Nyheter MDTV Forum Om Doner

Nokre ord om krigane i Syria

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/06/nokre-ord-om-krigane-i-syria/

Av Erling Folkvord. Eg skriv dette lange innlegget fordi fleire i det siste har tillagt meg standpunkt eg ikkje har. I tillegg syns eg debatt og faktaavklaring rundt krigane i Midtausten er viktig. Vi må dessverre rekne med at folka i Midtausten har fleire tiår med krig framfor seg. Vi som diskuterer, har ein ting…

Her var det mye rart. Kunne like godt vært skrevet av Niri Baklid. Når man forsøker å skaffe seg info fra slike som Aftenposten så blir man like velinformert som norske politikere.
Jeg kan forsiktig begynne med en øverste delen:

“Eg har i nokre tiår sett på Syria under Bath-partiet som eit av fleire diktatur i Midtausten. Beinhard undertrykking av opposisjon, slik som den blodige knusinga av Den muslimske brorskapen i Hama i februar 1982. Journalisten Robert Fisk skreiv da at regjeringsstyrkane drap opp mot 10 000. Men indre undertrykking og massedrapa i 1982 endra ikkje staten Syria si stilling i forhold til folkeretten.”
Den typen Islam som Den muslimske brorskapen forfekter er mye diskutert bla i HRS og disse Imamene burde vært bannlyst i Norge. De vil ha verdensherredømme og støttes av Erdogan og Saudi. At et land prøver å beskytte seg ved å gjøre det eneste mulige, nemlig å knuse brorskapet, er vel forståelig alle andre steder enn hos norske politikere som ønsker brorskapet velkommen. Så får folkerett være folkerett, i dette tilfellet. Vi vet jo alle hvem FN har blitt redskap for.

Jeg vil samtidig si at jeg har stor respekt for den jobben du gjorde i Afghanistan. det satte et underlig, men rettferdig lys, på norske myndigheters tilstedeværelse der.

Jeg er ikke enig i at ‘stormaktene’ vil dele opp Kurdistan , eller at USA bruker kurdere til å bekjempe IS . Det var kurdere som lobbyet for krigen i Irak , og jammen lurer jeg på om de ikke også ønsker krigen i Syria mere enn ‘stormaktene’…

1 Like

Det er vel ganske godt dokumentert etter hvert at vestlig etteretning var inne i Syria allerede fra starten i 2011 og prøvde å provosere fram opprør og protester, og at opprøret aldri var «fredelig», men at utenlandske terrorister gjennomførte voldelige aksjoner på vegne av sine oppdragsgivere, som de så forsøkte å tillegge «regimet». Det er liten tvil om at det hersket en stor grad av kaos og forvirring i starten av denne krigen, og at mange Syrere lot seg lure til å tro på propagandaen og dermed støttet «opprøret». Senere har nok de fleste innsett at de kreftene som leder den voldelige opposisjonen til styret i Syria ikke arbeider for det syriske folkets beste, og derfor gått over til å støtte regjeringens styrker mot terroristene. De vil nok gjerne ha forandring, men ikke ødelegge Syria, som de forstår kommer til å skje hvis terroristene tar over landet.

All den trafikken som maåtte ha vært gjennom de kurdiske områdenes checkpoints med terrorister, våpen , penger og oljekonvoier må jo ha vært sett av noen de som var nord i Syria. Terroristenes familier bodde jo i toppustyrte flyktningeleire i Tyrkia og noen av dem kunne reise fritt gjennom Europa. De som ikke fikk nok forpleining utfører/utførte terroraksjoner og det kan vel forklare noe av vårt knefall for den politiske ideologien Islam. Ingen skal fortelle meg at norsk etteretning og NGOer ikke hjalp noen av dem nedover? De ville vært presset til dette. Skal da norske styresmakter stille de samme for retten? Det blir en backlash uten like. Vi har fått vite at det fantes “moderate muslimer”, det er bare tull og tøys, og brukes i debatten for alt det er verdt.

Frankrike stod også i stor grad bak dette. Den tidligere presidenten inngikk avtaler med kurderne om etnisk rensing i nordområdene. Hvordan kan et stort europeisk land gjøre noe slikt mot kristne mennesker.

