Nyheter MDTV Forum Om Doner

Norge rammes hardt av krisa: børskrakk og kronefall

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/03/norge-rammes-hardt-av-krisa-borskrakk-og-kronefall/

Hovedindeksen på Oslo børs har falt med over 31% på en måned og den norske krona faller kraftig målt mot alle valutaer. Dagens Næringsliv skriver: Kronen i fritt fall. Mot euro har kursen vært oppe i 13 kroner. Ved nyttår lå den på under 10 kroner. 3. januar 2020 var oljeprisen 68,20 dollar per fat.…

3 Likes

Vi har mange kriser å håndtere for tiden

Den politiske krisen den blåblå regjeringen har skapt helt på egen hånd, ved å være lakeier for EU, NATO og USA, er antakelig den mest alvorlige for nordmenn og norsk nasjonaløkonomi.

Vi har hatt gode tider. Men de ble ikke brukt til å bygge landet og gjøre det sterkt og robust. Det ble i stedet en bonanza for den styrende klassen og deres milliardær venner i inn- og utland.

Norske velgere lot seg lure

Dessverre lot mange nok av norske velgere seg lure til å stemme B-gjengen til politisk makt. En makt som er brukt til å rane det meste av nordmenns verdier og naturgitte ressurser. Ikke bare har de ranet verdier, men også overbeskattet og direkte ødelagt norske naturressurser, inkludert den aller viktigste naturressurs, som er naturen selv.

Den fornybare kraft

Naturen er den fornybare kraft, som kan skape bærekraftige og varige livsvilkår og livskvalitet for befolkningen, dersom man balanserer uttaket av ressurser i forhold til naturens fornybare produksjon. Norske regjeringer har i lang tid tatt alle sine føringer fra EU via EØS-avtalen.

Kapitalismens sykliske krise

Kapitalismens markedsstyring har fått fritt spillerom, i stedet for å bruke sosialismens samfunnsbyggende tankegods som ga oss gode tider etter siste verdenskrig frem til 80-tallet, da høyrebølge og jappetid rullet inn over landet. Inkludert EU-kampen som endte med en katastrofal EØS-avtale. En avtale som gjorde slutt på norsk suverenitet, og muligheten til å gjøre Norge selvforsynt og selvberget, i stedet for å bygge EU og kaste penger etter alskens imperialistiske pengesluk i utlandet.

En destruktiv politisk klasse

Vi fikk en politisk styrende klasse som drev politikk for sin egen økonomiske vinnings skyld, og ikke tjente folk og nasjon.

Norske velgere kan reformere norsk politikk

Jeg håper inderlig at norske velgere nå har lært, og tar konsekvensen av det, når de igjen skal stemme på hvem som skal bemanne regjering og Storting. Det er behov for en nærmest total utskifting av mannskaper der.

Det er behov for en klimakur, men ikke nåværende regjerings Klimakur

Vi er nødt til å gjennomføre en omstilling fra en syklisk kriserammet fossilt fundamentert nasjonaløkonomi, til en fremtidig stabil fornybar bærekraftig økonomi. Om man kaller det klimakur, eller noe annet, så må vi dit. Men da behøver vi nytt politisk mannskap som kan gjøre det på riktig måte.

Dermot har de unnlatt å bygge industri, infrastruktur og næringsliv i Norge som landet kan leve av etter oljen.

Øøh, Steigan har vel fått med seg at vi bygger et uhorvelig antall vindmøller? :grin:

Norge har et handelsoverskudd med Europa, men det er utelukkende på grunn av eksporten av olje og gass. «Ser vi bort fra olje og gass, blir bildet av handelsbalansen mot Europa et ganske annet. Handelen med såkalte fastlandsvarer viser et underskudd på mellom 86 og 146 milliarder kroner de siste ti årene.»*

Den totale handelsbalansen for 2019 utenom olje og gass viste et underskudd på 275,7 milliarder krover ifølge SSB

Slik har det vært i mange år nå, og det er kanskje ikke så rart når landet har hatt enorme olje- og gassinntekter for en liten befolkning. Sammenligner man oss med f.eks de oljerike araberstatene vil jeg påstå vi har gjort det mye bedre.

Dette kan og vil tildels endres kjapt når valutakursen gjenspeiler “den nye” økonomien i Norge når endel varer plutselig blir langt dyrere å importere. Jeg har riktignok ikke noen illusjoner om at vi plutselig vil begynne å lage f.eks vaskemaskiner igjen i stedet for å kjøpe fra italienske Zanussi, men endel litt enklere produkter som f.eks matvarer kan man se for seg i første omgang. Det meste av f.eks kapitalvarer vil bli langt dyrere om valutanedgangen består, det vil gjøre det mer lønnsomt å reparere og gjenbruke. Slettes ikke negativt.

Dessuten vil vi reise mindre utenlands, og bruke mindre penger når vi er der. Steigan som er pensjonist regner jeg med får sin pensjon i NOK men bor i Italia og må veksle til Euro. Han har allerede fått sin inntekt redusert med rundt 20%.
Det gjelder også utlendinger som jobber midlertidig i Norge og skal veksle inn i f.eks Euro som er mest aktuelt. Plutselig er Norge et mye mindre attraktivt land å jobbe i.
Det er vel også grunn til å håpe at den rundhåndete utdelingen av norske kroner utenlands til tvilsomme formål i det minste vil reduseres kraftig framover.

Nordmenn har levd høyt i årevis, nå får vi en liten smak på hva andre har opplevd siden 2008. Om det fortsetter lenge er slettes ikke sikkert, for jeg tviler på at dagens oljepris kan holde seg så lav i mer enn noen få måneder. Men vi vil rystes i vår selvsikkerhet, det tror jeg.