Nyheter MDTV Forum Om Doner

Noen tanker om korona og beredskap

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/03/noen-tanker-om-korona-og-beredskap/

Av Erik Plahte. Disse linjene er skrevet i full fart og er ikke så grundig gjennomarbeida som de burde ha vært. Jeg forsvarer det med at situasjonen er akutt og spesiell.Regjeringa setter i verk drastiske tiltak for å begrense korona-epidemien. Forslaget til kriselov gir regjeringa i praksis helt frie tøyler til å sette i verk…

5 Likes

Du kan slappe helt av Erik Plahte, mulig du ikke er klar over det, men vi har faktisk hatt klimaendringer i hele verden i 5 milliarder år, hvert enste sekund så endrer klimaet seg og de vil det også gjøre de neste 5 milliarder år.

Ja med mindre du har planer om å reise opp til sola mitt på natta og ta ut batteriene da. :wink:

2 Likes

Hele det parlamentariske systemet er korrupt, og det representative demokratiet er bare et spill. Stortinget kan betraktes som et enkelt kartellparti med fløyer som representerer global storkapital, ikke folk og land.

Det kan en se ved at de samlede politiske beslutningene som tas kommer den globale storkapitalen til fordel, ikke folk og land. Politikken til stortingspartiene som Plathe beskriver er å tilpasse Norge til en verden som den globale storkapitalen vil ha den.

De globale storkapitalen vil ha en verden uten landegrenser og nasjonal identitet, som styres av kapitalens fire lover: Fri flyt av uregulert kapital, billigste tilgjengelige arbeidskraft, varer og tjenester.
politikernes oppdrag for storkapitalen blir da å åpne økonomien for privatisering, så storkapitalen kan kjøpe landressurser og infrastruktur, demontere velferdsstaten og erstatte sosiale rettigheter med tjenester som en må betale for, altså implementere neo-liberal markedsøkonomi.

Akkurat som Plathe beskriver det gjør de dette på alle områder av samfunnet, men med små skritt så Norges politisk uinteresserte befolkning ikke blir alarmert, og har gjort det siden Brundtland. Feks Stoltenberg gjorde fellesgodet vannkraften til et kraftmarked, og nå er vannkraften vår inn i et europeisk marked med ACER.

Folk må forstå at det er bare en sterk nasjonalstat som er motkraften til globalismen. Oljen, naturgassen, vannkraften, fisken, havbeitet, drikkevann og matjord, og infrastrukturen må være folkets eiendom, sosialt sikkerhetsnett for landets egen befolkning og vi må ha egne landegrenser og forsvar.

Kort sagt ut av EØS/EU, og si nei til TTIP, TISA, ISDS, BIT og andre overnasjonale avtaler med hensikt å ta eierskap og kontroll over landressurser og infrastruktur. Avtaler som regjeringen vil inn i og skriver under, mens storkapitalens presse og media avleder oppmerksomheten med sport og underholdning uten å fortelle det norske folk om konsekvensene.

1 Like

Åpenbart.-----------

Som partilaus observatør i dagens ulykkelege situasjon som har bygd seg opp over mange år, går tanken til kven skal styre landet i framtida. Dei fleste statsministerkandidatane framstår som uønska, men kanskje er bonden Vedum den minst uønska. Og ein skal heller ikkje halde i mot han at han har markert distanse til dei rabiate uansvarlege ekstremgrøne. Og har han ikkje også løfta fram sjølvforsyning og matvaretryggleik?

2 Likes

Faren hans er/var høyskolelektor i genetikk, så bare en bonde er ikke helt riktig.

Denne videoen på litt over 4 minutt bør alle klimainteresserte se, Berkeley professor Richard A. Muller viser hvordan klimaforskerne lurte hele menneskeheten; fool me once, shame on you, fool me twice…

2 Likes