“I denne situasjonen gjekk både YPG/YPJ og USA til sengs med fienden. Frå 3. oktober 2014 vart amerikanske flyåtak mot IS ein vesentleg årsak til at IS leid det første nederlaget sitt der. Kobanê vart «Syrias Stalingrad». Utan denne oppsiktsvekkande alliansen hadde IS erobra Kobanê. Da hadde IS tatt kontroll over storparten av nordlege Syria og fått ei lang grense mot sin beste allierte, Tyrkia.”

Er dette også sitater fra Aftenposten? USA har aldri angrepet IS. Det er forsøkt fremstillt slik i pressen, ja. Hvorfor skulle de gjøre det når de kunne strupet f eks etteretning eller våpenforsendelser. De inngikk en avtale med dem. USA narrativet om bombing av IS gav aldri i løpet av mange år noen resultater. Ikke før russerne satte inn sine bunkersbomber (vesten støpte sikre bunkerser til dem) ble det farlig for jihadistgruppene med korrekt angitt skiftende navn. USA lot dem til og med selge olje til sønnen til Erdogan. Kolonnene ble oversett av kampflyene. Vi kan bare ane et snev av hva som har foregått. Eva Thomassen graver i og skjønner veldig mye av det. Fra Norge har det kommet penger fra tv aksjoner, operasjon dagsverk og diverse NGOer. Disse må pga sanksjonene fysisk inn i landet ved bestikkelser. Hvem har fått disse pengene? Ikke Assad.

“Flaggheisinga 25. januar 2015 markerte at IS var nedkjempa i Kobanê. Vi kan like det eller ikkje. IS hadde vunni om forsvarane ikkje hadde fått amerikansk flystøtte.”

Hva ville ha skjedd med lojaliteten de hadde bygd opp med IS hvis USA egentlig hadde gjort dette?
Disse krigerne benytter seg av nye rekrutter som bla blir plassert i SWBIED. Det er vanskelig å bekjempe. Om noen av dem kommer hit, blir dømt og plassert i fengsel, i den tro at de skal ut i samfunnet etterpå og tjene til livets brød, så tar man feil. Disse vil i Islams navn være tikkende bomber hele livet ut. Hvorfor skal vi utsette sivilbefolkningen for dette og hvorfor skal de inn i fengslene og lære opp andre? En liten avledning: Dette må man forklare til de altruistiske ynglingene i KrfU som kritiserer moderpartiet for å gå mot hijab begrunnet i religionsfrihet. Hva ønsker de å fylle Norge med? Ikke kristne ihvertfall.

Partiet De Kristne går merkelig nok inn for en kurdisk stat.
Da bør det ringe en bjelle hos alle og en hver hvem som har diktert dette.
Kan ikke se at De Kristne har noen støtteerklæring til kristne i Syria.
Hvis vi tenker og bruker hodet så vet vi hvem som ønsker destabilitet i regionen.

2 Likes

Siden “feilbombingen” i Deir ez-Zor den 17. september 2016 har det vært en rekke meldinger om uforklarende flyangrep som rammet allierte styrker, både ubekreftede og bekreftede, hvor det ikke finnes en logisk forklaring utover å gi støtte til ISIS styrker. Israel er ikke motivert for dette, så det gjenstår bare USA. Under kongresshøringen omkring “feilbombingen” vist det seg at amerikanske generaler hadde arrangerte dette, uten at de var straffet, ettersom man mer eller mindre frikjente seg selv. Det har registrert mange ganger, også av selvstendige kilder som SOHR, at amerikanerne og ISIS har et meget uvanlig nært forhold med hverandre - SOHR har mange ganger dokumentert at amerikanske militære var i kontakt med ISIS som hvis de var allierte. Dessuten er det nå et meget stort spørsmål om hvordan ISIS kunne forbli så aktiv på den isolerte enklaven ute på den syriske ørkenen hvor der verken er nok mat eller vann for så mye som et par tusen militante, som i høsten 2017 hadde altfor lite med forsyninger, ammunisjon og våpen. Det er mye som tyder på at de senere dagers angrep på “muligens Iranske støttespillere” sørøst i landet kan ha vært understøttet av USA bombing fra basene deres rundt Al-Tanf. Israel hadde sansynligvis inngått en avtale med Putin om ikke å angripe, men truet i går med dette likevel, etter at de fikk russerne til å gå tilbake på lovnaden til Assad om å utplassere S-400 systemet. Noe må ha gått feil i forhandlingene.