Nyheter MDTV Forum Om Doner

Norge solgte våpen og militært utstyr for 5,4 milliarder i 2017

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/06/norge-solgte-vapen-og-militaert-utstyr-for-54-milliarder-i-2017/

Norge forsetter å gjøre store profitter på krig og død. 22. juni 2017 kom stortingsmeldinga som viser hvor mye Norge eksporterte for å våpen og krigsutstyr i 2017. I pressemeldinga fra utenriksdepartementet skriver man stolt: «Regjeringen la i dag fram den årlige meldingen om eksporten av forsvarsmateriell. I 2017 eksporterte Norge våpen og militært utstyr…

3 Likes

Hva med leveransene til Oman? Går de videre til tredjeland?

Erklæringer om stans i eksport til land i Gulfen er misvisende. Hva hovedpressen og politkerne diskuterer en bare en detalj i et større eksportbilde. Debatten der er med vilje forskjønnende, for å opprettholde et godt selvbilde og image utad. Det er mange usynlige deler av norsk våpeneksport.

  • Hvis Nanmo har fabrikker eller partnerselskaper i utlandet, der (f.eks) Raufoss eller Kongsberg bare eksporterer ‘deler’, velger selskapet de letteste eksportreglene. Slik omgås norske eksportregler meget enkelt. Det som i realiteten er norske våpen havner i krigførende land.

  • Hvis eksporten skjer til USA (muligens også andre NATO-partnere), godtar de stort sett ikke sluttbrukererklæringer. Slik kan norske våpen og ammunisjon brukes hvor disse partnerne måtte ønske, inkludert forsendelser til tredjeland.
    F.eks er Raufoss sin ‘12.7 mm All Purpose’ geværammunisjon meget populær blandt skarpskyttere over hele verden. En fulltreffer kan rive en menneskekropp i to biter lett som bare det på mange tusen meters avstand. Det ville ikke være urimelig å anta at saudierne og deres leiesoldater bruker denne ammunisjonen og annen norsk jævelskap i Jemen, eksport som skjer nettopp via USA, Storbritannia og andre NATO-land.

Det kraftige profittmotivet og hensynet til partnerland gjør at den offentlige debatten aldri skjer med åpne kort.

3 Likes

Ikke glem de hellige skatteinntektene. Eller var det arbeidsplassene som var hellige? Personlig sliter jeg med å forstå hvorfor vi må lage våpen for eksport, når vi ikke klarer å foredle vår egen fisk.

2 Likes