Nyheter MDTV Forum Om Doner

Norges krig mot Syria

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/11/norges-krig-mot-syria/

«Det at «folk flest» ikke kjenner til at Norge fører krig mot Syria viser rett og slett hvor effektiv kamuflasjen av denne krigen er». Av Terje Alnes. Med boken «Norges krig mot Syria» tar Lars Birkelund et oppgjør med den gjengse oppfatningen av krigen som har pågått siden 2011. Det viser seg at det meste…

5 Likes

Det er en stor oppmuntring at denne boka til Lars B har kommet. Jeg har nå hørt på samtalen mellom karene om boka og medstemmer i alt der.
Når historien om Syriakrigen inni Norge etterhvert blir skrevet,så vil man også finne ut at undertegnede fra første øyeblikk forsøkte å demaskere en omfattende Nato-krig med Jihad leiesoldater. Dette fikk jeg faktisk lov til på verdidebatt.no og jeg anser det som utelukket at mine artikler ville blitt tatt inn i Klassekampen - som i stort sto på den andre siden av barrikadene sammen med Pål T. Jørgensen i tv2.
Siden jeg har lest ekstremt mye om Syriakrigen,vil jeg gjøre oppmerksom på to nøkkeldokumenter etter mitt skjønn. Det var de to karene i Foreign Affairs fra Nixon Center som fortalte at generalplanen for hele Midtøsten var å føre Muslim Brotherhood til makten overalt. Som stattholder for USA-Nato.
Det er også hovedtemaet til Samir Amin 6 juni 2011 i http://monthlyreview.org
“An Arab Springtime” som er det beste som er skrevet om strategien bak krigen. En stor takk til Lars og Terje nå.

3 Likes

I intervjuet med Lars Birkelund vises det til et sitat fra Tormod Heier i en URIX-reportasje:

«Man må passe på å ikke slå ut IS. For det er IS som på mange måter legitimerer en fortsatt amerikansk tilstedeværelse i Syria»

Intervjuet [starter 14:16]:

Tormod Heier er oberstløytnant i Hæren og ansatt ved Stabsskolen, en avdeling hos Forsvarets Høgskole i Oslo. Medforfatter av boka Norge i internasjonale operasjoner: Militærmakt mellom idealer og realpolitikk.

Heier er overraskende ærlig om hva han tenker, i intervjuet:

[16:16:]

Intervjuer: Hvem vinner på en slik situasjon? [bruk av gass, trussel fra USA om rakettangrep, osv.]

Tormod Heier: Det er tre aktører som kommer til å vinne på dette her, sånn hvis det blir noe av. Den første aktøren, det er jo da de opprørsgruppene inne i Syria som ønsker en regimeendring, og som ser at hver gang det brukes gass…ja, så intervenerer USA.

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.