Nyheter MDTV Forum Om Doner

Norge ville neppe blitt stengt på samme måte i dag, innrømmer helsetopper

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/05/norge-ville-neppe-blitt-stengt-pa-samme-mate-i-dag-innrommer-helsetopper/

Allerede i mars kom Folkehelseinstituttet med klare advarsler mot den stengninga av det norske samfunnet som regjeringa Solberg vedtok 12. mars. Etter hvert vil mange mene at tiltakene er overdrevne, skriver Aftenposten. Avisa skriver videre: 12. mars: Da Norge ble stengt nedHva skjedde? Det statsministeren erklærte som de sterkeste tiltakene i fredstid, ble innført. Tiltakene…

3 Likes

Jeg vil forsvare regjeringens tiltak 12 mars. Det er lett å være etterpåklok, men i mars hersket det betydelig usikkerhet om hvor galt det kunne gå.

Det var en ikke ubetydelig risiko for at over halvparten av befolkningen skulle smittes, og at dødeligheten lå på 2 - 3 prosent. Med en slik trussel er drastiske tiltak på sin plass.

1 Like

I mars hersket det en propaganda-hype vi ikke har sett maken til. Folk skrudde av hjernen sin og stupte under senga i frykt. Den “ikke-ubetydelige-risikoen” var mediaskapt. Selv om de har jugd og juksa - pusha “k-assosierte dødsfall” med begge henda, har de ikke klart å skaffe nok døde til at noe av det de har foretatt seg kan forsvares. At folket fortsatt omfavner galskapen sier litt om hvor langt hjernevasken har kommet. Folk burde jaggu hatt seg et års praksis i et begravelsesbyrå.

5 Likes

Jeg vil tro at regjering ikke kan løpe fra ansvaret for å ha skapt 300.000 nye arbeidsledige, og at det ikke holder med å skylde på været.

Det er lett å skylde på NRK.
-Vi fulgte NRK og mange i regjeringen fikk ondt i magen av bloddryppene bilder fra Kina og Italia

Med en slik trussel er drastiske tiltak på sin plass.

Du hadde 2-3% dødelighet av 2,5 mill i bakhodet (50.000-75.000 … 70 mill i verden totalt), eller det 10-dobbelte av Kina.
Frykten hos deg var til å ta på.

I etterpåklokskapens lys, burde FHI nå innrømme at de har tatt feil hele tida, at grunnlaget for å anta at de tiltakene som var igangsatt før 12. mars var tilstrekkelige er helt fraværende, og basert på rein ønsketenkning (r-tallet var da over 1, som betydde en videre vekst i smitten) og at Norge ville vært i Sveriges tragiske situasjon om ikke FHI var blitt overstyrt av det politiske nivået. Men FHI besitter ingen former for klokskap, verken evne til å tenke føre var, eller engang evne til å være etterpåklok, og trekke rasjonelle slutninger til en eventuell ny krise skulle oppstå. Alle som argumenterer for at Norge burde valgt en svensk linje, bør avsettes fra enhver maktposisjon innen norsk helsebyråkrati.

1 Like

Det som nå framkommer, nemlig en dødelighet fra viruset på rundt 1 prosent av alle som er smitta, er mer enn tre ganger høyere enn det norske helsemyndigheter antok da landet ble stengt ned, og som media baserte seg på. Så fjernt fra å piske opp panikk, har norsk presse gitt den norske befolkninga beroligelse på falskt grunnlag, noe din kommentar er et av mange eksempler på.

1 Like

Det ble antatt at viruset var mindre enn en tredjedel så dødelig som det faktisk har vist seg å være. Det ble antatt å være rundt fem ganger dødeligere enn sesonginfluensa, men har vist seg å være 20 ganger dødeligere, og med langt flere alvorlige langtidsvirkninger enn vanlig influensa.

1 Like

Behandlingen pasienter på eldrehjem i Stockholm fikk var dødshjelp. 70-80% av de døde befant seg på eldrehjem, og døde full av morfin.

