Nyheter MDTV Forum Om Doner

Norge som USAs forlengede arm

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/09/norge-som-usas-forlengede-arm/

Av Terje Alnes. Forsvarssjefen uttrykker glede over at USA øver i våre nærområder. At Norge plasserer seg mellom barken og veden i det spente forholdet mellom USA og Russland kan umulig være i vår interesse. Situasjonen er direkte farlig.Regjeringen ser ut til fullt og helt å ha adoptert det sikkerhetspolitiske trusselbildet som USA anvender mot…

4 Likes

Det utrolige er at pressens finner alt mulig for å lage sine daglige hatartikler om Trump, men at han starter opp et par kalde kriger og med det setter Norges sikkerhet i fare bruker de aldri mot ham, for det bryr dem tydeligvis ikke det minste.

3 Likes

Det har nådd latterlige nivåer. I dagens nrk.no får man inntrykk av at Kenosha barrikaderer seg i påvente av den uvelkomne Trump. Årsaken til barrikaderingen burde være kjent. Forøvrig leder Trump på meningsmålingene der. Ikke overraskende


1 Like

Det er OSB, ikke sponplater. Treflisplater (eller finèrplater) ville vel vært mer korrekt, da sponplater er noe man kan sparke hull i relativt lett.

Du får kontakte Nrk. Jeg vet hva forskjellen er.

Det skjer nok ikke, da hornalister for det første er noe svineri som det er best å unngå på alle måter før det er tid for å få dem straffet, og for det andre, så er slike feil med på å senke tilliten hos de grupper som vet forskjellen, så det er best at de blir stående.

Som Russlands nabo er Norge som NATO medlem kun interessant for USA fordi de kan forhåndslagre militærmateriell her for å terge Russland, ha radaranlegg nære grensen, og stresse russerne med militærøvelser helt inntil Russlands grenser til lands og til vanns.

Strategien er en beleirings-krig både militært og økonomisk, med oppstilling av angrepsvåpen rundt hele Russland, og en økonomisk sanksjons-krig for å knekke Russlands økonomi. Målet er å få Putin til å gå av, og overlate presidentskapet til en president som vil “åpne Russland for Vesten”, les la Wall Street fortsette plyndringen av landet de var godt i gang med under Jeltsin.

Russland er en av de store landene som gjenstår før globaliseringen er fullbrakt, og presset mot Russland vil bare øke og bli holdt til nær opptil krigshandlinger til Putin kaster kortene.

Troen blant norske politikere på at USA sikrer Norge, med sitt stadig økende militære aktiviteter på norsk territorium kan ødelegge Norge med land og folk helt, for Norge blir slagmark hvis USA klarer å provosere frem en krig med Russland. Det russiske gjengjeldelsesangrepet også mot USAs baser her fra sør til nord vil knuse landet.

Det er derfor USA med militære aktiviteter i Norge med forhåndslagring med materiell for angrep og invasjon som truer Norge, ikke Russland. Sist russere i militæruniform var her i Norge var det for å frigjøre Norge fra tyskerne. Stem globalistene ut av Stortinget og stem på dem som vil at Norge skal bestå som nasjon med normale forbindelser til Russland.

5 Likes

Tenk å skrive en hel artikkel om Norges knefall for USA, uten å nevne nasjonal selvstendighet. Det virker som om folk tror at Norge er en selvstendig stat som tar selvstendige avgjørelser. Det er beviselig feil.
Norge er en vasallstat, vi har ikke egen politikk på noen områder.
Det er simpelthen bortkastet å diskutere politikk, uten å samtidig diskutere nasjonalisme og nasjonal selvstendighet.

7 Likes

Er det virkelig han som gjør det? Husker ikke du hvem som begynte det? Kan jeg få lov å minne om Hillary Clinton som satt i NATO og fortalte dem om hvor ille Russland og især Putin er som (ifølge henne) ødela valget for henne og blandet seg inn i Syria og Krim?

4 Likes

Ja vigtigt pointe, hvor er alle patrioterne henne nu? Kommer de kun frem når muslimer skal svines til mon?

1 Like

Denne definisjonen om vår viktigste allierte - er spinn - og har vært det i over 70 år.
Forsvaret elsker den - nå som i en litt annen variant startet på slutten 20-tallet.
Noen år før finansierte vestlig kapital den hvite hær mot den røde.
USA og England sendte tidlig på tyvetalls tropper og ilandsatte styrker for å ta Arkangelsk og Murmansk. USA sende tropper til Mandsjuria.
Woodrow Wilson trakk dem ut.
Øverstkommanderende for Narvik området overlot byen til tyskerne uten å ha løsnet ett skudd.
De som på sin måte kjempet mest for Norge hadde en kjøl under beina.
Inntil en mine, torpedo, bombe eller skyts fra oberflatefartøy senket dem.
Etterkrigsnasjonen Norge er og har vært skambelagt - først og fremst av politikere - men de er valgt av folket.
Russiske krigsfanger som omkom her er gravd opp for de flestes vedkommende og plassert i en massegrav.
Intet er lært og historien er for en stor del kuppet av Hjemmefronten.
Evnen til selvstendig tenking er farlig fremtredende.

3 Likes

Fraværende mener du vel? Samarbeidet mellom næringsliv, politi og presse med okkupantene snakkes det lite om. Motstandsbevegelsen var pålagt å ikke foreta aksjoner mot tyskerne som kunne provosere. Terboven var fredet

Natolandene samlet bruker 1.000 milliarder dollar på militæret.
Russland bruker 61 milliarder dollar.
Russland har et forsvarsbudsjett som er mindre enn Saudi Arabias og bare marginalt større enn Storbritannias. Russlands forsvarsbudsjett utgjør mindre enn 10% av det amerikanske!
Hva i svarte er problemet?
Hvorfor lar vi oss lure?

3 Likes

Gjenta etter meg:

’‘Ethvert folk får de politiske representanter de til enhver tid har gjort seg fortjent til!’'

1 Like

Etter de uheldige hendelsene under andre verdenskrig har nasjonalisme fått et litt frynsete rykte, det har utviklet seg dithen at temaet er blitt fullstendig tabubelagt.
Dette tabuet må brytes, nasjonalisme er helt nødvendig for at en nasjon skal kunne overleve. Vilje og evne til å beskytte nasjonal suverenitet er avgjørende.

3 Likes

Du har fuldstændig ret.
Et andet ord som er gået i glemmebogen og ja man kan spekulere i hvorfor , er ordet

PATRIOTISME , det på tide vi begynder og bruge ordet igen i hele Norden

2 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.