Nyheter MDTV Forum Om Doner

Nord Stream 2 – USA vrir igjen til sanksjonsskruen

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/07/nord-stream-2-usa-vrir-igjen-til-sanksjonsskruen/

For å forhindre den nesten fullførte Nord Stream 2 rørledningen gjennom Østersjøen, begynner USA nå en ny opptrapping. Et lovutkast fra det amerikanske senatet har til hensikt å utvide de eksisterende sanksjonene betydelig – og inkluderer i fremtiden europeiske selskaper som indirekte er relatert til bygging og drift av rørledningen. Til og med europeiske og…

4 Likes

Jeg tror det blir feil å hevde som den tyske forfatteren gjør at dette bare handler om am. økonomiske interesser i form av gassalg. Det er langt mer enn det. Jeg tror neppe amerikanerne ville gå så langt dersom det bare handlet om å få solgt endel “fracking-gas”.

Det er ingen gassmangel i dag for tyskerne/EU via de eksisterende rørledningene til Russland kombinert med tilførsel fra andre land slik som f.eks Norge og en økende handel med LNG (flytende naturgass). Så hvorfor kan man ikke bare fortsette å bruke dem i stedet for å doble kapasiteten med en rådyr utbygging av Nordstream?
Svaret på det handler om at Russland og Tyskland har gått sammen i en egeninteresse som for Tysklands del tilsidesetter interessene til allierte inkludert i EU.

Ukraina ofres på Tysklands alter fordi de vil miste store transittinntekter, og siden USA prøver å få dem inn i sin innflytelsessfære må man ikke regne med at de ikke vil reagere på tyskernes “Alleingang” mot interessene til allierte.

En annen ting er at det vil gjøre Tyskland til en enda større “energisentral” for gass enn det er i dag. De vil plutselig sitte på over halvparten av gassimporten til EU som i stor grad skal fordeles ut til andre EU-land. Et blikk på historien og de siste års tyske økonomiske dominans i EU bør være nok til å forstå at endel land kan bli nervøse av slikt selv om mange antagelig vil avfeie det med “tøv” og “slikt skjer ikke igjen i dagens verden” osv. Både Polen og Litauen har reagert med å bygge importhavner for LNG, og Polen skal i tillegg bygge rørledning via Danmark og motta norsk gass. Slik overkapasitet tilsier at landene ikke stoler på hverandres hensikter når det kommer til stykket.

7E7E2399-647E-4A3F-BF5F-8F35D781B1EE

2 Likes

Det har vel noe med avvikling av kull og kjernekraft å gjøre også. Den tyske mentaliteten er å bygge for vekst (lebensraum). Der har østlandene vært sentralt i tusen år. Ukraina er et amerikansk prosjekt. Deres skudd i foten ved å lage vanskligheter for transit gjennom landet er nok også det. Tyskerne er realister. Og anser nok dette for å være eventyrpolitikk av midlertidig varighet. Noe som ikke syntes urimelig med tanke på USAs nåværende tilstand

Ukraina ble utsatt for en fargerevolusjon i regi av CIA, det var det som ødela dem. Ukraina har utøvd politisk press mot en overlegen motstander, og har måttet betale for det.
Gassleveransene gjennom den eksisterende rørledningen blir ikke å stoppe opp, men reforhandlinger mellom Russland og Ukraina har ført til betydelig dårligere vilkår enn de som eksisterte før. Ekstremt forverrede diplomatiske forhold til en økonomisk samarbeidspartner fører gjerne til slikt.
Gassen fra Russland er mye billigere enn den som kommer fra USA, prisforskjellen er så stor at det blir direkte latterlig å kjøpe gass fra USA. I tillegg kommer miljøaspektet på toppen av det hele.
Både frackingen i seg selv og frakten med skip gjør det amerikanske alternativet mye mindre miljøvennlig.

1 Like

USA og England m.fl. beslaglegger innskudd og gull fra land, selskaper og privatpersoner over hele verden uten lovhjemmel og ankemulighet. De har stjålet Venezuelas gull og innskudd, Iraks innskudd osv. Norge f.eks. kan ikke handle med en rekke land uten å bli selv bli rammet som tredjepart. Utstyrleverandører kan ikke selge til en rekke land. Dette er systematisk og har pågått i mange tiår. Mafiavirksomhet kan en kalle det. Det vil selvfølgelig bidra til en enda todelt verdensøkonomi, med de sanksjonerte og de ikke-sanksjonerte. Hva har de å tape på det? USA kommer ikke til å lempe på sanskjoner, tvert i mot.

Nordstream-2 bliver bygget færdig og taget i brug. Hverken Rusland eller Tyskland vil lade sig provokere nu… De to lande følger deres langsigtede strategi, og vil så tage den op til revision, når og hvis det er absolut nødvendigt.

Ukraina har ofret seg selv - oppmuntret av USA og EU. De viste seg å være så upålitelige, at et alternativ tvang seg fram - å ignorere det ville vært uansvarlig.

Spørsmålet er hvor lenge USA kan utvide sine boikotter, før de har isolert seg fullstendig.

