Nyheter MDTV Forum Om Doner

Noen ord til den nye generasjonen journalister

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/02/noen-ord-til-den-nye-generasjonen-journalister/

Av Karin Leukefeld Vårt syn på Syria er ikke minst tilslørt av at korrespondentkontorene til statlige og andre medier stenges. I stedet overtar man artikler fra nyhetsbyråene, noe som betyr at nyhetene nesten er identiske i mange medier. At du kan lese og høre det overalt, gjør dem ikke nødvendigvis mer korrekte. Jeg har ofte…

1 Like