Nyheter MDTV Forum Om Doner

Norge trosser FN-forbud mot rasistisk organisering

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/08/norge-trosser-fn-forbud-mot-rasistisk-organisering/

Av Jan R. Steinholt. Norske myndigheter vrir seg fremdeles unna å forby organisert rasistisk virksomhet, til tross for at FNs rasediskrimineringskonvensjon (RDK) er inkorporert i norsk lov. Det er en skandale at FNs forbudskrav blir sabotert av hele det politiske etablissementet. Likevel har dette i årevis vært en «ikke-sak» i mediene. Kravet må være at…

2 Likes

“Den nazistiske og fascistiske ideologien skiller seg fra andre «meningsytringer» ved at den i sin natur og i organiserte former argumenterer for, oppfordrer til og utøver kriminell voldsbruk og terror”.

" – Norges bidrag i krigen mot Libya skjedde for å gjøre Stoltenberg-regjeringen lekker for USA. Han hadde ennå ikke blitt invitert til Det Hvite Hus. Det skjedde etter Libya-operasjonene"
Det sa oberstløytnant og forsker ved Forsvarets Høgskole, Tormod Heier.


" Jeg er tilhenger av en politikk som vil føre til at vi går mer på kafé".

Jens Stoltenberg

4 Likes

Jan R. Steinholt fremstiller seg selv som en fornuftens stemme, samtidig som han angriper både organisasjonsfriheten og ytringsfriheten.
Mennesker som ham er de egentlige ekstremistene, de er villige til å ofre alle liberale og sosialistiske prinsipper for å bekjempe “rasisme”.
De klarer ikke å innse at de gjennom sin aktivitet støtter den største graden av ulikhet som noensinne har eksistert, og samtidig arkitektene bak den og deres strategier for å kue nasjonalstatene.
En vakker dag kommer hånden som verner landsforrædere som Jan R. Steinholt til å bli borte, og de kommer alle til å bli dømt for sine forbrytelser mot det Norske folk.

6 Likes

Så om såkalte “raseaktivister” skal forbys, så må vel nødvendigvis BLM og alt av Africa organisasjoner bli forbudt.

Eller er det bare de som er hvite i huden som ikke skal få lov til å organisere seg selv?

Forventer avklaring av Steinholt på disse spørsmål.

Hvordan er det mulig at folk ikke ser at BLM og motstand mot tilsvarende for hvite er et redskap fra eliten for å stoppe klassekamp?

Vil Steinholt virkelig bruke all sin energi og tid på å stoppe 50 raseaktivister, i stedet for å kjempe mot Davos og alle de andre store konglomerateratene som liksom støtter BLM

4 Likes
1 Like

FN rasediskrimineringskonvensjon (RDK) kan bli fortolket slik av myndigheter som er livredde for å bli kalt rasistiske av FN, at det kan bli umulig å kritisere ikke-hvite for noe som helst.

“Du skal kritisere en person for hva han/hun gjør, og ikke hva de er”. Men slik som RDKs “lovtekst” er formulert vil all kritikk av hva ikke-hvite sier eller gjør, kunne beskyldes for å være rasisme i forkledning av de som fortolker RDK til sin fordel, som interesseorganisasjoner for innvandrere fra MENA-land.

Er denne påstanden rasistisk eller basert på objektive observasjoner:
“De fleste innvandrere fra MENA-land er ikke integrerbare, de får samle seg i parallellsamfunn og for mange av deres barn kan ikke snakke vertslandets språk når de begynner på skolen, og derfor forlater for mange av dem grunnskolen som funksjonelle analfabeter. De klarer ikke utdannings-løpene for høyere utdanning og erstatter ikke vertbefolkningen i økonomien. De er overrepresentert på statistikken for all type kriminalitet”.

Ifølge de som fortolker RDK til sine klienters fordel som interesseorganisasjoner for innvandring, blir dette selv om det er en objektiv observasjon for rasisme å regne, de vil si det er rasisme i forkledning og kan også føre til rasisme, og derfor må slike påstander forbys.

Det er grunn til å tro at det er akkurat det som den globale storkapitalen vil, som vil vri klassekamp til rasekrig, og står bak masseinnvandringen fra MENA-land som utmatter europeiske lands økonomier, utvisker nasjonalstatene, ødelegger velferdstatene for å privatisere sosiale rettigheter, og øker gjeldsbyrden til IMF og Verdensbanken, deres vertøy for en ikke-militær overtakelse av land.

4 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.