Nyheter MDTV Forum Om Doner

Norge i NATO: Fra innbilt fredsnasjon til permanent krigsdeltaker

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/10/norge-i-nato-fra-innbilt-fredsnasjon-til-permanent-krigsdeltaker/

Høstens debattmøte!Litteraturhuset i Oslo torsdag 15. oktober 2020, kl. 18:00 – 20:00 Foredrag ved skribent Terje Alnes, som driver nettstedet Spartakus.no.Hva gjør NATO-medlemskapet med Norge? I egne øyne er vi en fredsnasjon. Vi deltar i ulike «fredsbevarende operasjoner», jobber for å spre menneskerettigheter og demokrati rundt omkrig i verden, og stiller opp som fredsmeklere i internasjonale…

3 Likes

Hmm. Han ser ut som en trivelig kar, men hvem er mannen til venstre mon tro?

Historieomskrivningen. viktige partier i den offisielle nordiske “venstresida” såsom Vänsterpartiet og Enhedslisten har blitt EU-partier. For meg ser det ut som om “venstresida” i Norge også tar den samme retningen i små skritt. Men ikke bare EU-medlemskap,men også Natoisering.
Det begynte med at Bernt Hagtvet skrev i Aftenposten 3.2.2020:
“Vi bør mer bevisst knytte oss til Tyskland,nå vår viktigst allierte og Europas mest stabile demokrati.”
Nå ser vi da at Klassekampen fylles opp av alle Nato-pådrivere og her melder det seg på en Karsten Aase-Nilsen (8 okt) og en professor Jarle Simensen (14 okt) som gjør så godt de kan for å skjønnmale tysk historie og vekke sympati for dagens imperialistiske Tyskland. I sin politiske effekt er disse historieskriverne propagandister for for hagtvets linje. Det kom tydelig til uttrykk ved
at Merkel var deres æresgjest da Den nye Norske Opera sto ferdig.
Kort: det er som om det aldri har eksistert noen Heinrich Bøll,Rudi Dutschke,Christa Wolf eller Klaus Wagenbach i Tyskland. Venstreoppfatningen om restaureringen av det tredje riket fra 1948 med gleichschaltung (Hitler) av pressen og krig mot dissentere i Berufsverbot finnes ikke hos nevnte herrer. Det som nå pågår i Klassekampens debattsider er skjønnmaling av høyresynspunkter og vi kan garantert vente oss mye,mye mer.

2 Likes

Jeg fant at jeg hadde en mye bedre start på dagen, etter at jeg sluttet å plage meg selv med KK, hver morgen. Jeg vil anbefale deg å gjøre det samme. De har da sannelig tatt nok av overskuddet ditt.

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.