Nyheter MDTV Forum Om Doner

Noen som vet eksakt antall registrerte "Covid-relaterte dødsfall" i Norge i 2020?

Jeg sliter med å finne ut eksakt hvor mange som er registrert som døde av såkalte “Covid-relaterte årsaker” i Norge hele 2020. Noen som vet?

Det nærmeste jeg kommer er en tabell i en rapport fra FHI der det er registrert 461 slike dødsfall f.om epidemiens start den 9. mars 2020 til og med 3. januar 2021, og der to gjelder nordmenn i utlandet (s. 27-28) https://www.fhi.no/contentassets/8a971e7b0a3c4a06bdbf381ab52e6157/vedlegg/andre-halvar-2020/2021.01.06-ukerapport-uke-53-covid-19.pdf

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.