Nyheter MDTV Forum Om Doner

Norsk tryggleik

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/10/norsk-tryggleik/

Av Hans Olav Brendberg. Det heiter at generalar alltid er førebudd på forrige krig. Det er mykje riktig i dette – men det blir feil å retta denne skuldinga mot den norske regjeringa. Regjeringa er tvert imot klare for neste ørkenkrig. Når vi tenkjer på kor utsette dei norske ørkenområda er, er det grunn til…

3 Likes

Hvis ikke Helge Ingstad drev å trente på å senke olje-tankere, da? De hadde jo NATO på brua. De franske fregattene var i nyhetsbildet på samme tid, i kraft av å komme til kort på samme måte.

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.