Nyheter MDTV Forum Om Doner

Nordland SV og den tyske ambassadør i Norge

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/04/nordland-sv-og-den-tyske-ambassador-i-norge/

Av Odd Handegård. Norsk energipolitikk ser ut til å drukne i støyen fra koronaproblematikken. Men noen unntak har vi sett de siste par ukene. Vindkraftvandalene i Nordland har vært spesielt aktive. De har tenkt å bygge ut Sjonfjellet på Helgeland med vindkraft, tross kommunens klare nei. Utbyggingen skal skaffe en del av energien til en…

6 Likes

Det skal være sikkert, SVs Heikki Holmås har uttalt at “strømprisene må økes kraftig for å få vindkraft til å lønne seg”. Dette vil bli svært alvorlig for de med lave inntekter, og dermed et meget usosialt forslag fra et parti som kaller seg Sosialistisk Venstreparti.

Dette er svært bekymringsverdig, jo mer norsk vannkraft kan tappes jo mer vil eksporteres, og det vil gjøre strømmen som norske husholdninger må betale for dyrere med en europeisk markedspris for strøm nå som Norge ble lurt med i ACER.

Det må vi absolutt gjøre, ACER er bondefangeri, for norsk vannkraft produserer mer enn nok til industri og husholdninger, og vi skal ikke betale mer for strømmen enn det koster å levere til norske husholdninger, ikke europeiske uregulerte markedspriser.

Kablene må frakobles, og vannkraften vår, en gang et fellesgode før Stoltenberg gjorde den til et kraftmarked, må eies av folket og leveres til selvkost. Da må vi ut av EØS. Det er det motsatte av globalisme, og det vil den globale storkapitalens politikerne på Stortinget kjempe i mot.

3 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.