal holdning og idealistisk overbevisning var og er med på å danne det riktige bildet av vårt lands historie. En av de kildene som på grunn av sin nåværende jobb i Etterretningstjenesten ikke kan stå fram i denne boka, ga meg en liste over noen prominente norske historikere og pressefolk, som i dag har høye stillinger. De er alle regnet som nyttige portvoktere i dag, av de som er i posisjon til å bruke dem. «Det er de som vil stå bak hvis du får bråk med noe av det som blir fortalt i boka di», sa han.

Frode Nielsen. Tause menn, scener fra den kalde krigen (2009) s. 50


#6

Og årsaken til at disse var på lag med myndighetene, var at de trodde at myndighetene var opptatt at Norge skulle være et godt land å bo i for deres etterkommere.

Mange av de vil nok forsette som før fordi de får betalt eller fordi de ikke følger med, men den betingelsesløse lojaliteten myndighetene nøt gødt av før, vil ikke fortsette om Globohomo fortsetter.