Nyheter MDTV Forum Om Doner

Noen vil gjerne utnytte epidemien til sin egen fordel

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/03/noen-vil-gjerne-utnytte-epidemien-til-sin-egen-fordel/

18. oktober 2019 gjennomførte Johns Hopkins Center for Health Security en skrivebordsøvelse på en global pandemi. Øvelsen ble gjennomført i samarbeid med World Economic Forum og Bill & Melinda Gates Foundation. Scenariet for den tenkte pandemien kalles Event 201, en simulert hendelse (se video) som likner så ubehagelig på koronaepidemien at det har fått noen…

5 Likes

Det store spørsmålet er om tilfeldigheter fremmer globalisme og NWO (coincidence theory som paradigma), eller om NWO fremmes med kriser (problem-reaction-solution som paradigma)

Solbergs tale igår var opplagt ferdig skrevet, men ikke av Solberg (hun er kjent for å ha skrivevansker).
Under hele talen leste hun fra et manus hun hadde foran seg, side for side. Manuset var full av “jeg mener derfor at” …
altså fake
Talen var skuespill hvor Solberg presenterte tiltakene som noe som stammet fra henne selv.
Hva blir det neste? Militære grensekontroller?

4 Likes

Her bedriver Pål Steigan konspirasjons-teoretisk argumentasjon, med utgangspunkt i sine institusjonaliserte ideologiske fiendebilder (WEF, m.fl.). Også inspirert av vaksinemotstandere og fornektere av klimaendringer.

Faktum er at Bill Gates i flere tiår har fremmet vaksine programmer spesielt for den fattige befolkning i underutviklede land. Inkludert fremmet behovet for en bedre internasjonal beredskap for å håndtere pandemier. Noe som er sterkt påkrevet, og solid bevist, ved Corona situasjonen vi har nettopp nå.

At Bill Gates har fått med seg mange parter som bidrar til dette arbeidet, inkl. WEF og noen av Pål Steigans fiendebilder, endrer ikke på de aktuelle fakta om hva det faktisk er behov for, og som Bill Gates for egen del bruker egen tid og egne penger til å oppnå. Han har ingen økonomisk vinning ved dette, ettersom han ikke driver med farmasøytisk industri, og heller ikke er noen storaksjonær i den bransjen.

De rasjonelle fakta er at Bill Gates har hatt helt rett i sine varsler om behovet for en bedre vaksine-beredskap, og internasjonale beredskaps behov for å takle pandemier. Han har også oppnådd meget signifikante resultater. Organisasjonen Gavi har hittil vaksinert 990 millioner fattige i underutviklede land. Samtidig som det har blitt bygget bedre lokale helsetilbud, gitt opplæring i prevensjon for beskyttelse mot sykdommer som HIV og uønsket store barnekull i familier. Det har redusert dødeligheten i de befolkninger programmene har vært gjennomført signifikant, og tilsvarer at ca. 90 millioner liv er spart i forhold til dødeligheten før disse programmene ble gjennomført.

Pål Steigan gjør her den feil å gre alle under en kam som er på noe vis er rike og i kontakt med WEF m.fl. Uten å se til at Bill Gates skiller seg signifikant fra de som har blitt rike kun ved finansielle spekulasjoner, slik som f.eks. Soros og majoriteten av dem som møtes i WEF og tilsvarende rikmannsklubber. Bill Gates er blitt rik fordi han gjorde dataverktøyet tilgjengelig for folk flest. Noe han ble møtt med stor motstand mot i starten, ettersom de store korporasjoner på den tid ikke hadde tro på data for hvermannsen. Bill Gates og Steve Jobs m.fl. lyktes med å gå imot de store og rike på sin tid, og skapte noe nesten ethvert menneske på denne jord tok i bruk. Da blir man nødvendigvis rik, men på et helt annet vis enn dem som gjør det ved å utbytte hvermannsen via bank-, børs og finans spekulasjoner.

