Nyheter MDTV Forum Om Doner

Norge og krigen om Afrikas ressurser


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/05/norge-og-krigen-om-afrikas-ressurser/

I to oppslag i avisa Klassekampen 14. og 15. februar 2018 kommer det fram at forsvarsdepartementet planlegger å sende norske soldater til Niger. Man kan lett få inntrykk av at norske soldater skal til Niger for å bekjempe terrorisme og å demme opp for migrasjonen til Europa. Ikke noe kunne være mer uriktig. Dette handler…


#2

Et underliggende problem er at verden er på vei mot 9-11 milliarder mennesker hvor alle ønsker vestlig levestandard. Finnes det nok ressurser i verden til noe slikt? Samtidig med dette blir viktige ressurser brukt opp (bla olje og fosfor). Det høres ut som verden er på vei mot ressursknapphet. Og når krybben er tom bites hestene sies det. Verden er på vei fra en situasjon hvor det er rikelig tilgang på ressurser (i allefall for de vestlige land) til en situasjon hvor det kan bli kamp om knappe ressurser. Samtidig taper USA i kampen mot Kina når det gjelder globalisering (bla ved at USA av-industrialiseres og dollaren settes under press). I tillegg kan det også se ut som hele den vestlige verden er på vei til å drukne fullstendig i gjeld.

Den langsiktige trend kan være at globaliseringen er i ferd med å avgå ved døden og kan bli erstattet av en ny form for kolonialisme hvor hvert land/område (slik som EU) må sikre sin egen tilgang til råvarer. Og hva så med Norge? Norge kan risikere å bli en slags energi-koloni for EU (og ikke bare når det gjelder utenlandskabler men også når det gjelder utbygging av mer vannkraft).


#3

Rent bortsett fra at de fleste ikke har blitt registert før nylig, tyder alt på at at befolkningseksplosjonen er en myte. Politikken som har dominert er kontrollert knapphet, der målet er å simulere en overbefolket verden så godt at vi alle sammen tror på det.


#4

Skattepengene våre brukes også til forskning for å finne vaksiner mot diare slik at man kan redde ytterligere 40 millioner barn i Afrika. Målet må være at vi skal bli 15 milliarder.
Og når jeg er inne på Afrika. Hva er grunnen til a Jacob Zuma må gå? Han var en av dem som prøvde å stoppe bombingen vår i Syria


#5

Det kan være litt hold i det du sier.


#6

Du mente kanskje stoppe bombingen i Libya.


#7

Vårt problem i Vesten, er at vi ikke skjønner islam. Det finnes intet grunnlag for demokrati og forhandlinger innenfor islam. Det er kun makt som teller.

Før vi forstår det, kommer vi ingen vei. Enten må vi brutalt overkjøre dem, eller så må vi holde oss unna. Det finnes ingen gylden middelvei. Enten må vi ta styringen, eller så må de styre selv.

I Syria er det Russland som har kontrollen. Proxy-krigen til USA er dømt til å mislykkes. I Afrika er det Kina som får kontrollen. De tenker langsiktig og vil vinne på det.

Hva skal vi i Vesten gjøre? Det beste, etter min mening, er å slutte å krige og bruke våre penger og teknologi på å dyrke opp Sahara. Da kan vi gi jobb til alle flyktninger i hele verden, få sympati og tjene penger. Da får vi en flyktningepolitikk som kan hjelpe alle, skaffe mat til verdens befolkning og gi store avkastninger.

Ingenting er så dyrt som å føre krig. Både USA og Russland taper mye penger på slik verdenssituasjonen er nå. Hvorfor ikke satse på et prosjekt som hjelper alle flyktninger i hele verden, samtidig som det vil gå i overskudd? Dette er enkel logikk!


#8

Jeg har vært mye i Afrika, spesielt i et lite land som heter Burundi. Jeg har et fin residens der, i nord-enden av Lake Tanganyika.

Jeg trengte ikke TV. Jeg kunne bare se på veien, som gikk forbi, hvordan syklister kom med 4 m høye bambus på sykkelen. Så kom det et vindkast, og jeg måtte gå ned for å hjelpe dem på hjulene igjen. Det gjorde jeg mer enn gjerne!

