Nyheter MDTV Forum Om Doner

Norge inn i Macrons intervensjonsstyrke

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/10/norge-inn-i-macrons-intervensjonsstyrke/

Av Jan R. Steinholt. Norge har tilsluttet seg en ny felleseuropeisk intervensjonsstyrke, European Intervention Initiative (EI2). Nok en gang har det skjedd i form av en pressemelding fra Forsvarsdepartementet, uten noen form for politisk debatt. Dette skriver Jan R. Steinholt, politisk rådgiver i Nei til EU. En kjerne av villige EI2 baserer seg på en…

3 Likes