Nyheter MDTV Forum Om Doner

Noen tanker i en krisetid

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/03/noen-tanker-i-en-krisetid/

Av Terje Skog. Vi lever i en tid med flere kriser samtidig – viruskrise, miljøkrise, krigskrise, flyktningkrise og økonomisk krise. Disse henger i hop, og til sammen utgjør de en systemkrise. 1. Viruskrise 1a) Koronaproblemet er i hovedsak, ut fra de «rammevilkår» som foreligger, håndtert på en fornuftig måte, etter min mening. Noen innvendinger er…