Nyheter MDTV Forum Om Doner

Norge inngår milliardavtale med humanitære organisasjoner

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/04/norge-inngar-milliardavtale-med-humanitaere-organisasjoner/

Staten har inngått avtaler om partnerskap med en rekke humanitære organisasjoner for til sammen 6,8 milliarder kroner. Dette skriver NTB. «– Avtalene vi nå inngår, vil gi forutsigbare og fleksible rammer for våre viktigste norske humanitære partnere, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).Flyktninghjelpen inkludert NORCAP, Norges Røde Kors, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Redd Barna og…

2 Likes

Kommentar til innholdet.

Det er ikke riktig at det norske bidraget går til den sivile infrastrukturen etter “Assad- has gone”. 13.5. milliarder norske skattekroner går til terrorgruppenes infrastruktur (sykehus, lønninger, medisinsk utstyr- alt hva terrorgruppene trenger for å holde det gående på 9.året).

Disse terrorgruppene har aldri vært ment å skulle overta Syria.

Pengene går til å rive ned Syria. Norge sier eksplisitt at de ikke vil delta i gjenoppbyggingen av Syria.

Og, om Assad blir styrtet finnes det ingen sivil infrastruktur klar. Det er heller ikke sikkert at planen var å skifte ut nåværende regjering med en ny.

Det mest sannsynlige var å gjøre Syria til en failed state- som Libya, Afghanistan, Irak. Da er målet oppnådd. Israels plan kan gjennomføres, kurdernes det samme. Kontroll over oljen. Og, ikke minst- bryte aksen Iran, Irak, Syria og Libanon. Da blir også Russland en failed state. lett å få kontroll over Iran.

NGOene og UD er gjensidig avhengig av hverandre- For å legitimere støtte til regimeskifte må noen på “bakken” informere om hvor fælt det står til på “bakken”. NGOene er på “bakken”. Dvs. De er ikke der selv, de har overlatt møkkajobben til lokalansatte som er betalt av UD for å lyve. (eks. White Helmets).

For NGOene er ikke der i egenskap av seg selv. av å gi bistand til befolkningen. Hadde de vært det hadde de ikke støttet dødbringende sanksjoner. I tillegg samarbeidet med myndighetene:

Ikke en eneste bistandsorganisasjon har tatt til orde for å oppheve sanksjonene mot Syria under denne koronaepidemien.

3 Likes

Arbeidsdelingen var at Nasjonalkoalisjonen skulle være representanten for det syriske folket. Være Syrias nye regjering. Free Syrian Army skulle være det nye Syrias nasjonale hær. (FSA er en terrorgruppe )

NGOene skulle bygge opp lokalsamfunn- være incubater- skape små kommuner så og si. Få sivilbefolkningen til å bli avhengig av dem. Det var også drømmen til skaperen av White Helmets. Det er politi, brannmann og andre nære ting folk skulle bli avhengige av.

For som han sa _ folk bryr seg stort sett ikke om hvem som styrer landet. Denne modellen skulle passivisere den syriske befolkningen, men samtidig gjøre befolkningen avhengig av bistand. Separatistene blant kurderne har gjort akkurat det. Stat i staten- helt etter dreieboka.

Befolkningen fikk fort merke at her kommer du til å bli drept av godt betalte terrorister om du ikke støtter denne “revolusjonen”. Eller drept av økonomisk terror. Denne planen fungerte ikke. Det ble ingen quiz fix som i Libya. Resten er historie.

Det vesten etterhvert har erfart er at de ikke har en “etterpå-plan”- hva som vil skje etter de har styrtet nåværende regime.

Her kommer den sivile infrastrukturen inn. Er ikke sykehus, skoler, politi etc. på plass så hjelper det lite med nytt regime. Da går landet i oppløsning. Da blir det div. terrorgrupper som tar over landet. Det var jo ikke meningen- Her kommer også bistandsorganisasjonenes rolle inn. Bistandsorganisasjonenes rolle under “revolusjonen” var å la folk få belønning om de vendte seg mot regimet. Etter et regimeskifte har NGOene gjort folk avhengig av dem- Folket trenger bistand- NGOene forblir i landet og vipps går politikk og bistand opp i en høyere enhet.

Sånn ble det ikke - foreløpig…

2 Likes

Det er ikke noe nytt nå at UD gir en pott med penger til disse 5 store NGoene for en femårsperiode av gangen. Disse NGOene får alltid tilskudd fra UD- Alle andre må søke- f.eks. hvis Steigan.no søker om tilskudd fra UD må han søke hvert år. Han vil aldri få en pott for de neste fem årene…

2 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.