Nyheter MDTV Forum Om Doner

Norge i NATO

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/10/norge-i-nato/

Fra innbilt fredsnasjon til permanent krigsdeltaker. Av Terje Alnes. I egne øyne er Norge en fredsnasjon. Vi har tradisjon for å stille opp i ulike «fredsbevarende operasjoner», og vi tar gjerne rollen som fredsmeklere i internasjonale konflikter. Vi er tross alt landet som deler ut Nobels fredspris i oktober hvert år! Dette er et foredrag…

5 Likes

Godt oppsummert. 1. Januar 1998 ble Norges Bank Investment etablert for å forvalte “oljefondet” på vegne av finansdepartementet. I løpet av første halvår ble 40% av fondet plassert i aksjer.

Fra å være “prospect” ble møydommen vår ofret til røverkongene på Manhatten. Som fullverdig medlem har vi blindt forsvart våre investeringer, akkompagnert av en presse som har måttet logre for sine nye herrer.

For å sitere Bjørnestads korte oppsummering i Aftenposten nov. 19:

  • Oljefondet har nettopp passert 10.000 milliarder kroner.
  • Mer oljepenger er spart enn brukt i 50 års oljeeventyr.
  • I fondet er det mer penger tjent på Wall Street enn i Nordsjøen.
  • I fremtiden skal verdens børser betale pensjoner og lærerlønninger.

Og da er det vel naturlig å spørre: Er det noen som i det heletatt bryr seg om hvor lønna stammer fra?

3 Likes
  1. mars 2011 vedtok FNs sikkerhetsråd en resolusjon som åpnet for militær inngripen i Libya.

Det er løgn, FNs sikkerhetsråd gav støtte til en flyforbudsone, altså passe på at ikke Libya bombet terroristene i Benghazi.

Kina og Russland stemte blank, i Norge stemte 168 stortingsrepresentanter for av 169, kun Halvor Langeland fra krigspartiet SV stemte mot.

Krig mot Kina og Russland starter like etter at asteroiden rammer USA 2/11 når de ligger nede fortelling.
Verden er møkk lei av tyranniet til USA der de terroriserer hele verden for å plyndre den for olje og andre mineraler.

Kina går ut i dag og mer folket og styrkene forberede seg på et snarlig angrep mot USA. Et globalt helvete er bar dager unna.

Problemet vi har er jo at den offisielle “venstresida” blir mer og mer amerikanisert og natoisert for hvert år som går.
Cecilie Hellestveit er jo “fellow” ved den strategiske tenketanken Atlantic Council i Washington. Etter at hun utga sin Nato-utgave av Syriakrigen i bokform for en del år tilbake,skulle en trodd at “venstresida” hadde fått nok av apologi for Natokrig.
Selvfølgelig ikke. Nå foretar Norge et nyt sprang inn i forberedelsene til Nato-storkriger ved å sende elitesoldater til Jordan.
Da velger Klassekampen at Hellestveit får breie seg på kronikkplass med overskriften: “Hvorfor vi trengs i Jordan” (16 oktober 2020) Og hele kronikken går ut på å finne argumenter for at Norge skal inn i de internasjonale krigene som forberedes. Selv jeg som ikke har noen illusjoner om denne “venstresida” får hakeslepp. Nå er man begeistret for globalmilitariseringen av Norway.
Og herr Mimir som i 2018-2019 skrev utallige artikler om Equinors gave til verden,Havvind,har nå blitt vindkrafmotstander!! (19 oktober) Hva blir det neste?

1 Like

Den tredje verdenskrig har begynt. Nato støtter,via Tyrkia,Aserbadsjans krig mot Armenia som er en Russisk alliert. Dette hendelsesforløpet følger ordrett de anvisninger som Rand.org skrev i 2019: Extending Russia:Competing from advantageous ground.
Dette dokumentet handler ikke om noe annet enn hvordan hakke opp Russland i småbiter og enhver av USAs fem militære webber opplyser hver uke om hvordan dette nå gjøres i praksis. Med andre ord: det finnes ikke en eneste hemmelighet ved Natos/USAs krigsforberedelser mot Russland.
Men redaktør Braanens verdensbilde er totalt omvendt. Han bare fullfører KKs propaganda i de siste årene ved å forutsette at det er Russland som angriper Norge og bekymrer seg for at USA “prioriterer andre regioner”.
Den norsk “venstresidas” lesning av verdenssituasjonen minner påfallende om det offisielle Norge i 1938-39. Da sendte man soldatene til Finnmark for å stoppe Sovjet og betraktet Tyskland som et bollverk mot bolsjevismen. Det Braanen står for er en reprise på denne totale feillesning. Men med medarbeider Hellestveit er nå KK et rent Nato-organ.

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.