Nyheter MDTV Forum Om Doner

«Norges krig mot Syria» av Lars Birkelund

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/12/norges-krig-mot-syria-av-lars-birkelund/

Norge på tiltalebenken. – Bokanmeldelse. Av Eva Thomassen. «Norges krig mot Syria» av Lars Birkelund  er den første boka i sitt slag om Norges rolle i krigen mot Syria. Boka gir et  bidrag til forståelsen av den norske tilstedeværelsen i krigen. I motsetning til andre bøker om Syria skrevet av norske forfattere, er  «Norges krig mot Syria» et…

5 Likes

Jeg påminner både Eva T og Lars B om at “Venstresidas tankesmie” Manifest Forlag også har utgitt en bok om Syriakrigen. Bendik Sørvig: Syria. Den tapte revolusjonen.
Dere to er best kvalifiserte til å anmelde denne boken. Forlaget har også utgitt en bok om den russiske revolusjon som noen med kunnskaper og gode nerver burde se på.

1 Like

Jeg har omtalt Sørvigs bok her og i Klassekampen-----ikke bare omtalt, men hatt en “dialog” med han i KK

4 Likes

Det var jo flott,Eva T… Jeg kunne ikke huske dette,men jeg leser da heller ikke avisa med stor intensitet lenger. Dess større statssubsidier (43 millioner),dess mere norsk statsideologi som er EU og Nato-basert.
I driften mot gigantkrigene er vi dårligere rustet enn noensinne.

2 Likes

Flott at det finnes mennesker som Lars Birkelund som bryr seg og er villig til å legge ned arbeid for å hindre intervensjon, men etter å ha sett Terje Alnes’ intervju av Lars Birkelund om boka, og lest innholdsfortegnelsen, så virker det som at Norges propaganda mot Syria ville vært en mer treffende tittel. Jens Stoltenberg med NATO-symbol som kysser Erdogan som omslag framstår også pussig og useriøst, som om boka er laga for oss sprø folka på forumet, og ikke søker et mainstream publikum.

I intervjuet med Alnes gir Birkelund bare vage svar på hvordan Norge har gitt økonomisk støtte til opprørskontrollerte områder. Og sanksjonene er ille nok, men også bare Norge som slår følge med EU som sedvanlig vassallatferd. Hva skriver Birkelund om Telemarkbataljonen, Norges militære engasjement og legaliteten i disse operasjonene?? Hvem, hva, hvordan, når??

Når tittelen er Norges krig mot Syria - Norge på tiltalebenken så bør den levere gravejournalisme verdig å gå til sak på, langs denne linja:


1 Like

@Eva_Thomassen @Lars_Birkelund Noe info i boka om Norges militære engasjement i Syria?

1 Like

Erna Fjerna anerkjenner Al Qaeda og IS som Syrias legitime regjering.

Så hvorfor kan ikke Nordmenn anerkjenne Diplom Is eller Jehovas vitne som Norges rettmessige regjering ? :thinking:

1 Like

Du lurer på hva boka inneholder. Det får du svar på hvis du leser den.

1 Like

Jeg har fulgt med på situasjonen i Syria, og er allerede nokså kjent med de temaene som boka ser ut til å inneholde når man leser innholdsfortegnelsen. Derfor kommer jeg ikke til å bestille en bok til 300 NOK hvis tittel skulle vært Norges propagandakrig mot Syria

Det jeg har lite kunnskap om er Norges militære engasjement i Syria…beslutningsprosesser, handlinger, legalitet… Hva forstår du om det? Jeg ser gjerne en artikkel om det temaet på Steigan.no.

1 Like

Beklager at jeg ikke har skrevet den boka du ønsker deg, men jeg har i det minste skrevet en som mange andre vil ha.

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.