1 Like

Antistofftester viser ganske konsistent at dødsraten for de som smittes er rundt en prosent uansett hvor vi er i verden. Det som gir de enorme forskjellene mellom land, og særlig tydelig mellom Norge og Sverige, er ikke hva slags behandling de syke har fått, men hvilke tiltak som har hindra folk fra å bli syke. Forskjellen på Norge og Sverige er ganske enkelt de tiltakene som trekløveret FHI, Aftenposten og Steigan har vært imot hele tida, og som ingen av dem har nok etterpåklokskap til erkjenne var fornuftige selv når vi har fasiten for en periode med underdødelighet i Norge men ekstrem overdødelighet i Sverige.

1 Like

Det er behandlingen som betyr noe 99 : 1.
I Italia døde de som fluer av klumper i blodet, men behandlingen var anti-biotika / anti-viral

Det er ingen forskjell mellom land som har lockdown og land som ikke har lockdown i smitting. Danmark har 0.22% registrerte smitte og Sverige har 0.36% smitte - ikke signifikant forskjell

Det at du påstår noe, helt uten kildegrunnlag, betyr ikke at det er slik. Absolutt alt som finns av statistisk materiale på epidemien viser at det er smitteutbredelsen i et land som avgjør dødsraten, ikke behandlingstilbudet eller kapasiteten. Smitteutbredelsen kan imidlertid ikke leses av andelen registrerte smitta, for dette tallet har like mye å gjøre med testhyppigheten i samfunnet å gjøre, som med faktisk smitteutbredelse. Selv om langt færre har vært smitta i Sverige enn det Tegnell og co har ønsketenkt seg fram til, er det åpenbart at andelen er langt høyere enn 0,36 prosent. Jeg har gjetta på 3 prosent, kanskje er det opp mot 4-5, som i Spania. I Danmark har andelen som blir testa vært mye høyere, og tallet på registrerte smitta ligger mye nærmere det reelle tallet, selv om det også her er grunn til å anta at reelt antall smitta ligger kanskje fem ganger høyere, altså rundt 1 prosent. Uansett snakker vi da om en høyst signikant forskjell sett i forhold til Sverige, en forskjell som omtrent tilsvarer forskjellene vi ser i dødstall.

De “undersøkelsene” som dere legger fram er ren svindel.
De undersøkelsen vi har er på nivå 100 av 100 ble frisk.
Den behandlingen man gir i Sverige er en vits. Å gi de gamle på eldrehjem snus vil fungere like bra som morfin.
Ventilator tar livet av 100 ganger flere folk enn å gi dem cyanid.

Igjen, du slenger fram påstander, helt uten kompetanse på området, og helt uten kilder. Ingenting av det du skriver kan på noen måte bli tatt på alvor.

Lancet is diskreditert. Ikke jeg som gjorde det. De gav klorotin til alvorlig syke. Det er livsfarlig. Det ble presentert som “vitenskap” - falsk vitenskap eg.

The Lancet er et medisinsk forskningstidsskrift, trolig det mest anerkjente av alle. Det er ikke en forskningsinstitusjon som gjør egne forsøk. Det er et tidsskrift hvor forskere som har gjort forsøk kan publisere funnene sine. https://en.wikipedia.org/wiki/The_Lancet

Artig å se patosen koronaentusiastene framviser når de beskriver dette viruset og hvordan det skal regulere land og folk inn i “en ny tid”. Det er nok mange kjepphester fra “den forgagne tid” som skal bakes inn i denne.

2 Likes

Artig å se hvordan høyrepopulister som vanligvis fordømmer “globalistene” i eliten plutselig slå et slag for at vi bør underlegge oss (et “globalististstyrt”) byråkratisk “ekspert”-velde på svensk vis, framfor å basere oss på demokratiske beslutninger, og å la hensynet til økonomisk vekst og fri flyt gå foran folkehelsehensyn.

1 Like

VA

Fake news

Effekten av HCQ
Costa_rica

Costa Rica bruker HCQ

Det som faktisk forklarer den Costa Ricas suksess mot sykdommen:

“Costa Rica was the first in Central America to confirm a coronavirus case back on March 6, but as of last Saturday, the country with the population of 5 million had a relatively low 853 positive cases and a total of 10 deaths attributed to the virus.”

Strict measures were put in place by the government, including no driving at night, closing the international borders and temporarily shutting down nonessential businesses. And it appears like they were heeded by the population"

1 Like