Nyheter MDTV Forum Om Doner

Noen tanker om energi

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/07/noen-tanker-om-energi/

Av Arne Havikbotn. Den fossile energien, som jorden har produsert og lagret gjennom milioner av år, dominerer dagens energiforbruk og er sentrum for diskusjoner både angående klima og for krigene som føres for å skaffe grådige land og personer kontrollen over disse ressursene. Selv om det kan se ut til at den eksisterer i ubegrensede…

6 Likes

Fornuftige tanker om energibruk. Forfatteren kommer inn på hvor mye energi man må investere for å få noe igjen. Det er et spørsmål som har fått betegnelsen “EROEI, Energy Return of Energy Invested”. Man snakker gjerne om hvor mange deler energi man får igjen for èn del investert.

Det har en avgjørende betydning for om en energiressurs gir samfunnsøkonomisk gevinst eller ei. Det er ikke bare et spørsmål om energiinnhold, men hvordan den benyttes, prosesseres og transporteres. Det som har muliggjort globalismen fram til nå (handel og reising) er at vi har brukt energiressurser med svært høy EROEI som samtidig er konsentrerte. I SA regner man med at oljekildene gir en EROEI på hele 30, men samtidig vil den gradvis synke fordi de beste oljekildene tømmes og man må bruke mer energi for å få opp olja av nye oljefelt. Vi plukker de lavthengende fruktene først.

For å ta et eksempel med bioenergi. Det er en glimrende energiform hvis den brukes riktig. I våres hogde og kløyvde jeg ca. 8 favner med ved rett ved huset, og til det brukte jeg bare ca. 15 liter bensin (bilfrakt og motorsag), 3 liter sagkjedeolje og anslagsvis 50 kwh strøm til vedkløyver. Det er vanskelig å si noe nøyaktig om EROEi, det avhenger f.eks av vedovnens virkningsgrad, men jeg tipper den ligger omtrent på linje med SAs oljekilder eller bedre (30-1). Men man er fortsatt avhengig av fossil energi, og veden kan kun brukes til en lavverdig energiform som varme for at EROEI skal være høy.

I det øyeblikket man begynner å bruke en energikilde som ved med lav energitetthet til f.eks å produsere strøm blir stoda en helt annen. Å hogge skoger i Nord-Amerika, produsere pellets og frakte den over Atlanteren for å brennes i f.eks Drax Kraftverk i UK med under 40% virkningsgrad er den rene galskap, likeså å frakte palmeolje halve kloden rundt for å drifte fossilbiler i Vesten. EROEI blir her svært lav.

Mange variabler kommer inn, men Wikipedia gir nok gode pekepinn. Interessant nok kommer atomkraft generelt over 100, brunkullkraftverk som tyskerne har mange av ligger på 30, vindkraft 16 ved Østersjøkysten, og solpaneler i Sør-Tyskland bare 4.

3 Likes

En artikkel med tittelen “Noen tanker om energi”, helt uten å nevne atomkraft er rett og slett ikke verdt å gjengi noen steder.
Det Russiske selskapet Rosatom, bygger akkurat nå 36 atomkraftverk i 12 forskjellige land. Kina er heller ikke fysen, og har 12 pågående prosjekter på eget territorium og flere rundt om kring i verden.
Dette viser bare den utrolige teknologiske regresjonen som har pågått i vesten i så lang tid, grådigheten tillot oss ikke å ta steget over i en ny tidsalder.
I 1977 sendte NASA opp to romsonder, Voyager 1&2, de var drevet av atomkraft og er enda operative. Voyager 1 ble det første menneskeskapte objektet som forlot vårt solsystem i 2013.
I dag bruker NASA solceller på sine sonder og andre utforskningsfartøy, og resultatet er nedslående. Utrolige mengder med data og kunnskap går tapt pågrunn av den korte levetiden på disse sammenlignet med deres forgjengere.
Atomkraft er fremtiden, og resten av verden går i den retningen mens vesten kåler med solenergi og primitiv vindkraft.

2 Likes

Helt enig, “kåle” er et bra ord på det. Russland har 2 operative breeder-reaktorer på beskjedne 600 og 800 MW foreløpig, men det er bare en begynnelse. Mange land sitter på store lagre med kjerneavfall som er et problem mens russerne har løsningen på problemet om hvordan gjøre det nesten ufarlig.

UK var de første som tok i bruk kjernekraft til sivilt bruk kommersielt, men likevel var mye av hensikten å produsere plutonium til atomvåpen. Etterhvert har de mistet mye av sin kompetanse og de gjenværende atomkraftverkene driftes av franske EFD. De sitter på kjerneavfall som antagelig kan gi 100-200 år med atomkraft i breeder-reaktorer, men de har ikke utvidet kompetansen som russerne.

Selv Norge burde vurdere et par atomkraftverk som grunnlast, det er en perfekt kombinasjon med regulerbar vannkraft.

2 Likes

Det er vel akkurat det den er siden du pensa inn på atomkraft.

"Med den kunnskapen vi har i dag, ser jeg ingen former for såkalt fornybar energi som ikke trenger tilføring av annen energi. Enten i etableringsfasen eller i drift og vedlikehold.

Kan vi tenke oss en sivilisasjon av vår type uten forbruk av en ikke fornybar fossil energi?"

Det er her innspill som ditt kommer til sin rett - noe artikkelforfatter etterspør.

1 Like

Jeg er redd forfatteren utelater atomkraft av en helt annen grunn, men hvis du vil tilegne ham slike edle motiver så må du jo få lov til det.
Atomkraft har fått et uhyrlig dårlig rykte i de vestlige land, så dårlig at det nesten regnes som tabu å snakke om den.
Det har ført til at utdaterte generasjon 2 kraftverk har blitt stående, og ikke blitt byttet ut med mer moderne enheter. Dette igjen fører til økt risiko, da sikkerheten på disse er dårligere.
Det er en fryktelig dårlig ide å legge opp nasjonal strategi av noe slag på grunnlag av hva en gjeng med hippier gauler om.

Atomkraft har en sørgelig lav profittrate, fordi det har vært et nasjonalt område, holdt utenfor den spekulative finansøkonomien. At Norge har hatt en lunken holdning til å utnytte kjernekraft skyldes alene oljeinntekter, samt god tilgang til vannkraft. Når strømnettet er privatisert og trades gjennom børsen, vil nok atomkraft komme på dagsorden - vær du trygg. At folk unngår det opplagte temaet du har nevnt, skyldes grusomheter forårsaket av atomvåpen. Den presedensen var det Truman som sto for. Når artikkelforfatter ikke nevner atomkraft, bør det heller ikke brukes mot han. Det er fullt mulig å bygge sikre atomkraftverk i dag, men årsaken til denne tregheten er allerede nevt. Hvilken hensikt tror du artikkelforfatter har ved å unngå dette temaet? Mangel på kunnskap rundt kjernekraft? En mindre oljesmurt industri hvor mennesker sjøl gjør jobben?

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.