Nyheter MDTV Forum Om Doner

Nordmannen Jacob Wærness arrestert i Paris for terrorfinansiering – hva har vært PSTs rolle?


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/05/nordmannen-jacob-waerness-arrestert-i-paris-for-terrorfinansiering-hva-har-vaert-psts-rolle/

Den franske avisa Le Monde skriver at nordmannen Jacob Wærness, som skal være tidligere ansatt i PST, er arrestert i Paris siktet for «finansiering av terrorisme». Le Monde har fulgt denne saka tett i lang tid. I en annen artikkel skrev avisa om den måten Lafarge hadde brukt for å finansiere terroristene, nemlig i form…


#2

Haha, Moland, French, Frode Berg, Wærness, jeg er sikker på at at listen blir uendelig lang, og at dette har foregått i minst 70 år. Norge har stått i fremste rekke til å gå USA’s ærend helt siden begynnelsen av den kalte krigen rett etter WW II med diverse bidrag til spionering, undergraving, sabotasje og krigføring.


#3

Det er nok et flertall av politiske “ledere” rundt om, som vil kunne identifisere seg med essensen i dette utsagnet - i forhold til sine respektive befolkninger;


#4

Kanskje strekker listen seg tilbake til Harald Hårfagre og signeringen av grunnloven. I hvert fall er det ganske sannsynlig at den begynte før Andre verdenskrig: http://bmonline.no/html/grini44.html