Nyheter MDTV Forum Om Doner

Norges jakt på plass i FNs sikkerhetsråd - millionene øses ut

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/01/norges-jakt-pa-plass-i-fns-sikkerhetsrad-millionene-oses-ut/

Solbergregimet bruker hundrevis av millioner norske kroner på å sikre Norge en plass i FNs sikkerhetsråd. Sikkerhetsrådet har hovedansvar for fred og sikkerhet i verden, og makt til å iverksette sanksjoner eller militær innsats. Alle FNs medlemsland må rette seg etter rådets beslutninger. Spørsmålene står i kø rundt den omfattende kampanjen som er i gang,…