1 Like

[quote=“FMD, post:4, topic:6696, full:true”]

Ukraina ble utsatt for en fargerevolusjon i regi av CIA, det var det som ødela dem. Ukraina har utøvd politisk press mot en overlegen motstander, og har måttet betale for det.
Gassleveransene gjennom den eksisterende rørledningen blir ikke å stoppe opp, men reforhandlinger mellom Russland og Ukraina har ført til betydelig dårligere vilkår enn de som eksisterte før.

Det er riktig bortsett fra at Ukraina neppe var velfungerende tidligere heller. Ukraina (og Hviterussland) er ekstremt viktig strategisk for Russland og en absolutt rød linje etter Natos utvidelser i tidligere Warszawa-pakt land. Det har ikke USA tatt hensyn til mens tyskerne under Merkel har nektet å delta i denne stedfortredende krigen. De var også nokså tause da Russland inntok Georgia noe tidligere til USAs store protester.

Det er altså ikke noe nytt at det transatlantiske samarbeidet mellom USA og EU/Tyskland synger på siste verset, striden om Nordstream II er bare en ny spiker i kista. Men det er interessant å se at Tyskland og Russland samarbeider og at tyskerne er villige til å tilsidesette interessene ikke bare til supermakten USA men også naboland.

Gassen fra Russland er mye billigere enn den som kommer fra USA, prisforskjellen er så stor at det blir direkte latterlig å kjøpe gass fra USA. I tillegg kommer miljøaspektet på toppen av det hele.
Både frackingen i seg selv og frakten med skip gjør det amerikanske alternativet mye mindre miljøvennlig.

Am. gass er nå ekstremt billig og europeisk gass koster ca. det dobbelte, rundt 4 $ per MMBTU tror jeg. Historisk sett er dette billig for europeerne og noe av årsaken er nettopp konkurranse fra am. LNG-frakt.

Den tyske artikkelen prøver å unnskylde seg med at USA “ønsker å selge oss gass i stedet”. Det mener jeg er en naiv framstilling av saken. Det handler mer om at det amerikanske “imperiet” som mange ynder å kalle det; selv om det er i en nedgang maktmessig ift. rivalene, neppe vil gi seg uten sverdslag.

F3203654-747D-4DDC-B619-859AB923F139

1 Like
1 Like

[quote=“tjatta, post:3, topic:6696, full:true”]

Det har vel noe med avvikling av kull og kjernekraft å gjøre også.

Ja, så lenge dogmet om klimaendringer og demonisering av kull- og atomkraft pågår kommer naturgass til å bli viktigere uten tvil.

Den tyske mentaliteten er å bygge for vekst (lebensraum). Der har østlandene vært sentralt i tusen år. Ukraina er et amerikansk prosjekt. Deres skudd i foten ved å lage vanskligheter for transit gjennom landet er nok også det. Tyskerne er realister. Og anser nok dette for å være eventyrpolitikk av midlertidig varighet. Noe som ikke syntes urimelig med tanke på USAs nåværende tilstand
https://m.youtube.com/watch?v=NlqyBIQ-Cac

Vi ser en tysk-russisk hestehandel her. “Dere (tyskere) holder dere unna Ukraina, Hviterussland, Georgia mm., så fôrer vi dere med billig og pålitelig gass og gjør dere til den viktigste energifordelingssentralen i EU”. Dette kommer samtidig med nedsmeltingen i det transatlantiske forholdet.

1 Like

Nå handlet artikkelen om Russisk gass, ikke europeisk. Prisforskjellen mellom Russisk gass og Amerikansk LNG er fortsatt stor og det kommer til å fortsette.

Det er ikke en naiv fremstilling i det hele tatt. USA har selv omtalt gassen sin som “freedom gas”, i et desperat forsøk på å manipulere Tyskland. Det er simpelthen umulig for Amerikansk LNG å konkurrere med Russisk gass. Fracking har vært et tapsprosjekt fra dag 1, og er en gigantisk boble.
Når det gjelder USA som et imperium, så kaller de selv seg det. Og alle akademikere som er verdt å nevne kaller dem det. Grunnen til dette er at de er det, uansett om de er på bristepunktet.
Dekadensens tidsalder startet i USA på 70- tallet, og nå når den er over er også imperiets dager talte.
Hvis du vil vite mer om temaet, vil jeg anbefale dokumentaren “The four horsemen”.

1 Like

Det er trist å konstatere kor ufritt Tyskland er, sjølv med si økonomiske kraft, i CIA-konstruksjonen EU.
Europa er framleis okkupert land både økonomisk og militært.

Tysklands uforståelege og mislykka grøne energipolitikk gjer at dei treng trygg energitilførsel for framtida, med to bein, både Nordsjøen og Russland.
Tyskland vil sjølvsagt distribuere gass til nabolanda på ein tillitsfull måte for partane, og ikkje underslå som Ukraina.

Europa bør søke å frigjere seg sionistisk amerikansk okkupasjon både økonomisk, militært og kulturelt, og eit samarbeid med Russland er første steg.