Det som var verre å se, var alle FN bilene. Jeg ble kjent med en sjåfør. Han fortalte meg at FN er en organisasjon som er korrupt fra topp til tå. De frakter gull og diamanter fra Kongo. FN-biler blir ikke kontrollert på grensen. Så frakter de det til Bujumbura, der har de en stor flyplass, og frakter alt til Europa.

Jeg så at FN er den mest korrupte organisasjonen i hele verden. Min kone spurte meg uskyldig: “Petter, hvorfor er det plutselig blitt så mange mulatter i Kongo?”

Hun hadde gått på skole i Bukavu for 20 år siden og kjenner området. Hun vet ikke om hvordan hjelpearbeidere oppfører seg. Det har jeg sett. Først kommer #metoo kampanjen i Europa. Nå kommer det opp hvordan FN og andre folk har oppført seg i Afrika. Det er uhyggelig.

Vi i Vesten må gjøre andre ting. Jeg har vært nok i Afrika til å se det, men jeg orker ikke å mase om det igjen…


#9

Vi hører en masse babbel i msm om bla angrep på den franske ambassaden i Burkina Faso fra terrorister. Det er tydelig at media ikke ønsker at vi skal finne ut av dette. Hvorfor angriper de?


#10

En eller annen NUPI forsker skrev en “kritisk” artikkel hos NRK om det Norske “bidraget” i Niger, ikke en eneste gang ble internasjonal lov nevnt i denne artikkelen. De lovløse tilstandene i norsk utenrikspolitikk må ta slutt, det norske folk er de siste som burde forkaste lovgivningen som ble til etter Nürnbergprosessen.


#11

Vaksinasjon er en av de mest effektive metoder som finnes til å forbedre folkehelsen. Sammenhengen her er intuitiv og enkel å forstå.

Det som er mindre intuitivt, men ikke mindre sant, er at vaksinasjon og generell forbedring av folkehelsen er en av de mest effektive metoder for å stoppe befolkningsveksten. Statistikk fra alle land viser at når dødeligheten synker så synker også barnetallene.

Den mest humane, og sannsynligvis eneste farbare, vei til å stabilisere verdens befolkning er å forbedre folkehelsen i verdens fattigste land.


#12

Tja. Den mest effektive måten å forbedre folkehelsen på er fremdeles et godt utbygget sanitær system(rør under bakken som kloakken går i) samt oppsamling av avfall også kalt for søppel. Sammenhengen her er intuitiv og enkel å forstå.


#13

Ikke når du har skrevet sosiologioppgave om det.

  1. Det er veldig få av vaksinene som gir full og permanent immunitet. Dagens vaksiner fungerer ikke som koppe eller BCG- vaksinene. Vaksiner har sin plass i katastrofe-håndtering, men kan aldri erstatte godt kosthold eller hygiene.

  2. Norsk statistikk viser at med unntak av tuberkulose, så var dødligheten ved smittsomme sykdommer allrede redusert til nesten det nivå vi har i dag, før vaksinerings-programmene startet. Selv om noe takk går til penicillinet, som ble oppdaget ved en inkurie, så var det rent vann og nok mat som gjorde oss friske, da som nå.

  3. Sammenhengen mellom befolkningsredusjon og vaksiner er nok mer ufanselig enn som så. Det er altfor mange beviser på at det blir tilsatt fruktbarhetsdrepende komponenter i mange av disse vasksinasjons-programmene.


#14

Veldig interessant det du kommer med her Anne Brit. Du har sikkert rett i at hygiene og kosthold nok har ennå større betydning for folkehelsen enn vaksiner.

Men det som var mitt hovedanliggende her er var å tilbakevise at vaksiner bidrar til befolkningseksplosjon. sammenhengen er motsatt. Bedre folkehelse og mindre barnedødelighet er sterkt korrelert med lavere barnetall.

Den egentlige årsakssammenhengen er muligens litt mer subtil ved at utdanning og økonomi også er korrelert med folkehelsen og fertilitet, men dette spiller ikke så stor rolle.

Det vesentlige er at tiltak som fører til bedre folkehelse også gir lavere befolkningsvekst.


#15

Det er mye som tyder på at typen økonomi har større betydning for barnetallet, enn noe som helst annet.
Det lærte jeg ganske mye om da jeg studerte, for professoren min hadde skrevet avhandlig om det. Jeg husker bare ikke hva hun heter.