2 Likes

På din profil står det: “Politisk og religiøs fritenker”
Du snakker om å bløffe. Hva du står for er NRK-kopi

Du lyver jo. Alle disse nyrike (ett og annet unntak) eier ingenting. De er frontfigurer,.

2 Likes

Nettopp, jeg er en politisk fritenker, og lar meg ikke putte i noe tvangs modus ideologisk, drevet av institusjonalisert fiendebilde tankegods. Det gir et videre perspektiv enn å være påtvunget ideologiske skylapper, slik Pål Steigan her viser et eksempel på.

Hva er forskjellen på deg og NRK ?

1 Like

Dersom du ikke klarer å se forskjell på NRK, og dem som aldri har vært del av bransjen som NRK og deres ansatte tilhører, så kan jeg ikke hjelpe deg med svar på det spørsmålet.

Spørsmålet er så banalt at du skulle kunne svare 1000 ting … men du kunne ikke komme opp med noe som helst??
Vi tar det på nytt: Hva er forskjellen på deg og NRK ?

Jeg skjønner med en gang hvem som bare hører på NRK i familie

1 Like

DAX-indeksen på Frankfurt-børsen falt 5,6 prosent i åpningshandelen. På CAC-indeksen i Paris var nedgangen på 5,9 prosent, mens FTSE-indeksen i London falt 5,3 prosent.

ANDREW A. MICHTA

The coronavirus crisis is underscoring the need to re-examine old ideologies about globalization and modernization.

Slik som jeg ser det, corona-epidemi fremmer ikke NWO.
Anvendt på Norge: Corona-epidemi undergraver Solbergs valgløfte: -Jeg vil alltids arbeide for EU-integrasjon

Men deep state vil prøve å gjøre det beste ut av krisen. Nå har vi kaos, og deep state vil kjøre slalom for å komme først imål med paroler som:
-Corona-epidemien viser at vi hadde rett hele tiden, og at Trump må fjernes
-Bare Biden kan redde USA

1 Like

Det er ingen tilfeldigheter involvert. Kapitalismen er en syklisk krise økonomi, som periodisk må kollapse for å skape rom for ny vekst. Globalisert brutal kapitalisme gjør de sykliske kriser større enn lokale og regionale boblebrist.

Bill Gates er opptatt av å lindre lidelsen, og takle konsekvensene disse kriser medfører for de fattigste befolkninger især, og alle andre blant folk flest som rammes av konsekvensene. Pandemier er ingen tilfeldighet. Det har historien grundig bevist. De må man ha en beredskap mot, og det er del av arbeidet Bill Gates bruker egen tid og egne penger på.

1 Like

Ta en titt på disse interessante funn om virusforskning:

http://archive.vn/mOM3N & http://archive.is/0XguA

https://twitter.com/triggertractor/status/1237537143032967168?s=21

Og om Vaksiner:

Atzmon: https://twitter.com/GiladAtzmon/status/1237831505755373568

https://www.biometricupdate.com/201909/id2020-and-partners-launch-program-to-provide-digital-id-with-vaccines

2 Likes

Det var akkurat det Stoltenberg fortalte oss: -For 6 kr kan vi redde et liv i Afrika (lyver så det renner ut av han).
-Nå må regjeringen bevilge penger til Gates Foundation
la han til
Geirijo = NRK

Det er globaliserte institusjoner som EU, NATO, WEF m.fl. som er driveren for brutal kapitalistisk globalisme. Du synes å være preget av partipolitisk og ideologiske skylapper. Du burde prøve å tenke selv uten de skylappene som føringer. Det er å være fritenker og danne egne meninger på rasjonelt vis uten institusjonaliserte meninger.

Du kan ikke fremme Gates Foundation (eller Climate Change) og i neste omgang påstå at du motarbeider globalisering
Det blir for dumt.

Å være “klimahysteriker” og “fritenker” samtidig lar seg ikke forene.

A 5000 year habit of Genocide child killing, Theft,Fraud, Poisoning, Sexual Slavery (Benjamins) Slavery Violent Racism. In the last 75 years Special-Pleading etc CANNOT be broken easily; if at all!..The USA and Their little Boss : Israel are capable of ANY atrocity!They,ve FORM!

