Nyheter MDTV Forum Om Doner

Norsk okkupasjon av Irak #2?

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/01/norsk-okkupasjon-av-irak-2/

Av Terje Alnes. Den irakiske regjeringen ber den USA-ledede militærkoalisjonen om å forlate landet. Norske soldater må hentes hjem, ellers er vi en okkupasjonsmakt. Det er forresten ikke første gang vi okkuperer Irak. Lørdag 15. februar 2003 opplevde Norge de største demonstrasjonene noensinne. Folk tok til gatene for å vise sin motstand mot at Norge…

6 Likes

Takk til Terje Alnes for dette fine arbeidet. Han løfter fram 15 februar 2003 da Norge opplevde sin største anti-krigs demonstrasjon noen sinne.
Hvis vi nå skal holde oss til det vi ser av europeisk og norsk politisk utvikling,tyder mye på at de samme type miljøer fra 2003 i 2020-21 vil gå inn for imperialistiske krigsprosjekter. Og EU som har vært så forbanna på USAs sanksjonspolitikk og straffetoller,innstiller seg på å bli med på den neste storkrigen,den mot Iran som høyst sannsynlig vil finne sted i 2021 etter at ALLE Nato-stater har kommet med i innringning av Iran.
Bortsett fra en melding fra Trond Ali Linstad i dag 11 januar,har Klassekampen trykket synspunkter som demoniserer Iran og hvitvasker Trump.
Denne trenden finner en også demonstrert i dagens Aftenposten hvor Frank Rossavik legger ut på en historiefortelling om epoken etter Sovjets fall som er ekstrem i sin enøydhet. (11.1.2020)
Han framstiller Vesten som en slags julenisse som var opptatt av å spre “gode liberale verdier” som skulle “skape en stabil verdensorden.” etc
Her er ikke en eneste linje om den permanente krig som eksisterte i denne epoken. Ikke en setning og derved får en nok en historiefortelling som har som hensikt å skjønnmale vestlig imperialisme. Det er vanskelig å se hvordan noen i den etablerte norske verdenen kan overleve uten å være propagandist for europeisk,israelsk eller amerikansk imperialisme.
Etter Afghanistankrigen 1979-89,ble ganske nøyaktig det samme krigsapparatet flyttet over til Tsjetsjenia hvor man fikk to kriger utover 1990-tallet. Ekstreme i sin brutalitet.
Balkankrigene startet allerede i 1992 og det som kjennetegnet alle disse krigene var at metoden som ble utprøvd i Afghanistan 1979-89 ble Nato/USAs modell for krigføring. Det globale Jihad ble kjøpt opp som leiesoldater og bakkestyrker for Nato og dette fortsatte inn i Libya 2011 og Syriakrigen.
Og da fikk vi den endrete situasjon at demonstrantene fra 2003 hadde forsvunnet og SV anbefalte bombing av både Jugoslavia og Libya. Og nå er det knapt noe miljø som aktivt protesterer mot Europeisk krigføring i Mali-Sahel eller USAs massedrap i Midtøsten. Ei heller Norge som oppmarsjområde for krigen mot Russland.
Alt det jeg skisserer her krever undersøkelser og debatt. Det er ikke gitt enkeltpersoner å utgreie dette.
Kan det være slik at middelklassene i Europa med sine “venstresider” opplever det slik at den gamle verdensordningen fra 1990 av,nå bryter sammen i klassekamper og kriger og leter etter isflak å redde seg på? Den aktuelle illusjonen er at en grønnmaling av kapitalismen vil frelse oss fra permanent krig og fortsatt barbari.
Med denne daglige grønnmaling som pågår finnes ikke den klassiske sosialistiske parolen: Krig mot krigen! lenger. Bare kapitalisme/imperialisme blir grønn er verden reddet.

1 Like

Strålende oppsummert

1 Like