Den pågåande tredje verdskrigen er blant anna ein økonomisk krig i aukande omfang.
I mange år har Kina blitt angripe med ulike biologiske krigsvåpen, samtidig som biologiske våpenøvingar har blitt utført i andre verdsdelar.
Krigen mellom USA / Israel og Russland / Kina er heit, med tap av matriell og mannskap i Syria, Iran/Irak, Persiagulfen og i ulike militære hamner.

Denne krigen pågår no. Den tredje verdskrigen er militært lavintensiv, men økonomisk og biologisk er krigen i full fyr.

Samtidig har heile verden vendt seg til å leve med ein korona-elefant i stova, utan å vite kvar dette stove-beistet kom i frå.
Og ingen vil vite kven som starta krigen.

1 Like

[quote=“FMD, post:11, topic:6696, full:true”]

Nå handlet artikkelen om Russisk gass, ikke europeisk. Prisforskjellen mellom Russisk gass og Amerikansk LNG er fortsatt stor og det kommer til å fortsette.

Europa importerer ganske mye gass nå fra USA som grafen under viser, og også mye russisk LNG. Det tyder ikke på noen store prisforskjeller. Tvert om, som artikkelen i OilPrice sier har am. gass vært med å presse ned prisene i Europa.

Fracking har vært et tapsprosjekt fra dag 1, og er en gigantisk boble.
Når det gjelder USA som et imperium, så kaller de selv seg det".

“Imperiet USA” brukes jo gjerne av USAs fiender. Saken er jo at mange land har lignende “imperier” eller innflytelsesområder som USA. Russland og Kina f.eks, og Tyskland er i ferd med å bygge seg ett i Europa.

Frackingens problem har likhet med et av vindkraftens problemer, den er “kannibaliserende” ved at den har drevet prisene så langt ned at den blir ulønnsom. Det er jo èn av grunnene til at fracking-selskapene ønsker mer eksport; altså å presse prisnivået oppover på hjemmebane. Noe i likhet med at norske kraftselskaper ønsker flere utenlandskabler.
Du har rett i at virksomheten som helhet er ulønnsom nå, og noe av årsaken kan man spekulere i er det veldig lave rentenivået.
Min påstand er at Nordstream II er overflødig, og at det ligger andre underliggende årsaker bak bygginga. Tyskland hjelper Russland å omgå Ukraina, og det liker USA dårlig.

F13F8224-02FB-435F-873B-5699EFE30245

1 Like

https://www.petroleum-economist.com/articles/midstream-downstream/lng/2020/russia-beating-us-in-lng-price-war

Russisk naturgass er billigere enn Amerikansk LNG, det er økonomiske fakta.
At du prøver å få det til å fremstå som noe annet med en grafe som ikke handler om pris i det hele tatt, diskrediterer deg selv og det du måtte finne på å skrive i fremtiden.


Fracing har vært et tapsprosjekt fra dag 1. Industrien har ikke produsert inntekter i det hele tatt, men nok et gjeldsberg i tillegg til alle de andre.

Din påstand er absurd, rørledningen har kostet Russland enorme summer i en tid der Russland har blitt utsatt for økonomisk krigføring(“sanksjoner”) fra USA.
Russland ville aldri bygget denne hvis ikke den ville kunne gitt fremtidige inntekter.
Rørledningen vil øke det potensielle eksportvolumet fra Russland til Europa, og vil gi dem større muligheter til å konkurrere med Qatar som er den andre leverandøren som er verdt å nevne i denne sammenhengen.
USA er ikke i nærheten av å være en konkurrent for disse to.


Legg spesielt merke til historikken bak salg av naturgass fra Russland til Tyskland, det har pågått siden 1968.
1 Like

Og Qatar leverer… LNG… via en avstand som er omtrent like lang som til østkysten av USA. USA ER jo allerede en konkurrent til disse to og selvfølgelig norsk gass i tillegg, å benekte det er absurd. :slight_smile:

Jeg skal ikke dra det lenger, må bare konstatere at vi er uenige om motivene bak rørledningen sett fra Tysklands side. En rørledning som mange av EU-“partnerne” ikke liker av ulike grunner. Det er mitt hovedanliggende.

1 Like

Fracking er en ekstremt kostbar måte å utvinne naturgass på, derfor har ikke denne metoden produsert overskudd av noe slag fra den startet.
Derfor har ikke USA mulighet til å konkurrere med land som har gassen lett tilgjengelig med lave utvinningskostnader, slik som Russland, Quatar.
Jeg har rett, du tar feil.

1 Like

Jawoll Herr FMD! Men lær deg forskjellen på inntekt og gevinst først da…

1 Like

Å pirke på skrivefeil eller feil bruk av ord i et innlegg er en bedriten hersketeknikk, du burde unngå slikt i fremtiden.

Det var noe med bjelken i eget øye da…

Sitat: Russisk naturgass er billigere enn Amerikansk LNG, det er økonomiske fakta.
At du prøver å få det til å fremstå som noe annet med en grafe som ikke handler om pris i det hele tatt, diskrediterer deg selv og det du måtte finne på å skrive i fremtiden."