Masse ufordøyd søppel på Gilads twitter.

Sverige bestakk politikere i Egypt med 1000 millioner eller noe slikt. På steigan.no vil det bli “den israelske lobbyen”?

Telefonaktiebolaget LM Ericsson will pay the DOJ a criminal penalty of over $520 million and nearly $540 million to the SEC in disgorgement and interest.
An Ericsson subsidiary from Egypt pleaded guilty Friday to criminal charges in federal court in New York.
https://fcpablog.com/2019/12/06/

Bill Gates faces a lawsuit for the illegal testing of tribal children in India, it appears that his crimes against humanity have finally caught up with him!

Men, med alle pengene, USAs militære makt og etterretningsorganisasjoner slipper nok dette sleipe mennesket unna med sine forbrytelser mot menneskeheten! :angry:

Bill Gates er opptatt av sin egen klasse, og fører en knallhard klassekamp mot både deg, meg og alle andre vanlige mennesker. I tillegg til dette, så samarbeider Bill Gates/Microsoft med USAs etterretningsorganisasjoner, slik at alle mennesker på jorda skal bli overvåket døgnet rundt, og ikke ha noe privatliv.

Skjønner du dette, Geir?

Ref:

4 Likes

It is difficult to believe that, despite the mounting evidence outlining the many crimes against humanity that have been committed by the Gates Foundation, GAVI, UNICEF and PATH, Bill Gates is portrayed as a hero among many.

3 Likes

Linken https://www.biometricupdate.com/201909/id2020-and-partners-launch-program-to-provide-digital-id-with-vaccines er spesielt interessant, for GAVI virker også for utprøving med digital id bla i Bangladesh. Dette for “større sikkerhet med vaksinering”.

Hvis denne pandemien blir brukt som argument for digital id for alle og panikkslagne folk aksepterer dette, kan det tenkes at “chipping”, hvor en chip blir passert under huden, blir det neste. Påskuddet kan bli “raskere og sikrere pasientbehandling” etc, men det betyr Maktens ønskedrøm, overvåking av alle på individnivå.

Det kan også tenkes at pandemien også blir brukt som argument for et kontantløst samfunn, for “virus kan spres med sedler og mynter”. Chipping og en kontantfri økonomi, sammen med forbud mot privat eie av våpen, og den vestlige befolkningen er hjelpeløs, forsvarsløs og maktesløs mot alt Makten finner på.

2 Likes

Du skjønner åpenbart absolutt ingen ting. Jeg er av dem som ikke ser på TV eller leser noen aviser. Jeg har ikke hatt TV´en slått på de siste 3 uker. Det hender jo at det er noe som interesserer meg, men norsk politisk debatt eller nyhetsformidling blir bare en distraksjon. Det er omtrent et halvt år siden jeg så på norsk TV i mer enn kort tid.

Jeg ser det meste jeg har interesse av på nettet. Og da er jeg alltid innom flere kilder som behandler samme politiske tema/hendelse. Det er den eneste måten å få et noenlunde balansert perspektiv på det som skjer. Det er kilder som jeg kjenner, inkludert deres politiske bias, slik at jeg kan ta hensyn til det. Pål Steigan er én av slike kilder. Jeg synes det aller meste han publiserer er nyttig, og leser det aller meste fra Pål Steigan. Men det politiske bias er tydelig, og det må jeg ta hensyn til, slik jeg har gjort i kommentaren til denne saken fra den kilden.

Du er den minst balanserte her. Fullt mulig selvfølgelig at du ikke har lært noe nytt siden folkeskolen. Jeg tror selv ikke på det heller, mer at du er agent. Du formidler det samme som Torgeir Sahlin (usikker på skrivemåten). Jeg vil for egen del føye til “faktisk.no”. Norge er full av faktisk.no propagandister. De har ressurser vi her bare kan drømme om. NRK er deep state har jeg gjentatt 10 ganger. Det kan ikke bli verre.