Nyheter MDTV Forum Om Doner

Norsk topplege refser koronatiltak

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/10/norsk-topplege-refser-koronatiltak/

Av Margrethe Salvesen Zivcic. Det har ikke vært et eneste dødsfall i hovedstaden siden 13. juli. I Oslo bor det rundt 680.000 mennesker. Charlotte Haug er en norsk lege og tidligere redaktør for Tidsskrift for Den norske legeforening. (Fra Wikipedia) Charlotte Haug er lege og tidligere redaktør i tidsskriftet for Den norske legeforening. Hun har…

7 Likes

Her er et mulig svar på det vi er utsatt for. «Creative destruction»https://www.henrymakow.com/the_destuctive_principle_of_th.html

4 Likes

Masker er skadelige. Spesielt for barnbilde bilde bilde

5 Likes

Mediene gjør det oppdraget de har for den globale storkapitalen som eier og kontrollerer dem, og det er å opprettholde frykten for et virus som selv en forskningsrapport fra WHO sier har en overlevelses-rate på 98,86%.

En del av strategien bak den konstruerte korona-krisen er å ødelegge økonomiene for lavere samfunnsklasser så landene tvinges til til å ta opp enorme lån fra storkapitalens Verdensbank og IMF for å finansiere de store økningene i sosialbudsjettene på grunn av den store økningen i arbeids-ledigheten.

Altså så finansieres en stor økning i den passive delen av landenes økonomi med lån, samtidig som en stor del av den produktive delen av økonomien ødelegges permanent når enkeltmannforetak, små og middels store bedrifter må legge ned for alltid.

IMF og WB lurer lånene på landene med at det er lån som de kan betale tilbake når korona-krisen er over. Men skattegrunnlaget kommer ikke tilbake til slik det var før korona-krisen når flere hundre millioner arbeidsplasser er borte for alltid.

Håpløst forgjeldede land må derfor innføre IMF og WBs “austerity programs”, som vil si store statlige kutt. For en total demontering av velferdsstaten og erstatte den med privatisering av alle sosiale rettigheter er den globale storkapitalens mål. Forgjelding av land for politisk kontroll og globalisering har vært mål som blir nådd for storkapitalen under deres konstruerte krise.

6 Likes

Europeisk presse og media med de statlige tv-kanalene trapper opp skremselspropagandaen. I 3SAT tv-kanalen som dekker Sveits, Østerrike og Tyskland, vises ambulanser med medisinsk personell, pasienter på bårer transportert med helikopter og fly på tv-studioets skjerm i bakgrunnen, mens nyhets-ankeret leser opp dagens liste over hvor det er “smitteutbrudd” og hvor mange som er smittet.

Tv-seeren skal kople bildene med pasienter på båre med antallet “smittede” og få det inntrykk at det å bli “smittet” er å bli så alvorlig syk at de må bringes på båre til sykehus. I en tilstand av panikk er det ingen som undersøker om hvor mange som faktisk er innlagt på sykehus og antall “smittede”. En effektiv måte for å opprettholde panikken i befolkningen så de blir ukritisk til den kommende vaksinen som 99% ikke trenger.

6 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.